Vaasan keskussairaalan puolesta/för Vasa centralsjukhuset


Vieras

#1

19.04.2016 10:21

Me tarvitsemme oma sairaalamme ja ea-päivistyksemme. Koska jos sitä täältä viedään ollaan kuseessa. Kaikki ambulanssit muualla kun niitä tarvitaan. Liian pitkät matkat muihin sairaaloihin ja puuttuva suomen/ruotsinkielen taito on omiaan heikentämään hoidon laatua.

Vieras

#2

19.04.2016 14:11

Minulla on MS,diabetes,korkea verenpaine. tarpeeksi allekirjoitukseen puolesta.

Vieras

#3

19.04.2016 15:47

Meillä on jo nyt 42 km kaupunkiin,joten avunsaannin ei tulisi pidentyä

Vieras

#4

19.04.2016 18:01

Koska Vaasan Keskussairaala on ensiarvoisen tärkeä Vaasan alueelle. Pidetään huole, että se pysyy!

Vieras

#5

19.04.2016 19:25

Ja det är nödvändigt med ett fulljour Vasa central sjukhus med all special vård som fodras snabb hjälp vid akut sjukdomar. Inga långa o humana transporter när det gäller liv eller död.

Vieras

#6

20.04.2016 04:51

Koska tulen muuttamaan Vaasan seudulle lähivuosina.

Vieras

#7

20.04.2016 05:03

Vaasassa hyvä Sairaala ja täysin kaksikielinen

Vieras

#8

20.04.2016 05:14

När man är svårt sjuk är det särskilt viktigt att få tala sitt modersmål.
Mama

#9

20.04.2016 06:34

Onko Vaasassa tällä hetkelläkään täyspäivystystä? Eikö se tarkoita päivystyksenä tehtävää vaativaa kirurgiaa (aivokirurgia) sekä monivammapotilaiden hoitoa. korjatkaa jos olen väärässä, mutta tänä päivänäkin nämä tapaukset siirretään lähimpään isoon keskussairaalaan hoitoa saamaan?


Vieras

#10

20.04.2016 06:55

Kiitos hyvästä aloitteesta!
Voisin korjata ruåtsinkielen osion jos lähetät sen minulle sähköpostitse: elisabet@sfp.fi

Vieras

#11

20.04.2016 07:11

Garanti för vård på SVENSKA!

Vieras

#12

20.04.2016 07:34

En självklarhet att vi ska stå upp för vårt centralsjukhus.

Vieras

#13

20.04.2016 07:38

Under 40 år har jag gått vid VCS. Där har jag fått all den vård jag överlevt på! Där finns kunskap å information om mitt liv och min hälsa! VCS behövs för Nykarlebyborna; Behöver man snabbt specialstvård finns den inom en timmes radie, 80 km. Min snabbaste resa till Vasa med ambulans är 42 minuter. Låt VCS fungera !!

Vieras

#14

20.04.2016 08:25

koska vaasan keskussairaala on tärkeä!!

Vieras

#15

20.04.2016 08:57

Koska haluan, että saan hoitoa lähellä enkä 80km:n päässä.

Vieras

#16

20.04.2016 09:04

Hassua että on uhan alla vahvan kasvualueen sairaala.
Benita

#17

20.04.2016 09:04

Vi behöver VCS!

Det är många som redan har ganska lång väg till VCS fulljoursjukhuset! Förläng inte vägen ytterligare för alla dessa. Språket får inte glömmas heller. Vi är många som behöver få svensk service när vi är sjuka, trötta och sårbara.

Vi har ocskå ett ansvar att stå upp för det som våra föregående generationer har byggt upp med stora uppoffringar. Det fanns inte så mycket pengar då heller! Men med envishet och med ett klart mål för ögonen kämpade man på för att bygga upp det sjukhus som vi har idag. 

Om vi går miste om vårt fulljoursjukhus nu så kan det vara mycket svårt, kanske omöjligt, att få det tillbaka i framtiden. Vasaborna och de som bor i kommunerna runt om har rätt till god vård i på närmare håll. Det är ingen framtid att vi börjar leva våra liv i taxibilar och ambulanser på vägarna när vi är som mest i behov av hjälp - på nära håll. 

Om beslutsfattarna kan gå emot Vasa, som faktiskt drar in pengar genom många fina företag, så har man nog missat något viktigt. För att få Finland på fötter, så behövs kompetent arbetskraft. Arbetstagare kollar vilken service som finns i närområdet, innan de flyttar på sig till en ny arbetsplats och nytt boende. Det är som att skjuta sig själv i foten, om man försämrar servicen på den ort, som just nu drar in skattepengar till Finland. 

Rör inte fulljuorsjukhuset Vasa Centralsjukhus!!!!!!!!

Benita


Vieras

#18

20.04.2016 09:10

Vaasan keskussairaala ja sen ympärivuorokautinen päivystys on erittäin tärkeä asia potilasturvallisuuden takaamiseksi ei vaan Vaasalaisille vaan koko Pohjanmaalle kielistä riippumatta. Kun meillä ei ole helikopteria, niin ainakin laaja päivystys on oltava.

Vieras

#19

20.04.2016 09:24

Onko tämä sen viimevuotisen adressin jatko?


Vieras

#20

20.04.2016 10:31

Mielestäni adressin perusteluissa syyt on jo annettu tyhjentävästi.

Vieras

#21

20.04.2016 10:37

Haluan että saamme pitää keskus sairaalan päivystyksen Vaasassa.....

Vieras

#22

20.04.2016 10:39

Että Vaasassa säilyisi ympärivuorokautinen päivystys !!!

Vieras

#23

20.04.2016 10:49

Vaasa on Keskussairaalansa ansainnut. Pohjanmaan pääkaupunki

Vieras

#24

20.04.2016 11:06

On pakko lobata.

Vieras

#25

20.04.2016 11:58

Det är en självklarhet att vi skall värna om vårt centralsjukhus. Viktigt att man får vård på sitt modersmål.