VKS päivystyksen puolesta! Till stöd för jouren på VCS


Vieras

/ #246

12.11.2015 08:53

Svenskspråkiga har enligt Finlands grundlag samma rätt som finskspråkiga till jour på sitt modersmål. Den fungerande tvåspråkiga jouren på VCS är en garant för att svensk österbottningar vårdas på lika språkliga och kulturella villkor som finskspråkiga. Svenskspråkiga riskerar att diskrimineras och missförstås ifall de tvingas uppsöka jour i mer enspråkig finsk miljö än Vasa. De vårdreformer som föreslås är direkt grundlagsvidriga och bör revideras betänkligt så att de inte kringskär svenskspråkiga finländares rättigheter!

Kommentoi adressia