För reparation av Liljendal stenbro / Liljendalin kivisillan korjaamisen puolesta

Andreas Öller
Malmö, Sverige

/ #1

20.02.2007 09:26

”Stein-Gustas” bro i Liljendal är hjärtat i byn. Att inte restaurera den skulle vara att upprepa de galenskaper av rivande som skedde på 60 och 70-talet runtom i Finland.
Se bara hur mycket PR-värde bron har. På varje publikation från Liljendal lyfts bron fram. På kommunens hemsida nämns bron i samband med sevärdheter. Skall inte Liljendal ha några sevärheter längre? Har vi glömt vår historia?