Vaasan keskussairaalan puolesta/för Vasa centralsjukhuset

Benita

/ #17

20.04.2016 09:04

Vi behöver VCS!

Det är många som redan har ganska lång väg till VCS fulljoursjukhuset! Förläng inte vägen ytterligare för alla dessa. Språket får inte glömmas heller. Vi är många som behöver få svensk service när vi är sjuka, trötta och sårbara.

Vi har ocskå ett ansvar att stå upp för det som våra föregående generationer har byggt upp med stora uppoffringar. Det fanns inte så mycket pengar då heller! Men med envishet och med ett klart mål för ögonen kämpade man på för att bygga upp det sjukhus som vi har idag. 

Om vi går miste om vårt fulljoursjukhus nu så kan det vara mycket svårt, kanske omöjligt, att få det tillbaka i framtiden. Vasaborna och de som bor i kommunerna runt om har rätt till god vård i på närmare håll. Det är ingen framtid att vi börjar leva våra liv i taxibilar och ambulanser på vägarna när vi är som mest i behov av hjälp - på nära håll. 

Om beslutsfattarna kan gå emot Vasa, som faktiskt drar in pengar genom många fina företag, så har man nog missat något viktigt. För att få Finland på fötter, så behövs kompetent arbetskraft. Arbetstagare kollar vilken service som finns i närområdet, innan de flyttar på sig till en ny arbetsplats och nytt boende. Det är som att skjuta sig själv i foten, om man försämrar servicen på den ort, som just nu drar in skattepengar till Finland. 

Rör inte fulljuorsjukhuset Vasa Centralsjukhus!!!!!!!!

Benita