Pyörätie Tupos-Liminka välille

Helena Tornberfg
Liminka

/ #6 Pyörätie-adressi tärkeä tahdon-ilmaisu

22.09.2007 19:35

Kunnan päätöksenteko-elimissä pyörätie nähdään erittäin tärkeänä ja asia on
monen otteeseen nostettu esille esim. alueen kansan-edustajille kun he ovat¨
vierailleet kunnassamme. Kiitos kuntalais-aktivisuudesta!
Kasvukuntana (vasta tänä syksynä saatiin päivitetyt väestötilastotiedot) ongelma on se ettei esim. hallitus ( yksittäiset ministerit ja minsiteriöt) näytä tiedostavan miten paljon meillä on lapsia, nuoria ja aikuisia tien päällä.
Mistä sitten rahaa esim. Tupoksen pyörätiehen?
Eri tiehankkeiden arvottamisessa on edelleen kehittämisen varaa
Asiakaslähtöisyyden ja tasavertaisen kumppanuuden kauttaa saadaa enemmän tehoja,nopeutta ja kustannussäästöä suunnitteluun- kaikki tää raha voitaisiin käyttää suoraan turvallisuutta lisääviin tie-hankkeisiin.

Kommentoi adressia