Vesistöjen puolesta - Stop Talvivaara


Vieras

/ #18 Uusi kaivostekniikka kontrolliin

10.04.2012 18:47


Pöyryhän ennakoi nämä Talvivaaran haastelliset vesiensuojeluun liittyvät ongelmat:

"– Oman linjansa rikastusprosesseissa muodostaa ns. biokasaliuotus,
jonka on käytössä mm. Talvivaaran kaivoksella. Biokasaliuotuksessa
tarvittavien laajojen alueiden vesienhallinta ja käsittely luo omat
haasteensa vesiensuojelun kannalta. "

Nyt olisi aika kyseenalaistaa pitäisikö nykyistä voimassaolevaa kaivoslakiakin täsmentää tällaisten bioliuotusmenetelmien jätevesienkäsittelyn osalta, koska käytettävien kemikaalien ja prosessivesien määrä on perinteiseen kaivostoimintaan verrattuna poikkeuksellisen suurta ja siksi asettaa omanlaisensa haasteet uusia bioliuotuskaivoksia perustettaessa ?