För reparation av Liljendal stenbro / Liljendalin kivisillan korjaamisen puolesta

Robin Fortelius
Esbo

/ #5

01.03.2007 21:25

Tyvärr hann jag inte skriva under själva adressen. Om synpunkten på bevarandet av Lijendal stenbro finns inte mycket mer att tillägga än det som Andreas Öller konstaterar. I min barndom har jag åkt över den otaliga gånger. I dag brukar jag utgående från mitt sommarviste i Martois i östra Korsholm cykla över Toby stenbro, landets näst äldsta stenbro fortfarande i bruk. Den är från 1781. Om man i Korsholm lyckas bevara en så gammal bro så skall det väl lyckas i Lljendal också! (Toby stenbro finns kort besrkvien på adressen:
http://www.korsholm.fi/sv/document.aspx?docID=965)