Pelastakaa Elokuvateatteri Kinopalatsi

Me adressin allekirjoittaneet haluamme että Tampereen kaupunki aloittaa toimet Kinopalatsin elokuvateatterin pelastamiseksi ja muuttamiseksi kulttuuritilaksi. Kinopalatsi tulisi siirtää laajaan kulttuurikäyttöön mukaanlukien muttei rajoittuen näihin:
-Elokuvateatteri
-Elokuvakerhot
-Elokuva-arkiston näytännöt
-Yksityiset elokuvaprojektit (esim. Star Wreck)
-Media-alan oppilastyönäytännöt
-Tilaan sopivat musiikkiesitykseet: Jazz, blues ja ylipäätään istualtaan kuunneltava musiikki
-Luennot ja esitelmät
-Teatterit
-Ynnä paljon muuta

Elokuvateatteri Kinopalatsia ollaan muuttamassa viihderavintolaksi, tällöin teatterin sisustaa muutettaisiin huomattavasti: penkit poistettaisiin, kalteva lattia tasattaisiin ja elokuvatoiminta loppuisi Kinopalatsin tiloissa. Kinopalatsin sisusta on suojeltu, Museovirasto vastustaa muutostyötä koska tilojen säilymistä ei voida taata. Kinopalatsi on ainoa teatteri Tampereella missä voidaan näyttää vanhoja nitraattifilmejä, muuttamalla Kinopalatsi ravintolaksi tämä mahdollisuus poistuu Tampereelta. Konserttitilana Kinopalatsi täyttäisi Tampere-talon ja Tullikamarin/klubin välisen aukon.

Jos Kinopalatsi muutetaan ravintolaksi, niin tällöin ei löydy voittajia. Tampere menettää tärkeän kulttuuritilan, Tuulensuun taloyhtiö kärsii melu- yms. haitoista. Kinopalatsin omistaja Taitokaari Oy lienee vastuussa ravintolatoiminnan vahinkojen korjauksesta kun ravintola lopettaa toimintansa ja tila korjataan Museoviraston edellyttämään kuntoon. Toisaalta ravintolatoiminnan onnistumistakin voidaan epäillä, jotta melu saadaan pysymään aisoissa vanhassa talossa, lienee tarpeen ottaa käyttöön tiukat enimmäismeluvaatimukset.

Julkisessa keskustelussa ollaan laajasti tuotu esille huoli Kinopalatsin muuttamisesta ravintolakäyttöön ja kaivattu Tampereen kaupungin väliintuloa. Toisaalta ollaan esitetty että tilan hankkiminen tulee kalliiksi ja vie varoja muilta kulttuuritoiminnoilta. Useissa mielipidekirjoituksissa ollaan oltu valmiita ostamaan osakkeita jos perustettaisiin osakeyhtiö pelastamaan Kinopalatsi kulttuuritoimelle. Näkisin tämän olevan paras malli Kinopalatsin pelastamiselle.

Tampereen kaupungin tulisi ottaa aktiivinen ote Kinopalatsin pelastamiseen ja muodostaa kulttuuriosakeyhtiö Kinopalatsi. Tämä ei tarkoita sitä että tila ostetaan kaupungin varoilla, vaan yhteistä toimintamallia jossa kansalaiset ja järjestöt voivat hankkia kulttuuriosakeyhtiö Kinopalatsin osakkeita. Tuotto osakkaille ei ole rahaa vaan lisäarvo olisi siinä että kaupungissa on upea kulttuuripalveluita tarjoava elokuvateatteri.

