Heinolan Reumasairaalan konkurssi estettävä!

Anita Laine
Adressin tekijä

/ #23 Jotta keskustelu jatkuisi….

02.04.2010 16:31

Muutama kommentti Jani Heinosen pohdintoihin:

Totta on, että Reumasairaala oli käytännössä erikoissairaala, joka hoiti yhtä suurta kansansairauden ryhmää keskussairaalatasoisesti.
Näin on, että LÄHES kaikki se mitä reumasairauden varsinaiseen akuuttiin sairaanhoitoon liittyy on nykyisin saatavissa yliopistollisista - tai keskussairaaloista. Ja sielläkin tieto-taito osaamista löytyy ja lisää kertyy sitä mukaan kuin apua annetaan.

Mutta, mutta…. toimiessaan Heinolan Reumasairaala oli paljon muutakin, kuin reumaan sairastuneiden sairaalahoitoa vaativan hoitopaikka. Hyvällä syyllä voimme vuosikymmenten aikana keskitetysti kehitettyä toimintaa ja tieto-taitoa kutsua todelliseksi osaamiskeskukseksi, jossa kiinnitettiin pitkällä jänteellä tutkimusta ja hoitotyötä potilaiden kokonaisvaltaiseen auttamiseen vaikeassa kroonisessa ja invalidisoivassa sairaudessa. Väistämättä käy niin, että keskitetyn kokonaisvaltaisen hoidon hajottua useaan hoito ja kuntoutuspaikkaan myös tieto-taidolle käy samoin.

Reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelin sairauksien asiakasvirrat ovat pienentyneet, juuri sen tutkimustyön tuloksena, jonka avulla on kehitetty uusia lääkkeitä ja hoitomenetelmiä, joiden seurauksena ei tarvita kuukausia jatkuvia sairaalahoitoja. Nykyisin monet reumaa sairastavat käyvät lyhyillä sairaala ja kuntoutusjaksoilla ja palaavat pian takaisin työhön. Ja tämä on pitkälle seurausta siitä tutkimustyöstä jota pääsiassa on Heinolan Reumasairaassa harjoitettu. Vuosin ei ole Suomessa muualta tullut uutta tutkittua tietoa reumasairauksista, jota olisi käytäntöön sovellettu.

Kelan pitäisi tätä rahoittaa?

Niin, juuri siksi, että jos kenen niin Kelan (ja lopulta meidän kaikkien kelamaksuja maksavien) indresseissä on, että kansansairauksia tutkitaan ja hoidetaan hyvin, koska pitkät sairaslomat ja aikainen eläköityminen se vasta kalliiksi yhteiskunnalle tulee. KELAn ja sairastuneiden kannalta kohtuullista on vaatia, että alkavat sairaudet tunnistetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja hoidetaan välittömästi oikein.
Siis, miksi ihmeessä KELA käänsi selkänsä Reumalle, jossa se itse on suurin osakas ja taloudellinen hyötyjä? Olen edelleen ihmeissäni!


Reumasäätiön ylläpitämää Reumasairaalaa ei nyt kuitenkaan voida pitää liiketaloudellisesti yksityisenä toimijana, vaikka se ajatus tuntuisikin nykyisin olevan niin trendikästä.
Reumasairaalaa ja sen yhteydessä toimivia kuntoutus- ja tutkimuskeskukset tuottivat perustehtävänsä mukaisesti kuntoutus- ja terveyspalveluita. Reumasairaala oli ns. kolmannen sektorin yleishyödyllinen terveyspalveluiden tuottaja. Yksi niistä monista, joita on eri sairausryhmille Suomessa.

Pelkään pahoin, että tässä aukeaa tienpää konkurssiaallolle ns. kolmannella sektorilla monille muillekin liiketaloudellista voittoa tuottamattomille yleishyödyllisille sosiaali- ja terveyspalveluille. Esim. miten käy tulevaisuudessa ensi- ja turva kodeille, mielenterveyspalveluille, a-klinikoille, lastensuojelun työlle, vajaakuntoisten työkeskuksille, jne…. jotka ovat saaneet vuosittaista tukea KELAn ja RAY:n rahoituksen kautta. Se tuki on ollut myös kunnille suuri apu, koska kaikkea ei ole tarvinnut kustantaa suoraan kunnallisverotuksella kootuilla euroilla.