Kennelliiton antidopingsääntöjen voimaantuloon lykkäystä

Suomen Kennelliitto on hyväksynyt Antidopingsäännöt marraskuussa 2005. Sääntöjen suuntaviivat annettiin julkisuuteen keväällä 2006. Tarkempi sääntöjen tulkintatapa ja varoaikojen yksilöinti on kuitenkin tuotu esille vasta syyskuussa 2006. Olemme iloisia, että koirille on luotu Antidopingsäännöt ja toivomme sen karsivan törkeitä väärinkäytöksiä. Olemme kuitenkin huolissamme, ettei nykysääntöjä ja niiden tulkintaa ole mietitty loppuun asti. Antidopingsäännöt on luotu eläinsuojelulain pohjalta kilpailevan koirayksilön suojaamiseksi. Niitä ei ole tarkoitettu koiran jalostusarvon selvittämiseksi, joten kliinisesti hyvinvoivan yksilön sulkeminen kilpailuista perinnöllisenkään sairauden takia ei ole järkevää. Näyttelyissä ja kilpailuissa tulisi olla sama tulkinta. Monet kilpailutilanteet ovat korkeatempoisia, mutta kestoltaan lyhytaikaisia, kun taas näyttelyissä fyysinen rasitus on vähäinen, mutta koira voi olla stressaavassa tilanteessa useita tunteja.

Keinotekoinen koiran suorituskykyyn vaikuttaminen tulee olla kielletty, mutta sääntöjen nykyinen tulkintatapa johtaa väistämättä tilanteisiin, joissa harrastustoiminta estyy lukemattomilta koirilta täysin turhaan. Suhteettoman pitkiä varoaikoja ei voida perustella sillä, että laboratorio pystyy havaitsemaan virtsasta suorituskyvyn kannalta täysin epäolennaisia pitoisuuksia. Doping on keinotekoista koiran suorituskykyyn vaikuttamista, mutta antidopingtyön ei tulisi määritellä itseään yhteneväksi määritysmenetelmien herkkyyden kanssa.

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että Suomen Kennelliitto lykkäisi Antidopingsääntöjen voimaantuloa ja jatkaisi ongelmien selvittelyä riittävän laajalla asiantuntijafoorumilla.

Adressi luovutetaan Joulukuun aikana Kennelliiton hallitukselle/antidopingtyöryhmän puheenjohtajalle Riitta Aholle.

Helsingissä 23.11.2006
Anu Leinonen


Lisäys 24.11:
Tämä adressi on saanut innoituksensa Eläinlääkärien tekemästä avoimesta kirjeestä Kennelliittoon, kirjeestä jonka on allekirjoittanut lähes sata eläinlääkäriä. Adressin esittelyteksin lähteenä on käytetty ko kirjettä ja tarkoituksena on olla myös 'kenttäväen' tukiadressi Eläinlääkärien Avoimelle Kirjeelle.


Lisäys 25.11:
Tämänhetkinen adressi allekirjoituksineen on toimitettu Kennelliiton valtuuston ja hallituksen tiedoksi. Nimien keräys jatkuu ja seuraava tilannekatsaus tulee olemaan joulukuussa ennen Messukeskuksen Voittajanäyttelyä ;-) Kannustusta Kennelliton päättäjille ja eläinlääkäreille jotka ovat käytettävissä asiantuntijoina: olemme tukenanne sääntöjen lykkäämisessä ja järkeistämisessä!

Lisäys 14.12.2006:
Adressin lopullinen versio allekirjoituksineen on printattu 13.12.2006 ja toimitettu Kennelliittoon. Jos allekirjoitat adressin tämän jälkeen, etkä halua nimeäsi näkyville nettiin, ei nimesi tule enää näkymään myöskään printattuna.

Jos olet jo allekirjoittanut (14.12) ja valinnut ettei nimesi netissä näy, ota yhteyttä suoraan minuun, niin neuvon kuinka saat sen halutessasi näkymään.

Allekirjoitusten määrä räjähti ensimmäisten päivien aikana tuhansiin nimiin. Nettiadressin merkitys on juuri tässä nimien lisääntymisnopeudessa,ei niinkään nimien kokonaismäärässä. Olen palauttanut 13.12. hetkisen adressin, esityksen liitteenä, osoitettuna Kennelliiton kevätvaltuustolle. Tällä hetkellä en asialle muuta voi mutta katsotaan tilannetta taas kevätvaltuuston jälkeen.

Adressi jää muistutuksena luettavaksi tähän samaan osoitteeseen edelleen ja nimiä voi edelleen lisäillä, suosittelen kuitenkin että valitsette nimenne näkymisen netissä, muutoin se menee 'hukkaan'.

Rauhallista Joulua ja Toiveikasta Koiraharrastus Vuotta 2007!

Anu Leinonen