Turun yliopiston kirjakauppa säilytettävä

Turun yliopiston hallitukselleMe allekirjoittaneet katsomme, että päätös yliopiston kirjakaupan lopettamisesta on riittämättömästi harkittu. Se heikentää merkittävästi oppiaineille, yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille suunnattua palvelua ja yliopiston näkyvyyttä ulospäin.

Kirjakaupan lopettamista on perusteltu yksinomaan liiketaloudellisella kannattamattomuudella. Kuitenkin kirjakauppa tuottaa monia sellaisia palveluja, jotka eivät ole liiketaloudellisesti arvioitavissa ja joihin ei ole missään vaiheessa sisältynyt täysimittaisesti arvioitua liiketaloudellista ulottuvuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi kalentereiden, kirjekuorien ja papereiden keskitetty välitys, erilaiset opiskelutarvikkeet, laitosten tilausten keskitetty hoitaminen ja Turun yliopiston piirissä tuotetuista julkaisuista informointi ja niiden välitys ulkopuolisille. Myös erilaisten yliopistotuotteiden ja Yliopistoseuran tuotteiden välitys on ollut osa kirjakaupan vain osin liiketaloudellistettua toimintaa.

Kirjahankinnan näkökulmasta se, että kirjakaupasta on saatavissa suoraan hyllystä muuten hankalasti hankittavaa kirjallisuutta, on ollut ensiarvoisen tärkeää. Tätä tehtävää ei mikään muu turkulainen kirjakauppa hoida. Yliopiston kirjakauppa on voinut sitä toteuttaa, koska sillä on toimivat myyntitilisopimukset yliopistokirjallisuuden kannalta keskeisten kustantajien kanssa. Merkittävää on myös se, että kirjakaupan kautta yliopiston omien yksiköiden tuotteita on pystytty tehokkaasti välittämään ulkopuolisille. Myös tärkeä yhteistyö turkulaisten pienkustantamojen kanssa loppuu kirjakaupan lopettamisen myötä.

Jos kirjakauppa lopetetaan, pääosa näistä toiminnoista ei lopu, vaan ne hajautuvat yliopiston yksiköihin, joissa ne tuotetaan puutteellisella kokemuksella ja vähäisemmällä ammattitaidolla sekä suuremmin kustannuksin. Yliopiston kokonaisuutta arvioitaessa kirjakaupan lopettamisesta ei siis ole kysymys säästöistä vaan kulujen piilottumisesta yksiköiden taseisiin ja kokonaiskustannusten lisääntymisestä. Samalla vaikeutuu yliopiston yksiköiden tulonhankinta, sillä kirjakauppa on ollut merkittävä julkaisujen välityskanava.

Oma kysymyksensä on kirjakaupan pr-merkitys. Yliopisto on viime aikoina määrätietoisesti pyrkinyt vahvistamaan läsnäoloaan sekä turkulaisille että muulle suomalaiselle ja kansainväliselle yleisölle ja toimijoille. Suhteessa tähän kirjakaupan lopettaminen toimii täysin päinvastaisesti. Yliopiston näkyvyys heikkenee ja myös mahdollisuudet tämän näkyvyyden lisäämiseen huononevat. Esimerkiksi erinomainen suunnitelma, että kirjakauppa siirrettäisiin maaherran makasiiniin ja sen yhteyteen tehtäisiin yliopistoviestinnän kanssa yhteistyössä informaatiopiste kaupunkilaisille ja esimerkiksi opiskelijoiksi pyrkiville, tulisi lopetuksen myötä mahdottomaksi.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet katsomme, että Turun yliopiston kirjakauppaa ei pidä lopettaa, vaan sen toimintaa pitää kehittää entistä paremmin palvelemaan sekä yliopistolaisia että kaupunkilaisia ja myös muita suomalaisia ja esimerkiksi yliopiston julkaisuista kiinnostuneita ulkomaalaisia. Lopettamispäätös on siis välittömästi peruttava.Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )