Kohtuuhintaiset peruspankkipalvelut kuuluvat kaikille!

Kohtuuhintaiset peruspankkipalvelut kuuluvat kaikille!

 

Suomen Kuluttajaliitto ry ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry esittävät, että pankkiasioinnin peruspalveluista peritään pienituloisilta talouksilta kohtuulliset tai alennetut maksut.

 

Erityisesti pienituloisissa eläkeläistalouksissa usein käytettyjen pankkipalvelujen, kuten tilisiirtojen ja käteisnostojen maksut rasittavat taloutta ja heikentävät osaltaan myös toimeentuloa. Pienituloisille talouksille sekä muille pankkien asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta tai kykyä hyödyntää sähköiseen asiointiin vaadittavaa informaatioteknologiaa, tulee taata peruspankkipalvelut kotitalouden tulotasoon nähden kohtuullisella tai alennetulla hinnalla. Myös henkilökohtaisesti suunnattua neuvontaa iäkkäämmille asiakkaille parhaiten soveltuvien ja edullisempien palveluiden sekä maksutapojen ja – välineiden käytöstä tulee lisätä.

 

Pankkien suurille asiakasryhmille suunnatut palvelut ovat monilta osin muuttuneet sähköisiksi tietoverkkopalveluiksi. Kaikilla asiakkailla ei kuitenkaan ole tarvittavaa tietotaitoa ja välineitä verkkopalvelujen käyttöön, mikä asettaa asiakkaat keskenään eriarvoiseen asemaan. Monet asiakkaat joutuvat hoitamaan pankkiasiansa edelleen konttoreissa,

joissa palveluja joudutaan jonottamaan ja niistä joudutaan maksamaan. Lisäksi pankkipalvelujen konttoriverkostot ovat harventuneet, palveluja ja henkilökuntaa on vähennetty ja useiden konttorien aukioloaikoja lyhennetty. Konttoreissa asioivat asiakkaat ovat vähentyneet, jolloin aikaisemmin nykyistä pienemmät palvelumaksut ovat nousseet liian kalliiksi. Myös pidemmistä asiointimatkoista konttoriverkoston harventuessa aiheutuu entistä suurempia lisäkustannuksia.


Suomen Kuluttajaliitto    Ota yhteyttä adressin tekijään