För reparation av Liljendal stenbro / Liljendalin kivisillan korjaamisen puolesta

Andreas Öller
Malmö, Sverige

#1

20.02.2007 09:26

”Stein-Gustas” bro i Liljendal är hjärtat i byn. Att inte restaurera den skulle vara att upprepa de galenskaper av rivande som skedde på 60 och 70-talet runtom i Finland.
Se bara hur mycket PR-värde bron har. På varje publikation från Liljendal lyfts bron fram. På kommunens hemsida nämns bron i samband med sevärdheter. Skall inte Liljendal ha några sevärheter längre? Har vi glömt vår historia?
Aarne Haikonen
Loviisa

#2

20.02.2007 10:33

LILJENDALIN KIVISILLAN PUOLESTA

Kolmiaukkoinen kiviholvisilta on historiallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas kohde; ennen hankkeen suunnnittelua tulisi asia käsitellä paikalliseen tiehankkeeseen soveltuvalla ympääristövaikutusten arviointimenettelyllä.

Nykytekniikalla voidaan silta vahvistaa kestämäään sallittuja kuormituksia. Sillan sisään voidaan rakentaa teräsbetoniset holvit. Sillan päälle voitaisiin vaihtoehtoisesti tehdä yhtenäinen laatta, joka tukeutuisi vanhan sillan anturoihin.

Maassamme on korjausrakentamisen suunnitteluun erikoistuneita insinööritoimistoja.

Många hälsningar till Liljendal!
fd.broingenjör
Verna Nyström
Helsingfors

#3

23.02.2007 15:54

OTROLIGT!!!!
I DESSA TIDER INTE KAN REPARERA BRON !!!
DET LIGGER ANNAT BAKOM!!!!!
Antti Jokinen
Pernaja

#4

25.02.2007 20:53

Tielaitos perustelee päätöstään mm. korjauksen vaatimalla suurella käsityön määrällä. Eikö löydy ammattitaitoa tielaitokselta?
Robin Fortelius
Esbo

#5

01.03.2007 21:25

Tyvärr hann jag inte skriva under själva adressen. Om synpunkten på bevarandet av Lijendal stenbro finns inte mycket mer att tillägga än det som Andreas Öller konstaterar. I min barndom har jag åkt över den otaliga gånger. I dag brukar jag utgående från mitt sommarviste i Martois i östra Korsholm cykla över Toby stenbro, landets näst äldsta stenbro fortfarande i bruk. Den är från 1781. Om man i Korsholm lyckas bevara en så gammal bro så skall det väl lyckas i Lljendal också! (Toby stenbro finns kort besrkvien på adressen:
http://www.korsholm.fi/sv/document.aspx?docID=965)