Opettajankoulutus säilytettävä Savonlinnassa


Vieras

/ #3

10.02.2016 18:10

Yksikön lakkautussuunnitelmat eivät perustu tosiasiapohjalle, eivätkä ne toteutuessaan toisi yliopistokohtaisesti tai valtakunnallisesti mitään pysyvää hyötyä. Kuten adressissa sanotaan yksikkö on pystynyt rakentamaan toimintaansa vuosikymmenten mittaan ajankohtaisten yhteiskunnallisten olosuhteiden vaatimuksia vastaavaksi, sillä on vahva alueellinen tuki, josta yliopisto on hyötynyt huomattavina lisäresursseina, sen henkilökunta on tutkimusorientoitunutta, luovaa ja hyvin verkostoitunutta alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Verkostoitumista on 90-luvulta alkaen tukenut yksikön hyvä tietoteknologiainfra. 1994 - 95 alkaen toteutettu profilaatio taide- ja taitoaineisiin on tehnyt siitä vakiintuneen ja ainutlaatuisen opettajankoulutusyksikön Suomessa. Muun muassa em. syistä adressi on perusteltu. Toivon, että osaltaan vakuuttaa yksikön säilymisen tarpeellisuudesta ja yksikön työntekijät saavat tulevaisuudessa rauhassa keskittyä varsinaisiin ambitioihinsa tutkimusloillaan.