Heinolan Reumasairaalan konkurssi estettävä!

Heinolan Reumasairaalan konkurssi on estettävä, koska toteutuessaan konkurssi
osoittaa piittaamattomuutta sitä arvokasta työtä kohtaan, jota sairaala ja sitä ylläpitävä Reumasäätiö ovat tehneet reumaa sairastavien hyväksi.
Maan hallitus ja Kansaneläkelaitos kantavat erityisen suuren vastuun tilanteesta ja ovat velvollisia puuttumaan siihen pelastamalla sen henkisen pääoman, jota Reumasäätiö on saanut reumasairaiden hoidon ja kuntoutuksen kehittämiseksi aikaan.

Nyt on aika vaatia valtiovallalta kiireellisiä toimenpiteitä Reumasairaalan konkurssin estämiseksi ja Heinolaan kertyneen arvokkaan osaamisen pelastamiseksi. Reumasairaalalla on mittavat kehittämismahdollisuudet tuki- ja liikuntaelinsairaiden ehkäisevänä ja toimintakykyä ylläpitävänä kuntoutuskeskuksena.

*************************
29.3.2010 mennessä adressiin kertyneet allekirjoitukset on viety tiedoksi Reumasäätiön valtuuskunnan kokoukseen. Allekirjoituksia oli kertynyt siihen mennessä 7633. Jatkossa tarkoituksena on toimittaa adressiin kertyneet allekirjoitukset Reumasairaalan konkurssihallinnolle ja samalla informoida sairaalan asiakkaiden ja henkilökunnan näkemyksistä toimenpiteiksi tulevaisuuden reumahoidoista.

Joten jatkakaamme allekirjotusten keräämistä vielä toistaiseksi!