Kirje SKY:lle

På svenska

 

17. Helmikuuta 2012

Kangasala

 

 

Suomen Kaniyhdistys Ry:n hallitus sekä Standarditoimikunta

 

 

Arvoisat toimihenkilöt,

me SKY:n jäsenet ja eronneet jäsenet haluamme epäselvyyksien takia lähestyä hallitusta ja Standarditoimikuntaa, ja tuoda teille esille meitä vaivaavat epäkohdat ja epäselvät asiat, joihin toivomme saavamme teiltä vastauksen 16.3.2012 mennessä. Haluamme, että aiheesta keskustellaan avoimesti jäsenten kesken Kevätkokouksessa 24.3.2012. Toivomme, että otatte meitä askarruttavat ja huolta aiheuttavat asiat keskusteltavaksi ja mietittäväksi, ja toivomme teidän tarttuvan niihin.

 

Alla selvennykseksi mihin asioihin viittaamme.

Ensimmäisenä kopio Kanimakaziinin 4/11 julkaistusta kirjoituksesta Päätöksiä jäsenistölle, jonka on koonnut Vilja Varis. Viittaamme eritoten Hallituksen kokoukseen 14/2011, Lempäälässä 15.10.2011:

”Näyttelyiden ilmoittautumismaksu

Jäseneltä on tullut kysely siitä, kuinka toimitaan jos näyttelyyn ilmoitetulla kanilla on useampi omistaja. Hallitus päätti, että kaikkien omistajien ei tarvitse kuulua yhdistykseen, mutta kani ilmoitetaan näyttelyyn sen omistajan tiedoilla, joka yhdistykseen kuuluu, ja tällöin kaavakkeeseen merkitään myös jäsennumero.”

 

Toisena selvennyksenä on lainaus Suomen Kaniyhdistys Ry:n kotisivuilta Ajankohtaista osiosta, jossa viittaamme Hallituksen sähköpostikokoukseen 2/2012, joka järjestettiin 19.- 26.1.2012.

”Päätöksen oikaisu koskien näytteilleasettajaa

Lempäälän kokouksessa tehtiin päätös, että kanin ilmoittaa näyttelyyn se omistaja, joka kuuluu yhdistykseen, ja hän laittaa jäsennumeronsa ilmoittautumiskaavakkeeseen. Kaikkien omistajien ei tarvitse kuulua yhdistykseen. Standardin yleiset osat kuitenkin määräävät, että näytteilleasettajan tulee olla kanin omistaja ja myös jäsen. Kansallisissa määräyksissämme lukee, että näytteilleasettajan tulee olla jäsen. Korjataan Lempäälän päätös standardia noudattaen seuraavasti ja lisätään se standardin kansallisiin määräyksiin:

Kaikkien näytteilleasettajien/omistajien tulee olla jäseniä ja ilmoittaa jäsennumeronsa.  Suomessa asuvan näytteilleasettajan ja omistajan tulee olla Suomen Kaniyhdistys ry:n jäsen.”

 

Suurta hämmennystä kaniharrastajien parissa nyt aiheuttaakin nämä kaksi niin lähekkäin tehtyä päätöstä, joista jälkimmäinen kumoaa ensimmäisen, sekä päätöksen ristiriitaisuus sen suhteen mitä lukee pohjoismaisessa standardissa:

”I Nordisk Kaninstandard sägs om rätten att delta i utställningarna följande:

Nordisk Kaninstandar gäller:

Vid utställningar med bedömning som arrangeras av klubbar/föreningar som är anslutna till Danmarks Kaninavlerförening, Finlands Kaninförening, Norges Kaninavelsforbund och Sveriges Kaninavelföreningars Riksförbund.

Anmälan till bedömning:

Kanin/produkter skall anmälas på godkända blanketter som de nämnda organisationerna använder. Utställare skall vara medlemmar i en officiell kaninorganisation och de skall också vara ägare till kaninerna.”

