Heinolan Reumasairaalan konkurssi estettävä!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Heinolan Reumasairaalan konkurssi estettävä!.

Sara Risberg
Helsinki

#1

23.03.2010 18:58

olisihan se hyvä jos ei konkurssiin menis mutta onhan niitä paljon muitaki mitkä pitää lakkauttaa. Kuten Helsinkin yhtenäsikoulu (ynk) lakkautetaan osittain. Jos keskiarvoni olisi riittänyt olisin mennyt sinne lukioon mutta olisin joutunut lakon takia sitten kuitenkin pian lähtemään.
Kaisa Hynynen
Turku

#2 Ei mikään syy

24.03.2010 13:02

Ei se ole lakkauttamiselle kuitenkaan mikään syy, tai oikeutus, että on "paljon muitaki mitkä pitää lakkauttaa". Todella harmi, että Helsingin yhtenäiskoulu joudutaan osittain sulkemaan, mutta en ehkä silti vertaisi sairaalaa opinahjoon. Heinolan Reumasairaalaan on kerääntynyt niin valtava määrä osaamista ja kokemusta, että sen lopetettua reumasairauksien hoidon taso Suomessa romahtaa täysin. Tässä puhutaan tuhansien suomalaisten terveydestä ja sadoista työpaikoista.
Anita Laine
Adressin tekijä

#3 Pelastakaamme Reumasairaalan tulevaisuus

24.03.2010 15:26

Heinolan Reumasäätiön sairaala on kansainvälisesti arvostettu reumatautien hoidon ja tutkimuksen osaamiskeskus. Perustellulla syyllä Reumasairaalaa voidaan kutsua reumasairauksia sairastavien parhaaksi hoitopaikaksi Suomessa. Nyt kysymys sairaalan tulevaisuudesta huolestuttaa laajoja kansanjoukkoja, myös reumasairauksia sairastavien lähimmäisissä ja kansalaisten hyvinvoinnista huolta kantavien keskuudessa. On suorastaan kansallinen häpeä, jos päästämme Heinolan Reumasairaalan konkurssiin ja sen vuosikymmenten aikana saavutetun tieto-taidon katoamaan.

Reumasairauksien luonne tulee ymmärtää hoidon vaativuuden laaja-alaisuudessa. Reumasairaalassa potilaita hoidetaan ns. moniammatillissa tiimeissä, koska sairaus vaatii monenlaista erityisosaamista anestesiasta ortopediaan, silmälääkäreistä magneetti ja muihin radiologisiin tutkimuksiin ja erikoistuneesta fysioterapiasta ammatinvalinnan ja arkielämässä selviytymisen ohjaukseen. Moniammatillisten hoitotiimien hajottua, niitä ei voida koota hetkessä uudelleen, koska uusia osaajia ei valmistu suoraan koulutuksesta. Reumasairauksien hoitoon perehtyminen vaatii kokeneiltakin sairaanhoitajilta ja muilta hoitotiimeissä työskenteleviltä vuosia, koska pitkälle erikoistuessaan reumahoito kehittyy vuorovaikutuksessa potilaiden ja hoitohenkilökunnan kanssa, toinen toisiltaan oppien.

Oman perustellun näkökulmansa Reumasairaan olemassa olon säilymiseksi muodostaa myös se kansainvälisestikin tunnustettu korkealaatuinen tutkimustyö reumasairauksista, joka on tuottanut tietoa reumasairauksien luonteesta, kehittänyt lääkehoitoja, leikkaustoimintaa ja hoitotiedettä.

SIIS PELASTAKAAMME YHDESSÄ HEINOLAN REUMASAIRAALAN TULEVAISUUS!
Risto Pitko
ESPOO

#4 Suiomen maine laadukkaana hoitajana

24.03.2010 16:12

Suomen maine menossa KELAN tyhmyyden ja pääkaupunkikeskeisyyden takia. Kelasta aiemmin saamieni kommenttien mukaan Heinola on sivussa ja kaukana siten kallis. Kun sitten kerroin Kelalle miksi haluan hoitaa perheeni reumapotilasta nimenomaan Heinolassa todistin myös samalla että tuo väite kalleudesta on täyttä puppua. Pelkästään matkakustannusten osalta Espoosta Heinolaan omalla autolla kustannus yhden hoitotapauksen osalta jää alle puoleen HUSsilaiseen tapaan hoidettuun verrattuna. Lisäksi hoito on ollut tuloksellista lähes liikuntakyvytön potilas on Heinolassa hoidettu vuosia Hussissa tapahtuneen hoidon jälkeen sellaiseen kuntoon että nyt pystyy itse tulemaan toimeen kotona omin avuin.
Mona Sandelin
Naantali

#5 Reumasairaala pelastettava

24.03.2010 16:57

Toivottavasti kaikki ymmärtävät kuinka tärkeästä asiasta tässä on kyse.

