4 raitaa vapaaksi! //// Freedom 4 stripes!

Väärä puu, oikea metsä

/ #27 Re: Yllätys?

11.12.2012 16:57

#23: Fellow entrepreneur - Yllätys?

Moi!

Soveltuviin lainkohtiin ja ennakkotapauksiin tutustumisen jälkeen en myöskään pidä hovioikeuden tuomiota ja valitusluvan eväämistä yllättävänä, vaikka tuomion laajentaminen koskemaan uusia malleja (vrt. käräjäoikeuden tuomio) tuntuukin oudolta. Valitettavasti laajan tunnettuuden perusteella myönnettävä tavaramerkin suoja on niin kattava, että täällä esitetyt korruptiosyytökset oikeuslaitosta kohtaan ovat mielestäni perusteettomia ja suurempi huomio tulisi kiinnittää itse lainkohtien kriittiseen arviointiin: onko todella tarkoituksenmukaista, että laki sallii näinkin yksinkertaisen kuvion käytön kontrolloinnin yhden yrityksen käsiin?

Tekijänoikeusjärjestelmän (tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit) taloustieteellinen perustahan on turvata työn, keksinnön tai merkin luojalle korvaus luomisprosessista, mikä on mielestäni yleisesti ottaen looginen tapa toimia taiteen ja innovaation tukemiseksi. Kolme raitaa ei kuitenkaan ole vaatinut varsinaista luomistyötä tai keksimistä, minkä vuoksi tämä näkökulma on hyödytön. Tavaramerkin tapauksessa kyse on kuitenkin tarkemmin ottaen mahdollisuudesta erottaa tuote muista samankaltaisista ja liittää siihen markkinoinnin keinoin mielikuvia ja tietoa, joka ei tuotteen fyysisestä olemuksesta käy ilmi sallimalla tietyn merkin käyttö yksinoikeudella. Adidas on käyttänyt suuren määrän rahaa kolmen raidan tunnetuksi tekemiseen luottaen tavaramerkin suojan kattavuuteen ja pyrkii nyt pitämään kiinni niistä oikeuksista, jotka laki sille sallii. Mielestäni tässä ei ole mitään henkilökohtaista perheyritystä vastaan.

Taloudellisen haitan perusteella määrätty korvaussumma on kuitenkin asia erikseen. Etenkin asianajajien kulujen poislaskemisen jälkeen 300 000 euroa on pieni summa kansainväliselle suuryritykselle, mutta kohtalokas suomalaiselle pienyritykselle. Käytännössä taloudellista haittaa (menetettyä brändiarvoa, menetettyä myyntiä tuskin) on mahdotonta määrittää tarkasti tai edes sinne päin, minkä vuoksi tässä kohtaa yksi olennainen tekijä on varmasti ollut suuri ero oikeustoimiin liikenevissä taloudellisissa resursseissa osapuolten välillä. Tätä taustaa vasten Donna Modernan haaste summan kohdistamisesta hyväntekeväisyyteen ei mielestäni ole vain epätoivoinen pr-temppu vaan myös täysin aiheellinen vetoamus yleisen oikeustajun puolesta.

Donna Moderna on varmasti ottanut tietoisen riskin päättäessään kyseisten mallien maahantuonnista ja näin jälkikäteen on helppo sanoa, että harkintakyky on pettänyt. Vertaaminen kiinalaisten valmistajien tarkoitushakuiseen tuotekopiointiin on kuitenkin täysin naurettavaa. Kiinassa tällainen toiminta on arkipäivää sikäläisen lainsäädännön alkeellisuuden vuoksi kun taas Euroopassa suoja tuntuu olevan liiankin kattava, etenkin näin yksinkertaisten merkkien käytön osalta.

Tästä tapauksesta on mielestäni nostettu "mieletön äläkkä" täysin aiheesta enkä usko hetkeäkään, että kyseisessä perheyrityksessä kuvitellaan yrittämisen olevan helppoa rahantekoa - en millään usko että sinäkään olet oikeasti sitä mieltä. Totuus kuitenkin on, että 4 raidan vapauttaminen ei varsinaisesti ole kiinni Adidaksesta vaan sovellettavan lainsäädännön liiallisesta kattavuuden rajoittamisesta. Kyynikko voi tulkita tämän kampanjan taisteluksi tuulimyllyjä vastaan, mutta mielestäni tässä ollaan oikealla asialla eikä taistelu ole mediahuomiosta päätellen todellakaan mennyt hukkaan.

Lisäsin nimeni listaan.

Kommentoi adressia