Adressi kristillisten arvojen ja uskonnonopetuksen puolesta

Mika
Vieras

/ #230 Re: Koulun uskonnonopetus

24.08.2010 19:26

#226: Paula Pennanen-Aitta - Koulun uskonnonopetus 

 

Anteeksi, mutta missä kohtaa suomen lakia sanotaan suomen olevan kristitty maa? Se, että suomi sallii luterilaisen kirkon verotusoikeuden ei tee suomesta kristittyä valtiota.

"Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Luku 2 Perusoikeudet 11§ Uskonnon ja omantunnon vapaus Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

Suomi on sekulaari demokratia, jossa jokaisella on oikeus valita oma uskontonsa tai olla sitä valitsemmatta. Tämä tarkoittaa, että suomi on lainkin silmissä kaikkea muuta kuin kristity valtio.