Reumaan ei ole keksitty mitään parannuskeinoa, hellästi hoivaten, kovilla lääkkeillä ja erilaisilla leikkauksilla saadaan toimintakykyä paremmaksi mutta kipujen kanssa mennään hautaan saakka.

Suomi on sen verran pieni maa, että tällainen keskitetty reuman osaamiskeskus on tarpeen. Kyse on kokonaisvaltaisesta ajattelusta. Pienten potilaiden koulunkäynti sairaalassa olo aikana, leikkaukset, kuntoutukset, kontrollit, vertaistuki, henkilökunnan erityisosaaminen, laitteet ja muu satsaus itse rakennukseen.

Onhan yliopistollisissa keskussairaaloissakin omia osaamisalueita, eikä se ole siellä ainakaan koettu huonoksi asiaksi.

En tunne kovinkaan hyvin Naantalilaisena Heinolan asioita mutta uutisten mukaan työttömyysluvut nousevat tämän myötä siellä noin 18%:iin - jo tämänkin takia valtiovallan taholta asiaan on puututtava.

Invalidisäätiön Orton-sairaalan ja Reumasairaalan yhteistyö uudelleen mietittäväksi ja niitä löytyy muitakin mm. aivohalvauspotilaat joiden määrä vain kasvaa. Ministeri Risikon pitää puuttua asiaan.

Voimia teille, jotka ette tiedä missä saatte hoitoa enää 29.3. jälkeen.
Anita Laine
Adressin tekijä

#6 Arvostusten tulee muuttua

24.03.2010 17:12

Kyllä tämä on sairasta aikaa, jossa raha menee aina edelle ihmisten hyvinvoinnin. Raha on saanut suorastaan jumalaisen roolin, säädellessään kaikkea inhimillistä toimintaa, jossa voidaan jättää lasten ja sairaidenhoito markkinavoimien armoille.

Sosiaali- ja terveyspalveluita ja hoitoja sopeutetaan kaikenlaiseen kilpailuun ja rahantekokoneiksi muodostuneiden liikeyritysten tarpeisiin ja liikeideoihin. Kuinka moni on tullut ajatelleeksi, että raha on vain paperia ja siinä olevia musteläikkiä, mutta sille on annettu suorastaan jumalainen voima, joka ajaa ohi kaiken inhimillisen hädän.

Arvostusten tulee muuttua! Yhteiskunnassa ensisijaiseksi tulee nostaa inhimillinen hyvinvointi ja kansansairauksien estäminen. Vain se on ainoa keino estää tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluiden kohoavat kustannukset. Hoitamaton potilas on kaikkein kallein potilas. Varhaisessa vaiheessa tunnistetut kroonistavat sairaudet on nykytietämyksen mukaan usein jopa voitettavissa kokonaan. Tai ainakin hyvällä hoidolla pystyään tekemään sairastuneiden elämästä siedettävää.
Lisa Enqvist
KASKINEN

#7 Heinolaan ei ole pitkä matka

25.03.2010 13:38

Minulle väitettiin aikoinaan että Heinolaan on pitkä ja vaikea matka. Se väite ei vastaa todellisuutta. Minulle matka kestää viisi tuntia. Vaikka Heinolaan lähtisi Lapista tai Hangosta, Imatrasta tai Ahvenanmaalta, se apu joka tarjotaan reumapotilaille juuri tässä sairaalassa antaa moninkertaisen hyödyn, ei vain potilaalle mutta myös yhteiskunnalle. Väärin tai huonosti hoidettu reuma tulee paljon kalliimmaksi kuin pitkä matka. Siitäkin minulla on henkilökohtainen kokemus.
Kun Heinolan sairaalaa rakennettiin muutama vuosi sodan jälkeen, (minkälaisen talouden puitteissa?) yhteydet sinne muualta Suomesta olivat paljon vaikeammat kuin nykyisin. Kuitenkin sairaala kehittyi parhaaksi reumapotilaiden hoitopaíkaksi juuri sen takia kun hoito keskitettin sinne. Miten nyt voidaan purkaa kohta 60 vuoden tiedon ja kokemuksen muutamassa viikossa pelkän rahan takia?
markku taskinen
joroinen

