Pro Kirkkoharju

Kangasalan kirkkoharju on valtakunnallisesti merkittävä harjukokonaisuus, joka on ollut vuosikymmeniä kunnan kuntoliikkujien, urheilijoiden, marjastajien, sienestäjien ym. liikunnan harrastajien ulkoilu- ja virkistysalue. Kangasalan kunnan Mäntyveräjän asemakaavan (655) muutos toisi Kirkkoharjun pohjoisrinteelle 10 uutta kerrostaloa. Kerrostaloalue rikkoisi pahasti tätä upeaa harjukokonaisuutta ja rajoittaisi oleellisesti koko Kirkkoharjun virkistysalueen käyttöä. Vajavaisesti tehty alueen luontoselvitys noin 20 vuoden takaa vaatii ehdottomasti monipuolista ja asiantuntevaa päivitystä. Maisemallisesti sekä luonto- ja virkistysarvoiltaan korvaamattoman upeaa Kirkkoharjun pohjoisrinnettä ei saa uhrata rakentamiseen.

 

Kaava on nähtävillä kunnan kotisivuilla osoitteessa:

http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/vireilla_olevia_asemakaavoja/

 

Laita nimi adressiin Kirkkoharjun säilyttämisen puolesta !

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Ari Mänttäri voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö energiajuomien myynti nuorille kieltää?