Toimintamallina olisi siis se että kaupunki hankkii tilan muodostamalla osakeyhtiön josta yksityiset henkilöt ja yhteisöt voivat ostaa osakkeita arvoltaan vaikkapa 100 Euroa kappale. Kaupunki voinee käyttää kulttuurimäärärahoja tähän tarkoitukseen. Näillä osakkeilla kerätyillä varoilla tehdään tarjous Kinopalatsin omistajalle ja toivotaan että summa on sellainen että kumpikin osapuoli pääsee tyydyttävään tulokseen. Tällöin ei kulttuuriosakeyhtiö Kinopalatsin toiminnalla olisi vuokrakuluja vaan lähinnä pelkästään muuttuvia kuukausittaisia kuluja kuten yhtiövastike, sähkö ja vesi joiden kuukausittainen kokonaissumma olisi huomattavasti pienempi kuin jos maksettaisiin myös vuokraa. Korjauksiin ja investointeihin voidaan hakea museoviraston ja elokuvasäätiön tukea. Toiminnan ylläpitoon voidaan hakea myös elokuvasäätiön tukea.

On parasta että Tampereen kaupunki ottaisi tämän aktiivisen pelastajan roolin, toiminta olisi osa kaupunkilaisille suunnattuja kulttuuripalveluita. Lisäksi kaupungilta löytyy tietoa ja taitoa osakeyhtiötoiminnan, kultuurihallinnon ja muiden asiaan liittyvien asioiden hoidosta. Tampereen kaupungilla lienee palveluksessaan tai tiedossaan sopiva henkilö joka voisi alkaa puuhahenkilöksi. Tämä henkilö toimisi Kinopalatsi Oy:n toimitusjohtajana ja huolehtisi käytännön toimista.

Tarkoituksena on kerätä tähän addressiin nimiä parin viikon ajan ja sitten toimittaa lista Tampereen kaupunginvaltuustolle ja pyytää kaupungin vastausta. Mitä enemmän nimiä adressissa on, sitä paremmin kaupunki kuulee meitä, joten pyytäkää muitakin allekirjoittamaan tämä adressi.

--------------------

Päivitystä 24.11.

Kinopalatsin suojelemista koskeva adressi luovutettiin Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Hanna Tainiolle 22.11. ennen valtuuston istuntoa. Vastaanotto oli positiivinen ja Hanna Tainio kertoi Kaupunginvaltuuston hyväksyneen ponnen jonka mukaan tutkitaan Kinopalatsin käyttömahdollisuuksia. Tämähän oli adressin tarkoituskin, joten asia etenee oikeaan suuntaan.

Kiitoksia vielä kaikille adressin allekirjoittajille, Kinopalatsin pelastaminen sai kaivattua julkisuutta kaikkien teidän ansiostanne! Nyt seurataan kuinka asia etenee ja pidetään Kinopalatsin asiaa yllä.

----------------

Päivitystä 8.11.

Adressi luovutetaan Tampereen kaupunginvaltuustolle 22.11.2006 ennen kaupunginvaltuuston kokousta.

Pirkanmaan ympäristökeskus ei nähnyt tarpeelliseksi julistaa Kinopalatsia toimenpidekieltoon. Tampereen ympäristölautakunta kokoontuu tänään 8.11. päättämään rakennusluvasta.

***

Vanhoja päivityksiä:

Allekirjoituksia on kertynyt jo yli 3600 kappaletta, kiitos kaikille allekirjoittajille! Alan keskustelemaan Tampereen Kaupunginvaltuuston kanssa adressin luovuttamisesta.

Museovirasto on Aamulehden uutisen 1.11. mukaan esittänyt Kinopalatsin suojelemista rakennussuojelulain mukaisesti. Pirkanmaan ympäristökeskus lupasi käsitellä asian pikasesti.

Tampereen kaupunginvaltuusto on 25.10.2006 tehdyn valtuustoaloitteen mukaan päättänyt ”että valtuuston työjärjestyksen 5 §:n määräysten mukaisesti aloitekirjelmä lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.”

Tampereen ympäristölautakunta kokoontuu 8.11. päättämään Kinopalatsiin aiotun ravintolan rakennusluvasta.

Osoitteessa http://www.geocities.com/kinopalatsi/ on vieraskirja jossa voi käydä keskustelua Kinopalatsista.