Kilpisjärventie on kunnostettava turvalliseksi kaikille tiellä liikkujille!

Rekka-3-muotkatakka_keskisuuri.jpgValtatie 21 kulkee Torniosta Enontekiön Kilpisjärvelle. Kaikki Kilpisjärvelle asti tietä kulkeneet tietävät kuinka ala-arvoisessa kunnossa tie on loppuosuudeltaan erityisesti Karesuvannosta Kilpisjärvelle. Tie on kapea, runko on osin painunut, kallistukset ovat puutteelliset ja päällyste on paikoin pahoin vaurioitunut. Väyläviraston karttapalvelussa tie näyttää pitkälti punaiselta tai keltaiselta eli kunto on luokiteltu erittäin huonoksi tai huonoksi (ks. https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=165c12d904fa48189fd19ba963f46372 )

Peräti neljäsosa arkiliikenteessä olevista ajoneuvoista on raskasta liikennettä eli lähinnä rekkoja Norjasta (ks. https://vayla.fi/vaylista/aineistot/tilastot/tietilastot/lam-kirjat). Rekka-auton ja henkilöauton kohtaaminen kapealla tiellä, pimeässä säässä ja liukkaalla kelillä on joka kerta hiuksia nostattavaa. Yhdeksän kuukautta kestävä talvi ja vuosittain yli metrinen lumikinos vaikeuttavat ajamista ja heikko talvikunnossapito tekee tien käytöstä suorastaan vaarallista.

Liikennemäärät tiellä ovat koronavuotta 2020 lukuun ottamatta kasvaneet vuosittain ja tulevat kasvamaan jatkossakin. Suomalaiset ovat innostuneet retkeilemään ja Kilpisjärvi on saanut osansa kasvaneesta matkailijamäärästä. Palvelujen paraneminen, etätyömahdollisuuksien lisääntyminen ja monipaikkainen asuminen tulevat kasvattamaan Kilpisjärven asukasmäärää, mikä nähdään jo nyt rakentamisen lisääntymisenä. Kaikki tämä tarkoittaa liikennemäärien kasvun lisäksi myös lisääntynyttä tarvetta esimerkiksi palo-ja pelastuspalveluille.  Tieliikenneonnettomuuden sattuessa koko alue on motissa, koska kiertotietä ei ole. Tie on tärkeä myös koko Suomen huoltovarmuudelle mahdollisessa poikkeustilanteessa, jossa kuljetukset Etelä-Suomen kautta ovat estyneet.

Tällä adressilla me paikalliset asukkaat, ammattiautoilijat, palo- ja pelastusviranomaiset  ja Kilpisjärvellä vierailevat retkeilijät ja matkailijat osoitamme vaatimuksemme valtatie 21 kunnon parantamiseksi. Samoin tuemme Enontekiön kunnan kunnanvaltuuston puheenjohtajan Birgitta Eiran, kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Palojärven ja kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen laatimaa huoli-ilmoitusta valtatie 21 kunnosta. Huoli-ilmoitus on julkaistu 28.10.2021 ja toimitettu laajalla jakelulla asiasta päättäville tahoille (ks. https://enontekio.fi/enontekion-kunnan-kannanotto-valtatie-21-tilaan/)

Me allekirjoittaneet vaadimme, että valtatie 21 kunnostetaan ajanmukaiseksi viiveettä ja talvikunnossapidosta huolehditaan asianmukaisesti.

Allekirjoita vetoomus ja levitä tietoa eteenpäin!

Adressi toimitetaan samoille tahoille Enontekiön kunnan huoli-ilmoituksen kanssa eli eduskunnalle, liikenne- ja viestintäministeriöön ja ELY-keskukselle.  

 


Riikka Lämsä, Kilpisjärven kävijä vuodesta 2002    Ota yhteyttä adressin tekijään