Opettajankoulutus säilytettävä Savonlinnassa

Itä-Suomen yliopisto on selvittämässä opettajankoulutuksen keskittämistä Joensuuhun. Toteutuessaan tämä merkitsisi perinteikkään opettajankoulutuksen loppumista Savonlinnassa ja kampuksen lakkauttamista. Asiasta päätetään huhtikuun puoliväliin mennessä ja lopullisesti yliopiston ja opetusministeriön tulossopimusneuvotteluissa kevään aikana.

Savonlinnan opettajankoulutus antaa laadukasta ja laaja-alaista suomalaista opettajankoulutusta. Savonlinnassa koulutetaan kustannustehokkaasti luokan-, lastentarhan- ja aineenopettajia sekä kasvukeskuksiin että niiden ulkopuolelle. Koulutukset ovat vetovoimaisia ja valmistuneiden tutkintomäärä korkea.

Savonlinnan kampuksella kehitetään ja toteutetaan laadukasta taito- ja taideaineiden opetukseen sekä palvelu- ja tietoyhteiskunnan digiloikkaan profiloitunutta koulutusta seitsemän professuurin ja merkittävän tutkijayhteisön sekä Suomen ensimmäisen yhtenäisen perusopetuksen tablet-koulun, Savonlinnan normaalikoulun, tukemana. Kampuksella opetettava Integroivat taito- ja taideaineet – sivuaine on ainutlaatuinen koko maailman mittakaavassa. Se on poikinut väitöskirjatutkimusta ja useampia pro graduja. Siirto Joensuuhun tuhoaisi jo Savonlinnassa tehdyn suuren työn ja meneillään olevan tutkimuksen.

OKM:n arvioissa vuosille 2017-2020 on lisäkoulutustarve 210 lastentarhanopettajalle ja 110 luokanopettajalle vuodessa. Savonlinnassa on edustettuina nämä molemmat - Savonlinnan yksiköllä on mahdollisuuksia vastata kasvavaan tarpeeseen ja kasvattaa koulutusmääriä. Opettajankoulutuksen investoiminen Savonlinnaan on kustannustehokasta. Opiskelijoiden valmistumisajat ovat lyhyet ja läpivirtaus valtakunnallisesti hyvää keskitasoa. Savonlinnassa opintososiaaliset edut ja opiskelijoiden asuntotilanne ovat erinomaiset.

Savonlinnan opettajankoulutus on innovatiivinen, ketterä ja nopeasti yhteiskunnan haasteisiin vastaava ja reagoiva yksikkö. Savonlinnan opettajankoulutus tukee Suomen setlementtiliittoa pakolaisten kotouttamisessa järjestämällä lapsille työpajoja ja opiskelijoiden harjoittelua vastaanottokeskuksissa. Yhteistyön avulla kehitetään uutta kansallista mallia koulutuksen avulla tapahtuvaan kotouttamiseen. Vastaavasti yhteistyö Savonlinnan kulttuurielämän, mm. Savonlinnan Oopperajuhlien kanssa on synnyttänyt ilmaisua, vuorovaikutusta ja luovuutta edistävän OpeArt- koulutuksen osana taito- ja taideaineiden opetusta.

Savonlinnan opettajakoulutuksella on erittäin suuri taloudellinen merkitys koko Etelä-Savon maakunnalle, mutta erityisesti Savonlinnan talousalueelle. Merkitystä korostaa myös yliopiston kolmas tehtävä, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden toteuttaminen, eli osallistuminen alueensa kehittämiseen ja vuorovaikutukseen. Savonlinnan kampuksen välitön ja välillinen työllistävä vaikutus on arvioitu 360 henkilötyövuodeksi. Opiskelijat ja henkilökunta tuovat alueen elinkeinoelämälle vuositasolla 13 milj. € ostovoiman. Siirtäminen Joensuuhun aiheuttaisi yhteiskunnalle välittömät n. 137 milj. € kustannusvastuut. Seurannaisvaikutukset olisivat yhteiskunnalle paljon tätäkin raskaammat.

Opettajankoulutuksen järjestäminen on kansallinen perustehtävä. Siihen liittyvät ratkaisut tulee tehdä pitkäjänteisesti ja yhteiskunnan kokonaisedun huomioon ottavan harkinnan perusteella.

Me allekirjoittaneet vaadimme opettajankoulutuksen säilyttämistä Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella.
Adressi luovutetaan Itä-Suomen yliopiston hallitukselle ja opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn- Laasoselle.

Laita nimesi 14.3. 2016 mennessä, kiitos!

 


Taru ja Pasi Raikisto    Ota yhteyttä adressin tekijään