#8 Missä nyt kuntoutustutkimukset

26.03.2010 16:47

Kela on tarkoituksella yrittänyt estää ihmisiä pääsemästä
kuntoutustutkimukseen esim Heinolan Reuma sairaalaan.
Ko paikka on alueellamme ainoa paikka joka voi suorittaa
kuntoutusarvion. kukaan yksittäinen lääkäri ei voi vaatia
Kelalta kuntoutus tai Eläke päätösta.
Joroisten Kelan paikallisjohtaja ei suostunut antamaan
maksusitoumusta kuntoutustutkimukseen Heinolaan.
Kun sen lopulta sain Varkauden kelalta ja pääsin Heinolaan
Tutkimus jäi kovin lyhyeksi kun todettiin "hoitamattomasta
sairaudesta johtuen potilas todetaan työkyvyttömäksi, ja
siirretään työkyvyttömyys eläkkeelle"
Heinolan potilaskato johtuu Kelan politiikasta, potilaille ei
anneta maksusitoumuksia.Melko merkillistä että Kela on ainoa
instanssi joka voi maksusitoumuksen myöntää, mutta silti heillä
ei ole mitään vastuuta tekemisistäöän
Käräjäöoikeuden päätös: Kelassa julkista valtaa käyttävät
vain pari ylijohtajaa. Paikallisjohtajien vastuu rajoittuu
siihen että sirtävät lääkärintodistukset sähköiseen tietokantaan
Mutta heillä ei ole mitään velvoitetta kirjoittaa maksusitoumusta
vaikka esim kolme erikoislääkäriä kirjallisesti sitä vaativat.
Anita Laine
Adressin tekijä

#9 Kuntoutustutkimusten maksusitoumuksista

26.03.2010 17:47

Tuo on surullista kertomaa, mitä Markku Taskinen tuossa edellä kertoi omalta osaltaan. Olen saanut useita vastaavia huolestuneita yhteydenottoja reumapotilailta tämän adressin allekirjoituksen tiimoilta.

Kelan politiikkaa ja päätöksentekoa on suuresti ihmetelty, missä tai kenellä on vastuu siitä, että kuntoutus ym. palveluihin on ollut viime kuukausina todella vaikeaa päästä. Palveluiden saatavuudesta on ollut kyllä kysyntää.

Tämän päivän suuri ihmettelyn aihe on ollut Kelan pääjohtaja Jorma Huuhtasen lausunto, että "Kela ei aijo pelastaa Reumasairaalan sen taloudellisista vaikeuksista, koska Kelan ylimääräinen tuki vääristää kilapailua."
Mitä ihmeen kilpailua? Eihän Suomessa ole muita reumatauteihin erikoistuneita laitoksi tai sairaaloita, jotka voisivat kilpailulain tarkoittamassa hengessä edes kilpailla tasavertaisesti palveluista, saati sitten valittaa tehdyistä maksusitoumuksista tai palvelusopimuksista. Ei ole kuin yksi Reumasairaala, joka voi solmia vastaavia palvelusopimuksia.
markku taskinen
joroinen

#10 Reuman ja Kelan näkemysero

26.03.2010 18:52

Kuntoutustutkimuksessa selvitetään perusteellisesti potilaan terveydentila
ja toimintakyky. Sen perusteella potilas ohjataan uudelleenkoulutukseen
tai eläkkeelle. Heinolan reuma on erkoistunut tähän työhön ja kohdellut ihmisiä
tasavertaisesti jotta he pärjäisivät tulevaisuudessakin, eli ennaltaehkäisevää
työtä. Kun potilaan sairaus on ollut riittävän pitkällinen ja vakava on
Heinolan reuma päätynyt eläkkeeseen jotta potilaaan tila ei enää olennaisesti
pahenisi. tällä säästetään pitkällätähtäimellä yhteiskunnan varoja kun potilas
voi keskittyä oman terveytensä hoitoon ja säästytään myöhemmistä pitkistä ja
lopullisista laitoshoito kustannuksista.
Kelan politiikka taas perustuu siihen että kaikessa säästetään ,mutta tämän
säästön johdosta asioihin puututaan keskussairaaloissa vasta sitten kun
mitään ei enää ole tehtävissä ja potilas on työkyvytön
Eli Kelan säästölinja tulee pitkällä tähtäimellä vähintään 2kertaa kalliimmaksi
kun ennalta ehkäisevä hoito.
Kelan taktiikka on jättää ihmiset heitteille, kun Heinolan reuma ei sisäistänyt
samaa taktiikkaa totesi Kela sen nyt tarpeettomaksi.
Omalta osaltani kuntoutustutkimus lähete seisoi Joroisten Kelassa yli vuoden
Lopulta hoitava lääkärini otti yhteyttä Varkauden kelaan ja vaati sieltä maksusitoumuksen. Tämän vuoden olin ilman lääkitystä kun Trexan aiheutti useita
mahahaavoja ja hoitava lääkäri halusi että uusi sopiva lääkitys etsittäisiin
Heinolassa. Siellä siirryttiin Arava hoitoon mutta ko. vuoden aikana
oli tullut niin vakavia nivelmuutoksia ettei toimintakyky testejä voitu
edes suorittaa liikerajoitteisuuden vuoksi.
Keskussairaalat eivät pysty hoitamaan kuntoutuksia eivätkä kuntoutustutkimuksia
Kelan ainoa uhri ei ole Heinolan reuma mutta sen lakkauttaminen aiheuttaa
korvaamattomia vahinkoja julkiselle terveydenhuolto järjestelmälle.
e
Anita Laine
Adressin tekijä

#11 Niin se on nähtävissä ....

