Adressi Centria ammattikorkeakoulu OY:n hallitukselle

Roosa Jokela

/ #17

16.01.2016 15:41

Kun Centria-amk:n hallitus päättää yhteisöpedagogin koulutusohjelman tulevaisuudesta, toivoisin, että he miettisivät erityisesti kolmea seuraavaa asiaa.

 

1. Kuinka monta opiskelijaa ja näin ollen opintopisteiden kerryttäjää Centrialla on varaa menettää? Centria saa valtiolta tukea toimintaansa monesta eri asiasta, mutta lähes suurimmat tuet ammattikorkeakoulu saa niistä opiskelijoista, jotka suorittavat opintoja 55 op/lukuvuosi. Keskittäminen Kokkolaan tietäisi todennäköisesti sitä, että uudet opiskelijat aloittaisivat opintonsa Kokkolan yksikössä ja vanhat opiskeijat kävisivät opintonsa loppuun Raudaskylällä. Tästä johtuen lähiopetus vähenisi nykyisestä huomattavasti, kun opettajat joutuisivat opettamaan kahdella eri kampuksella eri päivinä. Itsenäinen opiskelu lisääntyisi ja vastuu omasta oppimisesta jäisi entistä enemmän opiskelijoille. Ensinnäkin kyseessä ovat humanistisen ja kasvatusalan opinnot, joissa yhdessä tekeminen, kokeminen ja oppiminen on äärimmäisen tärkeää työelämää ajatellen. Näitä opintoja ei voi suorittaa suurimmaksi osaksi etänä. Jos näin käy, pahin pelkoni on, että monen yhteisöpedagogiopiskelijan opiskelumotivaatio hiipuu, kun lähiopetusta on entistä vähemmän. Myöskään opettajat eivät ole kasvokkain tavattavissa yhtä useasti ja näin antamassa tukea ja neuvoja opiskelijoille. Todella moni on näin vaarassa menettää opiskeluintonsa ja opintopistekertymä jää alle 55 opintopisteen, joka on Centrian talouden kannalta erittäin tärkeä lukema.

 

2. Meillä Raudaskylällä on loistavilla tietotaidoilla varustetut opettajat, jotka panostavat opetuksen laatuun ja meidän opiskelijoiden oppimiseen erittäin paljon. Moni opettajistamme tulee erittäin pitkän matkan päästä meitä opiskeijoita varten Rauskille joka arkiaamu opettamaan. Jos opetus keskitettäisiin Kokkolaan, olisi hyvin todennäköistä, että nämä opettajat eivät seuraisi perässä, koska työmatka kasvaisi epäinhimillisen suureksi. Mistä tilalle yhtä pätevät opettajat opiskelun laadun säilyttämiseksi? Humanistisen ja kasvatusalan (unohtamatta kirkollisia opintoja, jotka koulutukseen sisältyvät) opettajalle ei mielestäni riitä, että takana on pitkä koulutus. Opettajilla pitää itsellään mielestäni olla myös omaa kokemusta alalta, jolle he meitä opiskelijoita kouluttavat. Meidän alamme opinnot eivät koostu siitä, että opettajat opettavat, miten asiat ovat ja miten niitä tehdään ja sitten me opiskelijat kuuntelemme ja vastaanotamme kaiken tiedon. Kasvatusalalla nimittäin ei ole yhtä oikeaa ja ainoaa tapaa kasvattaa ja ohjata lapsia ja nuoria. Niimpä meillä Rauskilla opettajat ja opiskelijat ovat samalla viivalla ja miettivät yhdessä, miten asioita olisi hyvä toteuttaa, miten olisi hyvä toimia. Opettajat opettavat, ohjaavat ja neuvovat rikkaalla työelämäkokemuksellaan meitä opiskelijoita, mutta heittävät pallon myös meille, koska kaikkiin kysymyksiin ei ole yhtä ja ainoaa ratkaisua tai toimintamallia. Opettajat ovat aidosti kiinnostuneita meidän mielipiteistämme ja alamme tärkeä käsite "aito kohtaaminen" toteutuu opiskeluaikana opettajien ja opiskelijoiden välillä. Opettajat ovat motivoituneita työhönsä ja auttavat meitä parhaansa mukaan. Pystytäänkö tämä sama opetuksen laatu ja mentoroiva opetusote säilyttämään, jos opiskelu siirtyy Kokkolaan, etenkin, jos nämä ammattitaitoiset ja kokeneet opettajat eivät seuraa perässä?

 

3. Viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä on itse opiskeluympäristö, Rauski. Pieni kampus, jolla on iso sielu. Vuosikymmenien aikana muodostuneet yhteistyökuviot kristillisen opiston koulutuslinjojen ja tien toisella puolella sijaitsevan alakoulun ja eskarin kanssa. Yhteistyö Ylivieskan seurakunnan ja kunnan nuorisotoimen kanssa. Nämä hienosti hioutuneet toimintamallit ja yhteistyö eivät ole syntyneet hetkessä. Kokkolaan siirryttäessä kuviot olisi luotava kokonaan tyhjästä. Siinä menisi todennäköisesti vuosia. Miksi heittää hyvät ja toimivat yhteistyömallit roskikseen? Lisäksi Rauskilla on juuri sellaiset tilat, joita tarvitsemme kirkon opintojen toteuttamiseen, näistä erityisesti mainittava kirkkosali, jossa joka vuosi opiskelijat toteuttavat niin rukous/hartaushetkiä kuin jumalanpalveluksiakin. Raudaskylä tunnetaan lisäksi ympäri Suomen ja uusia opiskelijoita on joka vuosia yhä enemmän. Vetääkö koulutus yhtä paljon uusia opiskelijoita puoleensa, jos se siirtyyy Kokkolaan? Olen myös ymmärtänyt, että vuokra, jonka Centria maksaa Raudaskylän kristilliselle opistolle on hyvinkin kohtuullinen, jopa edullinen.

 

Toivon hallitukselle viisautta tämän päätöksen suhteen ja että asiaa käsiteltäisiin harkiten jokaisesta näkökulmasta!