Tornion ensihoito- ja sairaankuljetusten laatu on säilytettävä

Juha Buska
Vieras

/ #142 Vastauksia julkisesti esitettyihin kysymyksiin ei edelleenkään kuulu...

23.11.2010 07:22

Me nykyiset Tornion ensihoitotyöntekijät vaadimme vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1. Miten Tornion kaupungin päättäjät ja virkahenkilöt aikovat varmistaa, että uudet ensihoitajat täyttävät ensihoitopalvelussa yleisesti hyväksytyt kriteerit ja laadullista notkahdusta ei pääse syntymään?

2. Miten Tornion kaupungin päättäjät ja virkahenkilöt aikovat varmistaa, että uudella ensihoitopalvelulla on asiantunteva lähijohto ja päivittäistoiminnasta vastaava pätevä vuoroesimiesjärjestelmä?

3. Miksei Tornion kaupunki tarjoa kuntalaisille ensihoitopalvelua, johon ei liity bisnesajattelu - kuten esim. Rovaniemi, Kemi, Raahe ja Kainuu tekevät?

4. Miksi Tornion kaupunki ei tarjoa kahta välittömässä lähtövalmiudessa olevaa ambulanssiyksikköä, vaikka alueella on merkittäviä riskikohteita ja vilkas kauttakulkuliikenne?

5. Eivätkö Tornion kuntalaiset ansaitse päättäjien ja virkahenkilöiden mielestä laadukasta ensihoitopalvelua?

6. Miksi toimiva ensihoitojärjestelmä romutettiin nyt kun toiminta siirtyy uuden terveydenhuoltolain seurauksena viimeistään vuoden 2013 alusta sairaanhoitopiirin järjestettäväksi?

7. Miten Tornion kaupunki yritti turvata kilpailutuksen aikana kaupungille pitkään töitä tehneille kokeneille ensihoitajille (veronmaksajille, äänestäjille, kuntalaisille) työpaikan tulevan yrittäjän palveluksessa?


Tornion ensihoitajien puolesta:

Juha Buska
Sairaanhoitaja (AMK) / Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja /Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja

Matti Suopajärvi
Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja / Luottamusmies SPR Sairaankuljetus Lapin piiri

Kommentoi adressia