Kevyenliikenteen väylä Vaarala-Oikarainen-Koskenkylä reitille.

Oikaraisen Kyläyhdistys Ry ajaa kyläläisten yhteisiä asioita ja yksi tärkeimmistä ja pitkäaikaisista tavoitteista on ollut saada kevyenliikenteenväylä Vaarala - Oikarainen - Koskenkylä välille. Keräämme kannattajia tälle yhteiselle asialle. 2020 tehdyssä kyselyssä Rovaniemen kylien ja haja-asutusalueiden asukkaille, nousi useassa vastauksessa esille kyseisen kevyenliikenteenväylän suuri merkitys. Se olisi tärkeä niin paikallisten asukkaiden päivittäisen kuin vapaa-ajankin turvallisen liikkumisen kannalta.


Satu Koivula, Oikaraisen kyläyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Satu Koivula, Oikaraisen kyläyhdistys ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…