EI KIVIAINEKSEN OTTOLUPAA KIRKKOMÄKEEN

Sirpa Rintala
Vieras

/ #1 Kirkkomäki säilyy

29.12.2010 15:04

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituksen, jossa maa-ainesluvan hakija valitti hallinto-oikeuden päätöksestä olla myöntämättä lupaa kiviaineksen ottamiselle. Tämä tarkoittaa sitä että Kirkkomäkeen ei maanomistaja ole saanut maa-aineslupaa!!!

Kirkkomäki on ja pysyy Hämeenlinnan kartalla!!

Kiitos kaikille!

Kommentoi adressia

Facebook