Kielivalinnan puolesta

Vuoksenniskan koulun vanhempaintoimikunta haluaa että nykyisestä kaikille pakollisesta ruotsista tehdään valinnainen muiden vieraiden kielten tapaan.

Vetoomus ja sen 1943 ensimmäistä nimeä on luovutettu opetusministeriölle perjantaina 1.6.2007, ja se on toimitettu myös opetushallitukselle.

Vetoomus pysyy avoimena ja aktiivisena myös luovutuksen jälkeen:

Tule mukaan luomaan aitoon tarpeeseen perustuvaa kielikoulutusta.


Me allekirjoittaneet pidämme epäonnistuneena nykyistä kielilainsäädäntöä. Se kaventaa lastemme mahdollisuuksia oppia muita kieliä monipuolisesti, ja maataan ja kotiseutuaan parhaiten hyödyntäen. Kielilainsäädäntö myös loukkaa oikeuttamme valita lastemme opiskelemat kielet omista lähtökohdistamme käsin.

Vaadimme opetushallitukselta, että peruskoulun 7. luokalla pakollisena alkava ruotsin kielen opiskelu kotiseudullamme ja muuallakin maassa korvataan vaihtoehtoja tarjoavalla järjestelyllä, jossa oppilaalla on oikeus valita. Toivomme, että mahdollisuus myös ruotsin opiskeluun säilyy.

Peruskoulussa kielet tulee voida valita kuntakohtaisesti kunnan omiin tarpeisiin ja resursseihin perustuen. Sama valinnaisuuden periaate on ulotettava myös lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen samoin kuin yliopistoihin.
Tässä yhteydessä tulee myös tarpeelliseksi tarkastella koko kielilakia uudelleen, ettei ns. virkamiesruotsin vaatiminen useimmiten täysin turhissa paikoissa aseta kansalaisia eriarvoiseen asemaan opinnoissa ja työelämässä. Äidinkielenään ruotsia puhuvien palvelut ja oikeudet on turvattava asianmukaisesti heidän asumillaan alueilla, mutta nykyinen kielilaki on enemmistölle kohtuuton, sortaa muita kielivähemmistöjä ja aiheuttaa kansantaloudelle paljon turhia kustannuksia.

Pakollinen ruotsin kieli on korvattava valinnaisilla kielillä seuraavista syistä:
1. Pakollisuus tuottaa vahinkoa ruotsin ja ruotsinkielisten imagolle ja aiheuttaa turhia ennakkoluuloja ruotsin kieltä ja ruotsalaista kulttuuria kohtaan.
2. Pakollisuus syö resursseja monipuoliselta kielten opiskelulta niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta.
3. Kaikille ei ole mahdollista omaksua kahta vierasta kieltä
4. Elinkeinoelämä tarvitsee monipuolista kielitaitoa
5. Erityisesti Itä-Suomen elinkeinoelämän kannalta yksipuolinen resurssien suuntaaminen tarpeettomaan kieleen on taloudellisesti sekä kilpailullisesti vahingollista.
6. Pakollisuuden aiheuttamiin rakenteisiin kulutetaan valtavia summia säästökuurilla elävän julkisen vallan varoja
7. Vapaaehtoisenakin ruotsin opiskelu Suomessa jatkuu riittävissä määrin.
8. Ruotsi on suurimmassa osassa Suomea jokapäiväisessä elämässä tarpeeton kieli
9. Pakollisuuteen perustuva ruotsinopetus ei vastaa kansan enemmistön tahtoa, eli demokratia ei toteudu tässä asiassa.
10. Pelkkään pakollisuuteen perustuva opiskelu murentaa nuorten kunnioitusta lakia ja koululaitosta kohtaan
11. Pakollinen ruotsi antaa merkittävälle kilpailijamaallemme Ruotsille huomattavan taloudellisen ja koulutuksellisen edun Suomeen nähden.
12. Virkamiesruotsin vaatimus estää usein pätevän ulkomailta muuttaneen ammattilaisen palkkaamisen koulutustaan vastaavaan tehtävään.
13. Kansainvälisesti tunnustamiemme oikeusperiaatteiden mukaan on kestämätöntä, että huonosti suomea puhuvan n. 100 000 ruotsinkielisen takia 5 miljoonaa muuta kansalaista pakotetaan hankkimaan valmiudet palvella heitä ruotsiksi.
14. Suomi on kaksikielinen vain paperilla, todellisuus ja kielilaki ovat pahasti ristiriidassa keskenään suurimmassa osassa Suomea.

Opetusministerin vastaus vanhempaintoimikunnalle 29.8.2007: http://www.pakkoruotsi.net/doc/opm_vastaus.rtf

Vanhempaintoimikunnan vastine opetusministerille 28.9.2007:
http://www.pakkoruotsi.net/doc/vastine_opm.rtf

kotisivumme:
http://194.251.35.222/Kiinteasivu.asp?KiinteaSivuID=7697&NakymaID=267

Vetoomuksemme yksi seuraus on ollut valtakunnallisen Vapaa Kielivalinta ry:n syntyminen vuonna 2007. Käy tutustumassa:

www.vapaakielivalinta.fi

Tervetuloa mukaan lisäämään valinnanvapautta kieliopintoihin!


Hannu Koho, Vuoksenniskan koulun vanhempaintoimikunta    Ota yhteyttä adressin tekijään