Tornion ensihoito- ja sairaankuljetusten laatu on säilytettävä


Vieras

/ #119 Ai onko se tää Kaisu?

22.11.2010 18:44

"Perusturvajohtaja Kaisu Norrkniivilä toimesta halutaan vanhukset nopesti luonnollisen poistuman kautta pois ,jota varmasti tämä muutos esim: lisää"
http://keskustelu.suomi24.fi/node/8479715

"Keroputaan pitkäaikaishoidolle etsitään vaihtoehtoja
Länsi-Pohjan keskussairaalan psykiatrisen sairaalan eli Keroputaan pitkäaikaishoitoa halutaan järjestellä uudelleen. Potilaspaikkalukua on jo aikaisemmin laskettu 55:stä 40:een ja nyt hoitoa halutaan viedä entistä kodinomaisempaan suuntaan.
Keskiviikkona sairaalalla oli kuntien edustajien kanssa alustava keskustelu, jossa pohdittiin pitkäaikaispotilaiden vaihtoehtoisia hoito- ja asumisjärjestelyitä. Taustalla ovat sekä hoidolliset parannukset että rahalliset säästöt."
http://yle.fi/alueet/teksti/perameri/2010/09/keroputaan_pitkaaikaishoidolle_etsitaan_vaihtoehtoja_1985610.html

"Terveyspalvelujen tulosalueen menojen määrärahojen säästöarvio on 970 000 euroa. Ostopalvelulääkäreihin varatut määrärahat ovat ylittymässä 320 000 euroa, mikä kuitenkin säästyy lääkäreiden palkkausmenoista. Terveyspalvelujen palkkausmenojen määrärahojen säästöarvio on yhteensä 473 000 euroa"
http://212.50.147.150/d5web/kokous/KOKOUS-1161-10.HTM

"Vammaiskuljetuspalvelujen ulkoistaminen Rovaniemen matkakeskukselle ei ole tuonut Tornion kaupungille oleellisia kustannussäästöjä. Käyttäjien mielipiteillä on suuri painoarvo, kun sopimuksen jatkosta päätetään syksyllä.
Peruspalvelujohtaja Kaisu Norrkniivilän mukaan yksi syy säästöjen pienuuteen on se, että kyytejä on kyetty yhdistämään ennakoitua vähemmän"
http://yle.fi/alueet/perameri/2009/06/tornion_vammaiskyydeissa_ei_oleellista_saastoa_813071.html

"Resurssit laatusuositusten mukaan
Resursseja vanhainhoitoon on Norrkniivilän mukaan annettu laatusuositusten mukainen määrä. Hoitajien määrän lisäämiselle ei näin ollen ole tarvetta.
-Meillä on valtuuston päätös siitä, että hoitajamäärä asukasta kohden on Torniossa 0,6 ja sitä me olemme toteuttaneet kaikissa meidän yksiköissä.
Tornion hoitajamäärässä oli epäselvyyksiä eri tahojen välillä. Perusturvajohtaja sanoi luvuksi 0,6 kun taas Super Tornion ammattiosaston puheenjohtaja antoi luvuksi 0,5. Joka tapauksessa hoitajamäärä asettuu valtakunnallisen minimin rajoihin."
http://www.uutismagneetti.fi/blogi/?k=Tornio


Kommentoi adressia