26.03.2010 22:03

Kyllä se on niin nähtävissä, että juuri Kelan taloudellisissa indresseissä olisi jatkaa Reumasairaalan toimintaa ja tukea reumaan sairastuneiden varhaista kuntoutusta. Tämän päivän miljoonan euron sijoitus tuki- ja liikuntaelinten sairauksien hoitoon, on kymmenien ja satojen eurojen säästö vuositasolla tulevaisuudessa.
Retro Kalliomäki
Janakkala

#12 miettikääs taas..

27.03.2010 22:25

tässäkin kohdassa pääsemme aiheeseen,yksi pakolainen maksaa ensimmäisen puolen vuoden aikana suomen valtiolle n.57000 eur!
Saija Sivén
Nastola

#13 Kertokaa kokemuksenne!

28.03.2010 12:25

Sanomalehti Pohjalaisen nettisivuilla on ministeri Risikon mielipidekirjoitus siitä kuinka hyvää hoitoa reumasairaat saavat muualla kuin reumalla jo nyt ja jatkossakin.
Toivottavasti mahdollisimman moni kävisi kommentoimassa sitä kuinka hyvää hoitoa on saanut terveyskeskuksissa ja keskussairaaloissa!
http://www.pohjalainen.fi ja mielipide osasto

Hän kertoo myös kuinka reumasairaala on hävinnyt tarjouksensa kuntouttavan hoidon kilpailussa . Tosin hän unohtaa mainita ettei tarjouspyynnöissä ilmeisesti vaadita muuta kuin että tarjolla on leikkiä, laulua, vesijumppaa ja iloista yhdessäoloa. Näin päättelin koska kansanedustaja Heli Järvinen kirjoitti minulle että Punkaharjun Kruunupuisto on voittanut satojen reumapotilaiden hoidon itselleen ja se on hänen mielestään oiva paikka kuntouttavaan hoitoon ( heillä on kyllä siellä palkattu reumatologi mutta ymmärtääkseni sitäkään ei ole aina tarjouksessa vaadittu).

Vastasin hänelle sillä tietämyksellä mikä minulla on:

Kiitos vastauksestasi.
Sen myötä tajusin että puhumme aivan eri asiasta kun puhumme kuntouttavasta hoidosta.

Kuntouttava hoito Reumasairaalassa tarkoittaa nimen omaa hoitoa.
Siellä Reumatologi tutkii hyvin tarkkaan potilaan. Siellä otetaan tarvittaessa erilaisia kokeita, röngten- ja magneettikuvia. jos
potilas tarvitsee silmälääkärin, reumaortopedin tai esim. kirurgin toimenpiteitä se on mahdollista.He myös konsultoivat keskenään.Kaikki henkilökunta on perehtynyt reumaan!
Reuma on siitä kiusallinen tauti ettei sen aiheuttamat vahingot aina näy päällepäin. Normaalilla poliklinikkakäynnillä (15 min) paljon jää hoitamatta.Reuman kuntouttavassa hoidossa ne pyritään kaivamaan esiin ennenkuin mitään peruuttamatonta tapahtuu. Se on ollut monen pelastus. Ja taloudellinen säästö!

Punkaharjun Kruunupuisto näytti houkuttelevalta. Jos haluaisin rentouttavaa katkosta arkiseen aherrukseen. Leikkiä, laulua ja tanssia. Kivaa jumppaa ja uintia. Hoitona erilaisia kylpyjä. ( näitäkin kyllä on tarjolla reumalla).
Niin valintani voisi olla hyvinkin Kruunupuisto.
Mutta koska haluan hoitoa sairauteeni valintani on ehdottomasti Reuma!

Toivottavasti ymmärrätte että kyseessä on sairaala.
Siellä parannetaan ihmisiä jotka muualla ovat jääneet vailla hoitoa.
Kuntoutus kylpylässä on aivan eri asia( reumaa sairastavissa on hyvin erikuntoista väkeä), vaikka kiva olisikin.

Hän vastasi minulle ettei kyseessä ole kylpylä vaan kuntoutuskeskus joka on panostanut kylpylä toimintaan.

Jos kirjoituksessani on virheitä korjatkaa!

Reumaatikko ja reumalapsen äiti!
Anita Laine
Adressin tekijä

#14

28.03.2010 15:57

Retro Kalliomäen kommenttiin:
Miksi ihmessä haluat asettaa kaksi apua tarvitsevaa ihmisryhmää vastakkain?

Kysymys pakolaisuudesta on aivan toinen asia ja ei liitty millään muotoa Reumasairaalan kohtaloon.

