Koiraveroa vastaan

Lainaus: "Laki koiraverosta 29.6.1979/590

Koirasta on sen mukaan kuin tässä laissa säädetään suoritettava vuosittain koiraveroa sille kunnalle, jonka alueella koiraa edellisen kalenterivuoden (verovuoden) päättyessä on pysyvästi pidetty.

Kunnanvaltuusto voi päättää, että kunnassa ei ole suoritettava koiraveroa. Kunnanvaltuusto voi tällöin myös päättää, että koiranomistaja ei ole velvollinen tekemään lain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettuja ilmoituksia ja ettei koirasta ole kirjoitettava 7 §:ssä tarkoitettua valvontalippua. (22.2.1991/357)."

Nämä pykälät asettavat ihmiset Suomessa epätasa-arvoiseen asemaan. Jo pelkästään se, että osassa kunnissa koiraveroa ei peritä ja toisissa se saattaa olla jopa 50 euroa, on todella väärin. Suurin osa Suomen koirista on lemmikkeinä ja harrastuskavereina. Miksi näistä siis peritään veroa, vaikka esimerkiksi pururatoja saa käyttää juoksu/hiihto/sauvakävelyharrastukseen ilman verojen maksua? Harrastus mikä harrastus.

Koiranomistajat ovat epätasa-arvoisia myös kissanomistajiin verrattuna. Kissat tekevät jätöksiään lasten leikkipaikoille ja hiekkalaatikoihin, joista aiheutuu visuaalisen haitan lisäksi myös terveydellistä haittaa. Siltikään kissoja ei veroteta, koiria kyllä. Tähän asiaan haluan saada muutoksen tai ainakin erittäin perusteellisen selvityksen siitä, miksi asia on näin.

Mikäli tämän adressin allekirjoittaa yli 2000 henkilöä, tullaan se loppuvuodesta lähettämään Valtiovarainministeriöön. Tulen myös pitämään huolen, että eri mediat saavat tiedon adressin nimimäärästä, mikäli ihmisten kiinnostus koiraveron poistamiseen on riittävä.