VKS päivystyksen puolesta! Till stöd för jouren på VCS


Vieras

/ #206

11.11.2015 10:09

Svenskspråkiga skall få samma vård som finskspråkiga. Seinäjoki och Vasa sjukhus har ungefär lika stor befolkningsunderlag. Vasa växer snabbare ekonomiskt och i befolkning än Seinäjoki!.Skall det satsas bara i inre och östra Finland typ Joensuu. 5 st,Finlandssvenska sjukhus längs med kusten skall nedklassas. Varför?

Kommentoi adressia