Nyt on kysymys Reumasairaalan yhteyteen vuosikymmenten aikana kehittyneen tuki- ja liikuntaelinsairauksien osaamiskeskuksen tulevaisuudesta ja koko olemassa olosta.


Kirsti Era
Juuka

#15 karkotetuista rahaa?

28.03.2010 19:22

Vaikka Suomesta karkoitettaisiin kaikki maahanmuuttajat, ei raha siirtyisi sosiaali- ja terveyspuolelle. Mikä estää kampanjoimasta sosiaali- ja terveyspuolen rahoituksesta tuhlaamatta paukkuja maahanmuuttajiin?

Maahanmuuttokriitikot haukkuvat 180 asteen verran väärää ilmansuuntaa.
Seppo Määttänen
Lahti

#16 Heinnolan Reuma Hyvä sairaala

28.03.2010 23:30


On tosiaan aivan erijuttu kun puhutaan Henolan Reumasiraalasta jossa olen käynyt
hoidossa 15 vuotta,ranteet ja olkapäät leikattu.
Reuman hoito on jotain vaativampaa kuin Polskuttelu Punkahrjun Kruunupuistossa
joka on suorastaan Kelan rahojen tuhlausta Reumallla saataviiin hoitoihin
verrattuna.
Terveyskeskuset ja Keskussairaalat ohjatkoon Reumaa ja kuntoutusta vaativat poti-
laat Hienolan Reumalle jossa on hyvä kuntoinen sairaala.
Kilpailuttaa saa muita saraita ei remapotilailla leikitä.
Ministeri Risikko saisi puolustaa Reuma Sairaalaa,eikä terveyskeskuksia ja keskus-sairaaloita joilla on muitakin hoidettavia jonoihin saakka.
Kiitos Saija S. Nastola puhutaan puolesta !.....

Reumasta riittävästi kokemusta.
Pasi Takala
Ylöjärvi

#17 Hyvää hävitetään

29.03.2010 00:13

Suomessa on menossa omituinen vanhojen hyvien rakenteiden purku.Arvostettu reumasairaala Heinolassa on uhanlainen kuin pandakarhu. Hyvät tulokset työstä ja asiakkaiden/potilaiden tyytyväisyys ei ole tae jatkuvuudesta. Heinolaan ei löydy 2 miljoonaa euroa, mutta Kreikan talouden pelastamiseen Suomesta löytyy lehtitietojen mukaan 300 miljoonaa euroa. Tampereella on tehty päätös hyvää tulosta jatkuvasti tekevän Klassillisen koulun lopettamiseksi. 110 vuoden arvokkaat perinteet ollaan valmiita tuhoamaan. Päätös koulun lopettamisesta ja sulauttamisesta Tammerkosken kouluun on jo tehty. Nyt odotellaan tuloksia oikaisuvaatimuksiin. Klassillinen koulu on liian suosittu ja hyvämaineinen. Oppilaita olisi tulossa latinaa lukemaan paljon enemmän kuin voidaan ottaa sisään. Silti Klassillinen koulu on päätetty lakkauttaa.Kustannuksiltaan koulu on halvin Tampereella. Säästämisestäkään ei ole siis kysymys. Tampereella ollaan valmiita laittamaan kahden kilometrin tunnelin rakentamiseen 140 miljoonaa euroa. Rahasta ei ole pulaa siis. Tunnemme kohtalon yhteyttä reumasairaalaan.
Jos Sinä tunnet kohtalonyhteyttä Tampereelle päin allekirjoita Säilyttäkää Tampereen Klassillinen koulu -adressi.
Outi Mäki
Tampere

#18 paras paikka on heinolan reuma !

29.03.2010 19:47

Olen samaa mieltä siitä, että kela ei ole suostunut antamaan maksusitoumuksia Heinolaan, Itse olen ollut siellä viimeksi noin 10 vuotta sitten, sen jälkeen olen aina ollut liian hyväkuntoinen, nuori, tai määrärahat olleet loppu.
Kaikkia tekosyitä on Kelasta kuulunut, Heinolassa on maan parhaat sen alan lääkärit, loistava tiimi tekemässä työkykyarvioita, hammaslääkäri, joka ottaa huomioon pelkäävät potilaat, fys.osastolta saanut tarvittavat apuvälineet.
Loistava kuntosali ja sauna, samoin -110 pakkanen, ja huippuhyvät ruuat.
Myös tyttäreni on reumaatikko, ja päässyt Heinolaan yhden ainoan kerran peruskoulun jälkeiseen työkykyarvioon. Käynni jäivät siihen Kelan maksuhaluttomuuden vuoksi.
Olen heti valmis mihin hyvänsä vastustavaan toimenpiteeseen ja barrikaadeille.
Jos keskiviikko on viimeinen aukiolopäivä, on varmaan lähdettävä Tampereelta Heinolan Reumalle lounaalle, tuleeko muita ??
Jyri Suominen
Turku

#19 Facebook

30.03.2010 01:10

Facebookissa ryhmä tukena

Heinolan Reumasairaala saatava takaisin toimintaan

Terveisin ryhmän perustaja

Jyri Suominen
Ab Originaali
Lakupekka

#20 NE Flying. Levelaus helpottuu paljon.

