Kielivirheisiin puututtava

Nykyisin kielivirheitä näkyy julkisuudessa huomattavasti useammin kuin aiemmin, ehkä osittain johtuen laiskan Internet- ja SMS-viestinnän vaikutuksesta. Esimerkiksi kauppojen näyteikkunoissa ja sanomalehtien uutisissa näkyy törkeitä yhdyssanavirheitä lähes jatkuvasti. Nämä virheet ovat lukijalle häiritseviä, vaikeuttavat lukemista ja hämärtävät etenkin lasten ja nuorten kielitajua.

Me allekirjoittaneet vaadimmekin, että kielivirheisiin on puututtava lainsäädännöllä. Ehdotamme järjestelmää, jossa julkisten tekstien kielivirheistä sakotetaan niiden näkyvyyden, vakavuuden ja lukumäärän perusteella.

Seuraavassa hieman osviittaa:

Näkyvyys: Satunnaista lyöntivirhettä ei voida pitää rangaistavana, jos se on sanomalehden pikku-uutisen leipätekstissä tai kulmapubin ruokalistassa. Sen sijaan valtakunnallisen sanomalehden otsikossa tai lööpissä olevasta lyöntivirheestä tulee sakottaa poikkeuksetta ja tuntuvasti.

Vakavuus: Yhdyssana- ja kongruenssivirheet ovat huomattavasti vakavampia kuin satunnaiset lyöntivirheet, joten niistä on rangaistava mittavammalla sakolla. Lisäksi jos virhe aiheuttaa tekstin merkityksen muuttumisen siten, ettei asioiden oikeaa laitaa voi päätellä "maalaisjärjellä", tulee sakkoa vielä korottaa erityisellä haittalisällä.

Lukumäärä: Vaikka satunnaiset lyöntivirheet leipätekstissä ovatkin varsin lieviä eivätkä sinänsä sakkorangaistukseen riittäviä, tulee niistä kuitenkin rangaista, mikäli niitä on epätavallisen paljon (esimerkiksi useampi kuin yksi virhe sanomalehtisivulla).

Ne tahot, joilla ei ole resursseja tai pätevyyttä tarkistaa itse tekstiensä oikeakielisyyttä, tulee oikoluetuttaa ne valtuutetulla kielentarkastajalla.

Niiden tahojen, jotka haluavat välttämättä julkaista kielivirheitä joutumatta sakotetuiksi, tulee käyttää erityistä varoitustekstiä, jossa annetaan ymmärtää, että tekstin kieliasu on tarkastamatonta ja saattaa siten sisältää vakaviakin kielivirheitä. Tällainen varoitus tulisi olla selvästi näkyvillä esimerkiksi kaikilla sellaisilla suomenkielisillä WWW-sivustoilla, joilla on jonkinlainen ennakkotarkastamaton kommentti- tai keskusteluosio.


Sakarias Lehtomäki    Ota yhteyttä adressin tekijään