Suomen kiellettävä rypälepommit!

Tapio Kuosma
Espoo

/ #4

24.02.2007 11:46

KAIKENLAISET RYPÄLEPOMMIT, KASETTIPOMMIT JA KUORMA-AMMUKSET ON KIELLETTÄVÄ !

Monet kansalaiset ovat seuranneet huolestuneina puolustusvoimien suunnitelmia korvata miinat osittain rypälepommeilla ('kuorma-ammuksilla'). (Median välittämien tietojen mukaan puolustusvoimat selvittää parhaillaan mahdollisuuksia hankkia uudentyyppisiä rypäleammuksia [niin kutsuttuja kuorma-ammuksia], joiden väitetään olevan räjähtämättöminä aiempaa vaarattomampia [sic!].) On varsin outoa, että puolustusvoimat pyrkii osittain korvaamaan maamiinat teoriassa ja periaatteessa vähintään yhtä ongelmallisella ase- ja ammustyypillä. Puolustusvoimissa on varmasti tiedetty rypälepommien ja -ammusten alttiudesta arvostelulle. Rypälepommit ja -ammukset ovat tuomittavia monestakin syystä.

On olemassa teoreettinen ja tosiasiallinen vaara, että rypälepommeja ja -ammuksia, aivan kuten miinojakin, jää sotatoimien päätyttyä alueille ja maaperään, joissa ne aiheuttavat vaaraa muillekin kuin ase- tai sotavoimiin kuuluneille tai kuuluville henkilöille. (Henkilömiinat on yleisesti katsottu epäinhimillisiksi, ja ne on pyritty kieltämään kansainvälisin sopimuksin. Samoilla perusteilla olisi kiellettävä myös kaikenlaiset rypälepommit ja -ammukset.) Mikäli jokin ase tai ammus on todettu epäinhimilliseksi, se tulisi kieltää. Siten on menetelty muun muassa bakteeriaseiden, biologisten aseiden, dumdum-luotien ja kaasuaseiden osalta. (Puolustusvoimamme ei liene ottanut arsenaaliinsa napalmiakaan, vaikka se olisi tehokas ase panssareita ja maavoimia vastaan? Ase- ja ammusvarastoomme ei kuulune myöskään aseet ja ammukset, joissa käytetään köyhdytettyä uraania? Vai kuuluvatko?)

'Kuorma-ammuksiksi' naamioidut rypälepommit tai -ammukset ja raketinheittimet ovat aseita ja ammuksia, joita voitaisiin käyttää kriisitilanteissa myös rauhanturvatehtävissä olevia suomalaisia vastaan. Senkin vuoksi etujemme mukaista olisi pyrkiä kaikkien rypälepommien ja -ammusten, kasettipommien ja 'kuorma-ammusten' kieltämiseen. (Vai selittäisikö puolustusvoimat suomalaisen rauhanturvaajan kuorma-ammuksella tapetuksi tulemisen valitettavaksi tapahtumaksi, jonka aiheutti humanitaarisen ammuksen varomaton käsittely?)

Maamme on miinapolitiikallaan joutunut harvalukuiseen, kyseenalaiseen ja moraalisesti arveluttavaan seuraan. Miinoja valmistavien ja myyvien valtioiden on väitetty vetoavan usein juuri siihen, ettei myöskään Suomi ole miinakieltoon liittynyt. Miinapolitiikkamme kolhima maine onkin saamassa 'kuorma-ammuksista' (itse asiassa rypäleammuksista) vaikeasti puhdistettavan lisätahran. Eikö maamme imagolla ja antamillamme signaaleilla ole enää väliä?

Olisi jo aika herätä ymmärtämään, ettei humanitaarisia aseita ole olemassa ja ettei yksikään ase muutu humanitaariseksi edes suomalaisen sotilaan käsissä, ei myöskään puolustusvoimien havittelema rypälepommi (rypäleammus, kuorma-ammus). Suomi on EU:ssa ollut taipuvainen pyrkimään kaikkiin ytimiin. Eikö olisi jo aika pyrkiä etulinjaan jossakin positiivisessa asiassa kuten sodan vastustamisessa ja asevarustelun hillitsemisessä?

Jokaisen ihmisen tärkein perusihmisoikeus on oikeus elämään. On tullut aika ottaa ihmisoikeudet vakavasti. Ei ole tietä rauhaan – rauha on tie. Ei ole tietä ihmisrakkauteen – ihmisrakkaus on tie.

”Millaista rauhaa tarkoitan? (...) En Pax Americanaa, jonka pakottavat maailmalle amerikkalaiset sota-aseet. En hautuumaan rauhaa tai orjan turvallisuutta. Minä puhun aidosta rauhasta, sellaisesta rauhasta, joka tekee elämän maan päällä elämisen arvoiseksi, (...) - ei pelkästään rauhasta amerikkalaisille vaan rauhasta kaikille miehille ja naisille – ei pelkästään rauhasta meidän ajaksemme vaan rauhasta kaikiksi ajoiksi.” (John F. Kennedy)

Kommentoi adressia