30.03.2010 13:02

Parempi kone + nopea netti = patchit lataa parissa minuutissa, ei tarvitse valittaa. Itse varmaan tilaan kohta 24megan netin... tarjouksessa :P

Voittaa se ainakin 1 megan netin mennen tullen.

Anyway DK 67, kohta 68. Tylsistyin ja vedin droodin 18. Aamulla ei instejä löydä

Tänään 5h wipeemistä LK:lle, ei tuo p2 jotenki mene nappiin

Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.Hommaa parempi kone.

Sehän menee niin, että sitä jaksaa pelata sinne 80 asti vain sen takia, että siinä on niin saatanan monipuolisesti tekemistä. Sitten sitä kallistuu väkisinkin pvp:n puolelle ja tajuaa, että se onkin ihan uskomattoman hyvin tehty systeemi ja eihän tämmöstä olekkaan missään muualla.

Ei sitä voi selittää, se on pakko kokeilla itse ihan kunnolla.

Kriittinen lvl 77 saavutettu.
Kumpaa te siis suosittelette nyt kun vihdoin sain 1k rahaa kokoon. Northrend flying vai dual specit?

Warrut on mun pallut crit tsäänssi 90 entäs sul
Terhi Frimodig-Takala
Ylöjärvi

#21 Heinolan Reuman puolesta

30.03.2010 22:38

Heinolan reuma on paikkansa ansannut reumapotilaiden hoidossa. Toivottavasti kaikki tajuavat, että jos yksi valovoimainen hoitopaikka lopetetaan, jonot muualla vain pitenevät ja vielä vaikeampi on päästä puolikuntoisena hoitoon. Varhainen puuttuminen ja asianmukainen hoito reumasairauksissa tulee myös varmasti hidastumaan. Heinolan Reuman jättämää aukkoa ei helposti paikattaisi!!
Olisin valmis lähtemään barrikadeille Heinolan Reuman puolesta.
Jani Heinonen
Joensuu

#22 Ei päätä eikä häntää

02.04.2010 10:52

Laitoshan on ajautunut nykytilaansa siksi, ettei sillä ole toimintaedellytyksiä. Tämä johtuu ylisuurista puitteista ja jatkuvasti pienenevästä asiakasvirrasta.

Puitteita menivät vielä laajentamaan käsittämättömän suuriksi, sokeasti, välittämättä realiteeteista.

Asiakasvirtojen pieneneminen taas johtuu siitä, että lähes kaikki se mitä raumasairaala tarjoaa on saatavissa keskussairaaloista. Paitsi tietysti Heinolan lähialueilla, jolla ei Reuman läsnäoloin vuoksi ole näitä puitteita rakennettu.

Käytännössä siis kyseessä on ennen kaikkea alueellinen erikoissairaala, joka hoitaa keskussairaalatasolle kuuluvia toimia. Miksi Kelan pitäisi tätä rahoittaa? Kyseessä on yksityinen toimija, joka ei varsinaisesti toimi valtion käskystä, tilauksesta tai toiveesta, joten jos sen toiminta päättyy, Kelalla tai valtiolla ei ole mitään velvollisuutta tai tarvetta ottaa koppia. Siksi on perusteetonta sanoa, että "Kela lopettaa Reuman", sillä kyseessä ovat Raumasäätiön sisäsyntyiset tekijät ja sopeutumiskyvyn puute.

Sen sijaan se tietty erikoisosaaminen ja tutkimus joka Reumassa on tulee kerätä talteen. Ainoa tapa jolla Reumaa voi edes kuvitella pelastettavan, on sen toiminnan karsiminen ja tehostaminen erikoishoidoiksi, ja sen ulkopuolelle kuuluva perustevreydenhoito pitää karsia pois.

On olennaista, että jokaisen keskussairaalan alueella kyetään antamaan reumapotilaille asianmukaista hoitoa sen sijaan, että hoitoa pitäisi lähteä hakemaan toiselta puolelta Suomea.


