Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Konginkankaan keskustan ja pohjoisen liittymän välille/ Pohjoishiekka-Vt4

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen pohjoiseen liittymään on ollut jo vuosia esillä. Konginkankaantie on kapea, mutkainen ja mäkinen Pohjoishiekan risteyksestä Vt4 liittymään. Tie kapeni entisestään muutama vuosi sitten tehtyjen toimenpiteiden vuoksi. Tiellä ei ole lainkaan piennarta missä kävelijät ja pyöräilijät voisivat liikkua.

Konginkankaalaiset nuoret käyvät Lintulahdessa Nesteellä töissä, Räihän alueella asuu lapsiperheitä jotka kulkevat kylille harrastuksiin ja takaisin lisäksi Lintulahden Neste on ainoa ruokapaikka Konginkankaalla. Tiellä on ollut useita läheltä piti ja vaaratilanteita.

Vt4 ohistuskaistoja parannetaan ja rakennetaan keskikaide Konginkankaan eteläisen ja pohjoisen liittymän välille 2024-2026. Tänä aikana Vt4 liikennettä tullaan ohjaamaan Konginkankaan keskustan kautta. Tämä vaikuttaa suuresti kyläläisten elämään ja etenkin turvallisuuteen. Vt4 liikennemäärät ovat suuria ja rekkaliikenne on vilkasta.

Liikenteen ohjaaminen kylän läpi vaarantaa ja vaikeuttaa kyläläisten elämää ja liikkumista. Konginkankaalaisten turvallisuuden takaamiseksi Konginkankaan Kyläyhdistys vaatii, että Vt4 toimenpiteiden takia Konginkankaalle rakennetaan kevyen liikenteen väylä Pohjoishiekan risteyksestä Vt4 pohjoiseen liittymään.

Kyläyhdistys pyyttä alueen asukkaita ja vapaa-ajan asukkaita allekirjoittamaan tämän vetoomuksen.  


Tanja Rämä Konginkankaan Kyläyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Tanja Rämä Konginkankaan Kyläyhdistys ry näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…