EI KIVIAINEKSEN OTTOLUPAA KIRKKOMÄKEEN

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista EI KIVIAINEKSEN OTTOLUPAA KIRKKOMÄKEEN.

Sirpa Rintala
Vieras

#1 Kirkkomäki säilyy

29.12.2010 17:04

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituksen, jossa maa-ainesluvan hakija valitti hallinto-oikeuden päätöksestä olla myöntämättä lupaa kiviaineksen ottamiselle. Tämä tarkoittaa sitä että Kirkkomäkeen ei maanomistaja ole saanut maa-aineslupaa!!!

Kirkkomäki on ja pysyy Hämeenlinnan kartalla!!

Kiitos kaikille!

Kommentoi adressia
Facebook
Tulisiko avioliittolain olla sukupuolineutraali?