Kirjallisuuden oppiaineen säilyttämisen puolesta

Jyväskylän yliopisto suunnittelee kirjallisuuden oppiaineen koulutusvastuusta ja pääainestatuksesta luopumista. Tieto ehdotuksesta annettiin henkilökunnalle puolitoista vuorokautta ennen infotilaisuutta, eikä sille ole esitetty selkeitä perusteita. Seurauksena olisi, että kirjallisuuteen ei oteta enää uusia pääaineopiskelijoita vuodesta 2017 alkaen. Hallitus päättää asiasta 14.6., joten kannanottoja tarvitaan kiireesti.

Kirjallisuus-oppiaine on valtakunnallisesti korkeatasoinen ja kiinnostava. Sen piiriin kuuluu myös kirjoittamisen opetus ja tutkimus, joita Jyväskylän yliopisto tarjoaa maisteri- ja tohtoritasolla ainoana yliopistona Suomessa. Kirjoittamisen opintojen ansiosta maisteriopintoihin hakeutuu paljon opiskelijoita, jotka ovat tehneet kandidaatintutkintonsa muissa yliopistoissa, oppiaineissa tai avoimen yliopiston kirjoittamisen opintojen kautta.

Kirjallisuus on korkeatasoinen Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tuloksen tekijä. Jyväskylän yliopiston humanistinen tiedekunta on kaikilla mittareilla valtakunnallista kärkikastia. Kirjallisuuden oppiaineen lakkauttaminen on lyhytnäköistä paitsi kulttuuristen arvojen takia myös yliopiston talouden kannalta.

Muutoksen jälkeen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi voisi valmistua ainoastaan suomen kielen pääaineesta. Se vähentää yliopiston houkuttelevuutta ja tutkintojen monipuolisuutta. Kaikki äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat eivät ole kielitieteilijöitä.

Kirjallisuuden ja kirjoittamisen opetus ja tutkimus ovat yhteydessä moniin nouseviin tutkimusaloihin, joiden pioneerityötä Jyväskylän yliopistossa on tehty. Tällaisia ovat esimerkiksi pelitutkimus, sarjakuvatutkimus ja kirjallisuusterapia. TAIKU on vahvasti profiloitunut Suomen ainoaksi taideainelaitokseksi, joka painottuu vahvasti nykykulttuurin tutkimukseen, ja kirjallisuus on tässä linjauksessa opetussuunnitelmaltaan vahvemmin mukana. Mediakentän muuttuessa jatkuvasti juuri meillä tehtävästä eri viestimet ja nykykulttuurin ilmiöt huomioon ottavasta tutkimuksesta ja opetuksesta on tullut jatkuvasti tärkeämpää ja vetovoimaisempaa. Oppiaineena kirjallisuus sijoittuu yliopiston strategiseen painopisteeseen “kielet, kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa”.

Jyväskylä tunnetaan kirjallisuuskaupunkina, joka on tuottanut näkyviä kirjallisuudentutkijoita, kirjailijoita, kriitikoita, kääntäjiä ja kirjallisuuslehtien toimittajia. Kirjallisuudesta ei valmistu pelkästään opettajia, vaan aineen opiskelijat ja alumnit työllistyvät laajasti ja hyvin, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Jyväskyläläisille on myönnetty merkittävä määrä kirjallisuudentutkimuksen ja kaunokirjallisuuden apurahoja ja suuria kirjallisuuspalkintoja esim. Kalevi Jäntin palkinto (Kristian Blomberg, Valokaaria 2015 ja Harry Salmenniemi, Texas, sakset 2010) ja Runeberg-palkinto (Olli-Pekka Tennilä, Yksinkeltainen on kaksinkeltaista 2013). Kaikki kirjailijat ovat opiskelleet Jyväskylän yliopistossa kirjallisuuden tai kirjoittamisen oppiaineessa tai heillä on suora kontakti sinne. Oppiaineiden piirissä on syntynyt vertaiskommentoinnin tapa, joka on nostanut paikallisen kirjallisuuden Suomen huipputasolle.

Taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella on hyvä henki ja pienillä resursseilla tehdään hyvää tulosta niin tutkinnoissa kuin tutkimuksessakin. Laitos on saanut paljon merkittäviä apurahoja, henkilöstö on nuorta eikä ole pian eläköitymässä. Se että irtisanomiset luvataan välttää on harhaanjohtavaa, koska suurin osa henkilökunnasta on määräaikaisessa työsuhteessa. TAIKUlla on myös aktiivista ja korkeatasoista opiskelijatoimintaa.

Tieto jo pitkälle valmistellusta päätöksestä annettiin Taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen henkilökunnalle yllättäen, vain kaksi päivää ennen infotilaisuutta. Jyväskylän yliopiston eettisissä periaatteissa linjataan toimintakulttuurin perusarvot: avoimuus, tasa-arvo ja luottamus. Näitä arvoja on rikottu, kun pääaineen lakkauttamista on valmisteltu näin pitkälle salassa. Yliopistojen tilanne ei ole missään helppo, mutta päätöksenteon tavoilla voi vaikuttaa yhteisöllisyyden ja tuloksellisuuden rakentamiseen tai murtamiseen.

Jos päätös toteutetaan, se aiheuttaa Jyväskylän yliopiston ja koko kaupungin maineeseen tahran, jonka kulttuurikenttä muistaa vielä pitkään. Samalla tutkimuksen ja taiteen rahoitus valuu muihin kaupunkeihin, kun tutkijat ja kirjailijat lähtevät pois Jyväskylästä.

Vetoamme päättäjiin, jotta kirjallisuuden oppiaineen koulutusvastuu ja pääainestatus säilyisivät Jyväskylän yliopistossa.


Allekirjoittajat:


Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen henkilökunta ja opiskelijat
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijat ry.
Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden, museologian, taidekasvatuksen ja taidehistorian ainejärjestö Corpus ry.
Musiikkikasvatus, Oulun yliopisto
Sane ry. (Jyväskylän yliopiston suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestö)


Milla Pystynen, ainejärjestö Corpus    Ota yhteyttä adressin tekijään