 

“Pohjoismaisessa kanistandardissa sanotaan näyttelyyn osallistumisoikeudesta seuraavaa:

Pohjoismainen kanistandardi käsittää:

Näyttelyt, joiden arvostelun järjestävät sellaiset viralliset kerhot/yhdistykset, jotka ovat Danmarks Kaninavlerforening, Norges Kaninavelsforbund, Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund ja Suomen Kaniyhdistys ry –jäseniä.

Ilmoittautuminen näyttelyyn:

Kanit/tuotteet ilmoitetaan tarkoitukseen hyväksytyillä lomakkeilla, jotka ovat yllämainittujen järjestöjen käytössä. Näytteilleasettajan on oltava jonkin virallisen kerhon/yhdistyksen jäsen, ja lisäksi hänen on omistettava kanit.”

 

Kuinka SKY ja standarditoimikunta voivat asettaa sellaisia maakohtaisia säädöksiä ja tarkennuksia, jotka ovat yleisessä Pohjoismaisessa kanistandardissa painettua sanaa vastaan?  Miten maakohtainen säädös tai tarkennus voi kumota sen, mitä Pohjoismaisessa kanistandardissa lukee? Pohjoismaisessa kanistandardissa lukee näin: ”Näytteilleasettajan on oltava jonkin virallisen kerhon/yhdistyksen jäsen”. Tällä lauseella tarkoitetaan jotakin näistä yhdistyksistä: Suomen Kaniyhdistys ry, Danmarks Kaninavlerforening, Norges Kaninavelsforbund sekä Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund. Miksi siis Suomessa asuvan olisi oltava nimenomaan Suomen Kaniyhdistys Ry:n jäsen? Ei muillakaan Pohjoismailla ole näin, koska he noudattavat Pohjoismaista kanistandardia.

 

Meitä mietityttä myös, että eikö tällaisen sääntömuutoksen pitäisi käydä jäsenkokouksen, tai ainakin standardikomitean kautta? Miten hallitus voi sähköpostikokouksessa muuttaa yhdistyksen sääntöä, ilman valmisteluja? Hallituksen kuuluisi edustaa jäsenistöä, eikä tehdä tällaisia muutoksia muita asianomaisia huomioimatta. Mikä on ”marssijärjestys” nykyisin Suomen Kaniyhdistys Ry:ssä? Onko jäsenten etu enää prioriteettina numerona yksi? Nykyisistä päätöksistä tulee tunne, että halutaan hankaloittaa jäsenten enemmän tai vähemmän suuressa mittakaavassa olevaa harrastusta ja viedään mahdollisuus vapaaseen tahtoon ja omiin valintoihin!

 

Tämä aihe nousi esille muun muassa puput.net-foorumilla, ja siellä Susanna Tuominen, SKY:n hallituksen jäsen, kommentoi sähköpostikokouksessa tehtyä muutosta näin:

"Suomen laki sekä Suomen Kaniyhdistys ry:n säännöt menevät Pohjoismaisen standardin määräysten yläpuolelle. Suomen lain mukaan ei-jäsen ei voi nauttia jäsenoikeuksista mm. osallistua suomalaisena suomalaiseen kaninäyttelyyn ulkomuotoluokkiin."

Toivomme selvennystä myös tähän kommenttiin.

 

Milloin on tapahtunut sellainen käänne yhdistyksessä, että laki on otettava voimakeinoksi saada jäsenet ”ymmärtämään” haluttu kanta? Miten Pohjoismainen kanistandardi säädös näyttelyyn osallistumisoikeudesta rikkoo Suomen lakia? Olemme lisäksi siinä käsityksessä, että SKY noudattaa muiden Pohjoismaiden tavoin Pohjoismaista kanistandardia. Miten silloin on mahdollista, että SKY:n maakohtaiset säädökset eivät enää kuljekaan käsi kädessä Pohjoismaisen kanistandardin kanssa?

