Vaatimus julkishallinnon laitoksille yhteistyön lopettamisesta Kustannusosakeyhtiö Koivuniemen kanss

Me julkishallinnon palveluiden "käyttäjät" vaadimme julkishallinnon laitoksia, jotka käyttävät Kustannusosakeyhtiö Koivuniemen palveluita, purkamaan sopimuksensa välittömästi ja kilpailuttamaan ne uudelleen. Uskomme, että meillä kansalaisina tulee olla oikeus vaatia tätä.

"Julkishallinto voidaan käsittää valtion luomaksi hallintokoneistoksi, jonka tarkoituksena on sekä valvoa että auttaa kansalaisten toimintaa. Suomessa julkishallinto koostuu valtion ylimmistä elimistä, aluehallinnosta ja paikallishallinnosta."

MOT: Koivuniemen herran kultti
Reilu parikymmentä vuotta sitten perustettu kristittyjen teekkareiden uskonyhteisö on paisunut menestyksekkääksi liiketoiminnaksi. Suljetun yhteisön toiminta vuosien saatossa sulkeutunut ja saanut yhä oudompia piirteitä. Yhteisö muun muassa edellyttää jäseniltään äärimmäistä hoikkuutta, ja lasten kouluttamista kotona. Yhteisöstä lähteneiden arvioiden mukaan lahkossa toimii edelleen 60-70 aikuista ja alle sata lasta.

MOT:n haastatteluissa tarinansa kertoo neljä lahkosta lähtenyttä. Lähtijät ovat menneet yhteisöön mukaan nuorina, ja kokevat nyt tulleensa sekä hengellisesti että taloudellisesti hyväksikäytetyiksi. Ohjelman tiedot pohjautuvat kahdeksan entisen lahkon jäsenen kertomuksiin sekä nauhoitettuun ja kirjalliseen materiaaliin lahkon toimintatavoista.

Lahkon ytimen muodostaa nykyään Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi, jonka kaikki arviolta parikymmentä työntekijää ovat lahkon jäseniä. Yhtiön julkinen toiminta keskittyy viestintään, konsultointiin sekä it-palveluihin. Asiakkaina on tunnettuja suomalaisyhtiöitä ja julkisen hallinnon organisaatioita. Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi välittää muun muassa oppilaitoksilta Kelalle kulkevia ilmoituksia, tullille ajoneuvotietoja ja verottajalle yritysten arvonlisäverotietoja. Myös valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera on yrityksen merkittävä asiakas.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yrityksen tarkoituksena on tuottaa voittoa omistajilleen ja käyttää tätä voittoa hengellisen sanoman levittämiseen. MOT:n jutussa firman entiset työntekijät ihmettelevät, miksi yrityksen voittoja ei ole alettu käyttää hengelliseen työhön, kuten työntekijöille on luvattu.Lisätietoja / lähteitä:

KOPIO MOT-DOKUMENTISTA
http://sites.google.com/site/maitobaari/mot


ILMOITUS KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ KOIVUNIEMELLE ADRESSIN TEKIJÄLTÄ:

Kiitoksia pyynnöistänne poistaa adressi. Kunnioittavasti kieltäydyn poistamasta adressia pyynnöistänne piittaamatta. Väitteenne lain rikkomisesta on pitämätön ja jatkaessanne painostusyrityksiä syyllistytte itse kenties laittomaan toimintaan. Jatkossa voitte esim. tulostaa lapselliset vaatimuksenne ja vetää suoraan silppurista läpi, ignoroin kaikki mahdolliset yhteydenotot teidän suunnaltanne. Voitte halutessanne tehdä rikosilmoituksen.

Adressin tekijän oma yhteenveto ja vastaukset syytöksiinne:

"Kunnianloukkaus", jos koette kunnianne tulleen loukatuksi, tehkää rikosilmoitus YLE:n MOT-ohjelman tekijöitä vastaan

"Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen", samoin kuin edellisessä kohdassa

"Uskonrauhan rikkominen", itse uskon sananvapauteen. Te syyllistytte yhtä paljon minun uskonrauhani rikkomiseen. Kumpikin uskomus on yhtä lähellä "lopullista totuutta" jos lähdetään vertailemaan.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että A L voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko lääkäreitä kouluttaa enemmän?