Lisää ydinvoimaa ja uraaniteollisuutta Suomeen!

Suomeen tarvitaan ehdottomasti lisää turvallista ydinvoimaa ja uraaniteollisuutta energian kasvavan kysynnän kattamiseksi! Suomalainen ydinvoima on huipputurvallista ja aina parempi vaihtoehto kuin venäläinen kilpailijansa. Energian kysynnän mittakaavan perusteella ydinvoima on kaikkein järkevin vaihtoehto energiantarpeen tyydyttämiseksi!

Käykää lukemassa lisätietoa uraanin riittävyydestä, toiminnan tehokkuudesta ja turvallisuudesta osoitteessa:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Ydinvoima