 

 

 

Vastaustanne odottaen SKY:n jäsenet:

 

 

sekä eronneet jäsenet:

 

 

sekä jäsenyyttä harkitsevat henkilöt:

 

 

 

 

Kirje jäsenistöltä SKY:n hallitukselle sekä Standardikomitealle

Liite 1

 

Tässä luetellut asiat haluamme käsittelyyn Suomen Kaniyhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen 24.3.2012. Lista on laadittu kirjeen perusteella, joten tarkemmat selvitykset kustakin kysymyksestä löytyvät siitä (mm. päätökset, joihin viittaamme).

  1. Miten on mahdollista, että hallituksen sähköpostikokouksessa 2/2012 19.–26.1.2012 tehtiin päätös, joka on ristiriidassa pohjoismaisen kanistandardin kanssa?
  2. Miten hallitus voi keskinäisessä sähköpostikokouksessaan muuttaa yhdistyksen sääntöjä? Yhdistyksen sääntöjä voi muuttaa vain yhdistyksen kokouksessa (ei hallituksen kokouksessa) vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
  3. Hallituksen päätös kokouksessa 2/2012 näytteilleasettajan kuulumisesta yhdistykseen vaikeuttaa huomattavasti sijoituskanin sijoittajan sekä sijoitusomistajan näyttelyharrastusta yhteisomistuksessa olevan sijoitetun kanin kanssa. Usein kanin sijoittanut henkilö haluaa nimenomaan sijoittaa kanin perheeseen, jossa se saa elää lemmikkikanin elämää, mutta jossa sijoitusomistaja näyttelytettäisi kania omatoimisesti sopimuksen mukaan yleensä 1-2 kertaa. Jos sijoitusomistaja ei halua liittyä yhdistykseen yhdessä näyttelyssä käymistä varten, ei sijoituskaneja enää uuden säännön takia voi näyttelyttää lainkaan. Tällä tavoin päätös haittaa merkittävästi kasvattajia, joiden kasvatus perustuu kanien sijoittamiseen tai kasvatukseen kuuluu kanien sijoittamista.
  4. Päätös kaikkien omistajien/näytteilleasettajien kuulumisesta yhdistykseen on haitaksi myös nuorille kaniharrastajille, joiden pitäisi olla niitä tulevaisuuden yhdistysaktiiveja. Konkreettinen esimerkki:
  • Perheen kaikki jäsenet (äiti, isä sekä vaikkapa neljä lasta) omistavat yhdessä kanin, ja vain perheen äiti kuuluu yhdistykseen. Perheestä milloin kukakin lähtee näyttelyttämään kania eri näyttelyihin. Jos kani voittaa palkinnon, kuulutetaan näyttelyssä ainoastaan perheen äidin nimi, ja tämä aiheuttaa pahaa mieltä lapselle, joka näkee vaivaa harrastuksen eteen.

5. Tämän esimerkin myötä haluamme myös kysyä, suosittaako Kaniyhdistyksen hallitus tässä kohtaa sääntöjen kiertämistä ja   valehtelua (eli ilmoitetaan kani näyttelyyn yhdistykseen kuuluvan henkilön nimellä, eikä kerrota, että kanilla on muitakin omistajia)? Ovatko kaikki jäsenet tasa-arvoisessa asemassa, kun vähävaraisen perheen ei ole mahdollista liittää kaikkia lapsiaan yhdistyksen jäseniksi, ja näin näyttelyharrastus evätään mahdollisilta tulevilta yhdistysaktiiveilta?Päätös kaikkien omistajien/näytteilleasettajien kuulumisesta yhdistykseen tarkoittaa myös sitä, että enää eivät PET-näyttelyynkään voi osallistua ne, jotka eivät ole kaniyhdistyksen jäseniä. Onko tämä enää kohtuullista? Eikö yhdistykselle olisi erittäin tärkeää löytää tätä kautta lisää aktiivisia harrastajia ja jäseniä?