Kilon lapsiperhepalveluiden palauttamiseksi

Kiloon paremmat palvelut, viihtyisämpi asuinalue ja poistetut hyvinvointipalvelut takaisin!

Lapsiperheiden hyvinvointipalveluiden palauttaminen tai korvaaminen

Onko Espoon kaupungin päättäjien tarkoitus näivettää Kilon asuinalue poistamalla kaikki lasten, lapsiperheiden ja nuorten virkistymismahdollisuudet?

Nyt on lyhyen ajan sisällä purettu skeittipuisto, lasten ”junapuisto” ja avoin päiväkoti Onnenpesä sekä kotihoidossa olevien lasten Metsäkerho lakkautettu. Lisäksi ns. Partiolaisten talon toimintaa on suunniteltu lopetettavaksi.

Nyt Kilossa ei ole käytännössä katsoen lapsille tai nuorille kuin muutama niukkavarusteinen leikkipuisto. Nämä eivät vastaa lasten, saati nuorten, virkistysmahdollisuuksiin, joiden tarve koronan jälkeen vielä korostuu. Meille ei ole osoitettu mitään korvaavia palveluita.

Vaadimme perheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin huomioimista ja konkreettisia toimia!

Kotihoidossa oleville takaisin kerhotoiminta. Puretun skeittipuiston tilalle vihdoin kunnollinen ja nykyaikainen leikkipuisto ja nuorille sen yhteyteen liikuntapuisto tai skeittipuisto palautetaan! Avoimelle päiväkodille etsitään uusi tila, jossa toimintaa on vähintään osa-aikaisesti! Meillä on oikeus saada palveluita ja vaikuttaa niiden kehittämiseen asuinalueellamme!

Pysäytetään asuinalueiden eriarvoistuminen

Palveluiden väheneminen vaikuttaa asuinalueen viihtyvyyteen ja haluttavuuteen. Asuinalueen tulee palvella sen asukkaita, ei olla paikka, josta lähdetään muualle palveluiden ja viihtyvyyden perässä. Palveluiden supistaminen ja poistaminen johtaa tilanteeseen, jossa muuttoliike kohdistuu pois paremman saavutettavuuden perässä. Seuraa kierre, jossa jatkuvasti kysynnän hiipuessa palveluita tuotetaan yhä vähemmän -> yhä kapenevammalle joukolle. Saadessamme palveluita enemmän, on niiden käyttäjiä enemmän ja tästä seuraa palveluiden monipuolistuminen monipuolisemman väestörakenteen vuoksi. Tämä on kaikkien etu.

Palvelut ja virkistysmahdollisuudet asukkaille, ei matkustamisen vaatimiselle

Palveluiden ja virkistymismahdollisuuksien tulee olla lähellä asukkaita. Ei niin, että asukkaat joutuvat matkustamaan palveluiden luokse. Meillä on ollut hyvinvoiva ja palveluita tuottava Kilo. Ei anneta sen loppua! Ei ole tarkoitus, että jo valmiiksi uupuneita velvoitetaan erikseen poistumaan asuinalueeltaan, vaan palvelut täytyy palauttaa asuinalueen asukkaille!

Vetoomuksen alullepanijat: Jenni Kuusniemi, Terhi Suokas  

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Terhi Suokas voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…