"– Reuman hoito on kokonaisuudessaan kehittynyt viime vuosina niin paljon, että sairaalapaikkoja ei juurikaan tarvita."
"– Heinolan reumasairaala on palvellut viime aikoina enää lähinnä alueellisesti"

http://www.kantti.net/artikkeli/2010/03/heinolan-reumasairaala-tuli-tiensa-paahan

" valtakunnallisten erikoissairaaloiden aika on auttamattomasti ohi. Vuonna 1972 on ensimmäisen kerran pohdittu sitä, että Reumasairaalan asema muuttuu, kun keskussairaalapiirit oppivat hoitamaan reumapotilaat ja yliopistot kouluttamaan lääkärinsä"

http://yle.fi/alueet/lahti/2010/01/markkinavoimat_eivat_kantaneet_reumaa_1398464.html


Reuman ajoi nykytilaansa omistajiensa sokeus ja kykenemättömyys sopeuttaa toimintaansa vastaamaan tarpeita. Sen sijaan se on pyrkinyt jääräpäisesti ylläpitomään toimintojaan ennallaan ja vaatimaan sille ulkopuolista rahoitusta.
Anita Laine
Adressin tekijä

#23 Jotta keskustelu jatkuisi….

02.04.2010 16:31

Muutama kommentti Jani Heinosen pohdintoihin:

Totta on, että Reumasairaala oli käytännössä erikoissairaala, joka hoiti yhtä suurta kansansairauden ryhmää keskussairaalatasoisesti.
Näin on, että LÄHES kaikki se mitä reumasairauden varsinaiseen akuuttiin sairaanhoitoon liittyy on nykyisin saatavissa yliopistollisista - tai keskussairaaloista. Ja sielläkin tieto-taito osaamista löytyy ja lisää kertyy sitä mukaan kuin apua annetaan.

Mutta, mutta…. toimiessaan Heinolan Reumasairaala oli paljon muutakin, kuin reumaan sairastuneiden sairaalahoitoa vaativan hoitopaikka. Hyvällä syyllä voimme vuosikymmenten aikana keskitetysti kehitettyä toimintaa ja tieto-taitoa kutsua todelliseksi osaamiskeskukseksi, jossa kiinnitettiin pitkällä jänteellä tutkimusta ja hoitotyötä potilaiden kokonaisvaltaiseen auttamiseen vaikeassa kroonisessa ja invalidisoivassa sairaudessa. Väistämättä käy niin, että keskitetyn kokonaisvaltaisen hoidon hajottua useaan hoito ja kuntoutuspaikkaan myös tieto-taidolle käy samoin.

Reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelin sairauksien asiakasvirrat ovat pienentyneet, juuri sen tutkimustyön tuloksena, jonka avulla on kehitetty uusia lääkkeitä ja hoitomenetelmiä, joiden seurauksena ei tarvita kuukausia jatkuvia sairaalahoitoja. Nykyisin monet reumaa sairastavat käyvät lyhyillä sairaala ja kuntoutusjaksoilla ja palaavat pian takaisin työhön. Ja tämä on pitkälle seurausta siitä tutkimustyöstä jota pääsiassa on Heinolan Reumasairaassa harjoitettu. Vuosin ei ole Suomessa muualta tullut uutta tutkittua tietoa reumasairauksista, jota olisi käytäntöön sovellettu.

Kelan pitäisi tätä rahoittaa?

Niin, juuri siksi, että jos kenen niin Kelan (ja lopulta meidän kaikkien kelamaksuja maksavien) indresseissä on, että kansansairauksia tutkitaan ja hoidetaan hyvin, koska pitkät sairaslomat ja aikainen eläköityminen se vasta kalliiksi yhteiskunnalle tulee. KELAn ja sairastuneiden kannalta kohtuullista on vaatia, että alkavat sairaudet tunnistetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja hoidetaan välittömästi oikein.
Siis, miksi ihmeessä KELA käänsi selkänsä Reumalle, jossa se itse on suurin osakas ja taloudellinen hyötyjä? Olen edelleen ihmeissäni!


Reumasäätiön ylläpitämää Reumasairaalaa ei nyt kuitenkaan voida pitää liiketaloudellisesti yksityisenä toimijana, vaikka se ajatus tuntuisikin nykyisin olevan niin trendikästä.
Reumasairaalaa ja sen yhteydessä toimivia kuntoutus- ja tutkimuskeskukset tuottivat perustehtävänsä mukaisesti kuntoutus- ja terveyspalveluita. Reumasairaala oli ns. kolmannen sektorin yleishyödyllinen terveyspalveluiden tuottaja. Yksi niistä monista, joita on eri sairausryhmille Suomessa.

Pelkään pahoin, että tässä aukeaa tienpää konkurssiaallolle ns. kolmannella sektorilla monille muillekin liiketaloudellista voittoa tuottamattomille yleishyödyllisille sosiaali- ja terveyspalveluille. Esim. miten käy tulevaisuudessa ensi- ja turva kodeille, mielenterveyspalveluille, a-klinikoille, lastensuojelun työlle, vajaakuntoisten työkeskuksille, jne…. jotka ovat saaneet vuosittaista tukea KELAn ja RAY:n rahoituksen kautta. Se tuki on ollut myös kunnille suuri apu, koska kaikkea ei ole tarvinnut kustantaa suoraan kunnallisverotuksella kootuilla euroilla.
Jani Heinonen
Joensuu

#24

02.04.2010 18:39

Sitä en kiistä, etteikö reumasairaalalla olisi ollut vaikutusta reuman selättämiseen Suomessa. Käytännössä kuitenkin esimerkiksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelta (kts. linkki aiemmin) vuosittainen lähetemäärä on ollut muutaman potilaan luokkaa. Muiden nähtyjen ja kuultujen haastatteluiden perusteella Heinolaan lähetettyjen potilaiden määrä on pieni myös muualla Suomessa, kuta kauemmas Heinolasta siirrytään.

