Kirkon sallittava kriittiset äänet

Helsingin tuomiokapituli erotti pastori Kai Sadinmaan pappisvirastaan kuudeksi kuukaudeksi hänen kirkkoa kohtaan osoittamiensa näkemysten ja vaatimusten vuoksi. Tuomiokapituli edellyttää Sadinmaan peruvan sanansa uhaten muussa tapauksessa lopullisella pappisvirasta erottamisella.
 
Jokainen aikakausi joutuu tulkitsemaan Jeesuksen opetuksen ja sanoman oman aikansa taustaa vastaan. Emme voi olettaa, että 1500-luvulla protestanttisessa uskonpuhdistuksessa luodut linjaukset ovat riittäviä, muuttumattomia ja lopullisia. Kirkossa on suvaittava myös rankasti kyseenalaistavat äänet ja teologinen keskustelu silloinkin ja jopa erityisesti silloin, kun ne koskevat kristillisen uskon ja kirkon opetuksen ydintä ja sen tulkintaa.
 
Oman aikamme keskeisiä kysymyksiä ovat taloudellinen eriarvoisuus ja tasa-arvo, vähemmistöjen asema, humaanin sivistysperinnön vaaliminen sekä planeettamme elinkelpoisuuteen kohdistuvat uhat. Tämän lisäksi jokainen joutuu pohtimaan oman elämänsä syvimpiä kysymyksiä. Kaikkia näitä aiheita Kai Sadinmaa on rohkeasti pitänyt esillä. Monelle hän, joskus yliampuviakin sanamuotoja käyttäessään, edustaa sellaista kirkon ääntä, johon he voivat samaistua. Kai Sadinmaan erottaminen pappisvirasta vieraannuttaisi monia pysyvästi kirkosta.
 
Me allekirjoittaneet vetoamme Helsingin hiippakunnan tuomiokapituliin, piispoihin ja kirkon päättäjiin, että kurinpidollisten toimien ja keskustelun vaientamisen sijaan luotaisiin puitteet avoimelle dialogille, vuoropuhelulle, jossa annettaisiin tilaa teologisille argumenteille mutta myös niille, jotka pohtivat ihmiskunnan ja oman elämänsä peruskysymyksiä. Tällainen dialogi palvelisi kirkon jatkuvaa uudistumista ja jatkaisi siten uskonpuhdistuksen perintöä.
 
Tapio Aaltonen,
Rovasti, Vihti
 
Timo Juntunen
Kirkkoherra, Hailuoto
 
Martti Muukkonen
TT, FM, YTM, Hamina 
 
Mika Nyman
Toimittaja, IT-asiantuntija, Helsinki
 
Mirjami Rautio
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, Oulu
 
Pirkko Saisio
Kirjailija, Helsinki
 
Olli Valtonen
Rovasti, sosiaalineuvos, Helsinki

Kirkon sallittava kriittiset äänet -ryhmä    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kirkon sallittava kriittiset äänet -ryhmä voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…