För reparation av Liljendal stenbro / Liljendalin kivisillan korjaamisen puolesta

Vägförvaltningen
Museiverket
Liljendal kommun
övriga delaktiga myndigheterFÖR REPARATION AV LILJENDAL STENBRO

Vi undertecknade personer vädjar till ovannämnda myndigheter om att den gamla stenbron belägen i centrum av Liljendal inte rivs, utan att man går in för ett alternativ där bron repareras på ett sådant sätt att den kan användas även i framtiden – om inte annat så som lättrafikled.

Den 100 år gamla bron utgör en väsentlig del av vyn över Liljendal centrum och är en av de få sevärdheter som finns i kommunen. Bron är ett minnesmärke över våra förfäders gedigna hantverkarkunskaper, en del av vårt kulturarv som inte får förstöras.

Såväl privatpersoner, kommunala beslutsfattare så som en riksdagsman har under många års tid påtalat behovet av att bron repareras. Dessvärre har inga åtgärder vidtagits med dagens ödesdigra ras av bron som följd. Detta faktum måste beaktas som en bidragande motivering till att välja ett reparationsalternativ som bevarar den gamla stenbron i Liljendal.

Tiehallinto
Museovirasto
Liljendalin kunta
muut osalliset viranomaisetLILJENDALIN KIVISILLAN KORJAAMISEN PUOLESTA

Me allekirjoittaneet henkilöt vetoamme yllämainittuihin viranomaisiin, jotta Liljendalin keskustassa sijaitsevaa kivisiltaa ei purettaisi, vaan sen sijaan valittaisiin korjausvaihtoehto joka mahdollistaisi sillan käytön myös jatkossa – jos ei muuten niin kevyenliikenteen väylänä.

100 vuotta vanha silta on olennainen osa Liljendalin keskustan maisemakuvaa ja on yksi Liljendalin kunnan harvoista nähtävyyksistä. Silta on osoitus esi-isiemme vankasta kädentaidosta, osa kulttuuriperintöämme, jota ei saa tuhota.

Yksityishenkilöt, kunnan päättäjät ja kansanedustajakin ovat monen vuoden aikana tuoneet esille sillan korjaustarpeen. Siitä huolimatta toimenpiteisiin ei ole ryhdytty, seurauksena on nyt tapahtunut kohtalokas sillan romahtaminen. Tämä tosiseikka on huomioitava lisäperusteena sille että valitaan korjausvaihtoehdoksi tapa joka säilyttää Liljendalin kivisillan.


Kristina Lönnfors    Ota yhteyttä adressin tekijään