Tämä kuvastaa sitä, että hoidattaminen Heinolassa on enemmän alue- kuin tarveperustaista. Pitkälti tämä on myös seurausta muna- kana-ilmiöstä, jossa lähialueiden sairaaloissa ei ole alan osaamista - kun se on kuitenkin Heinolassa.

Jos kysyy keneltä tahansa Heinolassa hoitoa saaneelta, onko se laitos korvaamaton - niin onhan se. Kuta kauemmin hoidon aloittamisesta on, sitä korvaamattomampi se on ollut - oikeastikin, sillä etenkin aiempina vuosikymmeninä siellä on todella ollut suomalaisittain ainutkertaista osaamista.

Jos taas menet kysymään samaa jostain Savon tai Karjalan perukoilta, reumasairaat ovat pärjänneet vallan mainiosti ilman hoitoja Heinolassa.

Tietenkin vastaukset ovat nämä, yritäpä viedä kirjasto kirjastonkäyttäjiltä ja kysy mielipidettä niiltä jotka eivät ole kirjastoa nähneetkään. Se totuus reumasairaalan tarpeellisuudesta onkin jossain siellä välissä.

Sen sijaan että tuonne kupattaisiin yhteiskunnallisia varoja, voisi homman hoitaa toisinkin. On vähintäänkin perusteltua, että koko Suomen keskussairaaloissa voidaan antaa hyvää reumahoitoa, tasavertaisesti, asuinpaikasta riippumatta. Sen lisäksi reumasairaalan erikoisosaaminen voitaisiin upottaa johonkin yliopistosairaalaan, jossa voitaisiin jatkaa reumasairaalan perinnettä, tutkimuksia ja hoitoja, jotka saadaan kyllä taatusti jalkautettua tarpeen mukaan muihinkin reumasairaalaan.

Lasta ei pidä päästää hukkaan pesuveden mukana, mutta ei ole myöskään mitään mieltä tarttua johonkin näennäisesti hyvään, joka eriarvoistaa ihmisten hoidon alueperustein, tai tulisi yhteiskunnalle väärinhoidettuna tarpeettoman kalliiksi.

Ja kyllä, rahasta on syytä puhua terveydenhoidossa. Terveydenhoitoa tulee priorisoida, sillä siihen saa uppoamaan helposti valtion koko budjetin ilman mitään jarruja.
Anita Laine
Adressin tekijä

#25 Ei lasta pesuveden mukana......

02.04.2010 23:11

Joo, olemme samaa mieltä siitä, että suomalainen reumasairauksien tutkimus ja terveydenhoito ovat tehneet todella erinomaista työtä ja tutkimustietoa ja opetusta uusista hoitokäytännöistä on viety eteenpäin. Näin se on ollut ja toivottavasti tulee olemaan jatkossakin.

Empä ole aikaisemmin kuullutkaan tai edes tullut ajatelleeksi, että koko valtoin budjetti saataisiin upotettua terveyspalveluihin!???? Kyllä siellä teollisuudessa ja pankkimaailmassa on niitä elvytettäviä enemmän kuin tarpeeksi.... Se siitä!

Enkä usko siihenkään, että kenelläkään Heinolan Reumasairaalassa on ollut nimenomaan tarkoitus kupata yhteiskunnan varoja Heinolaan tai edes Päijät-Hämeen alueelle. Arkitodellisuutta on se, että niin sosiaali- kuin terveystoimi ovat kautta aikojen joutuneet venyttämään pennejä, nykyisin euroja, jotta kaikkia apua tarvitsevia on pystytty hoitamaan sekä tutkimusta ja opetusta vietyä eteenpäin.
Kyllä suomalaiset terveydenhuollon ammattilaiset niin julkisella kuin ns. yleishyödyllisellä kolmannella sektorilla ovat vastuullisia rahan käyttäjiä. Sitä kotia päin vetämistä on viimeaikaisten tutkimusten valossa ilmennyt juuri liikelaitosmaisesti toimivilla terveydenhuollon yksityissektorin toimijoilla. Aika moiset liikevoitot ovat käärineet ainakin täällä Lahden suunnalla.

Näin se on, että lasta ei pidä hukuttaa pesuveteen. Ja tätä lasta kuin nyt pestään vielä monessa pesupaljussa.