Kevyenliikenteen väylä Vaarala-Oikarainen-Koskenkylä reitille.

Oikaraisen Kyläyhdistys Ry ajaa kyläläisten yhteisiä asioita ja yksi tärkeimmistä ja pitkäaikaisista tavoitteista on ollut saada kevyenliikenteenväylä Vaarala - Oikarainen - Koskenkylä välille. Keräämme kannattajia tälle yhteiselle asialle. 2020 tehdyssä kyselyssä Rovaniemen kylien ja haja-asutusalueiden asukkaille, nousi useassa vastauksessa esille kyseisen kevyenliikenteenväylän suuri merkitys. Se olisi tärkeä niin paikallisten asukkaiden päivittäisen kuin vapaa-ajankin turvallisen liikkumisen kannalta.


Satu Koivula, Oikaraisen kyläyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään