Vaatimus julkishallinnon laitoksille yhteistyön lopettamisesta Kustannusosakeyhtiö Koivuniemen kanss

Me julkishallinnon palveluiden "käyttäjät" vaadimme julkishallinnon laitoksia, jotka käyttävät Kustannusosakeyhtiö Koivuniemen palveluita, purkamaan sopimuksensa välittömästi ja kilpailuttamaan ne uudelleen. Uskomme, että meillä kansalaisina tulee olla oikeus vaatia tätä.

"Julkishallinto voidaan käsittää valtion luomaksi hallintokoneistoksi, jonka tarkoituksena on sekä valvoa että auttaa kansalaisten toimintaa. Suomessa julkishallinto koostuu valtion ylimmistä elimistä, aluehallinnosta ja paikallishallinnosta."

MOT: Koivuniemen herran kultti
Reilu parikymmentä vuotta sitten perustettu kristittyjen teekkareiden uskonyhteisö on paisunut menestyksekkääksi liiketoiminnaksi. Suljetun yhteisön toiminta vuosien saatossa sulkeutunut ja saanut yhä oudompia piirteitä. Yhteisö muun muassa edellyttää jäseniltään äärimmäistä hoikkuutta, ja lasten kouluttamista kotona. Yhteisöstä lähteneiden arvioiden mukaan lahkossa toimii edelleen 60-70 aikuista ja alle sata lasta.

MOT:n haastatteluissa tarinansa kertoo neljä lahkosta lähtenyttä. Lähtijät ovat menneet yhteisöön mukaan nuorina, ja kokevat nyt tulleensa sekä hengellisesti että taloudellisesti hyväksikäytetyiksi. Ohjelman tiedot pohjautuvat kahdeksan entisen lahkon jäsenen kertomuksiin sekä nauhoitettuun ja kirjalliseen materiaaliin lahkon toimintatavoista.

Lahkon ytimen muodostaa nykyään Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi, jonka kaikki arviolta parikymmentä työntekijää ovat lahkon jäseniä. Yhtiön julkinen toiminta keskittyy viestintään, konsultointiin sekä it-palveluihin. Asiakkaina on tunnettuja suomalaisyhtiöitä ja julkisen hallinnon organisaatioita. Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi välittää muun muassa oppilaitoksilta Kelalle kulkevia ilmoituksia, tullille ajoneuvotietoja ja verottajalle yritysten arvonlisäverotietoja. Myös valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera on yrityksen merkittävä asiakas.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yrityksen tarkoituksena on tuottaa voittoa omistajilleen ja käyttää tätä voittoa hengellisen sanoman levittämiseen. MOT:n jutussa firman entiset työntekijät ihmettelevät, miksi yrityksen voittoja ei ole alettu käyttää hengelliseen työhön, kuten työntekijöille on luvattu.Lisätietoja / lähteitä:

KOPIO MOT-DOKUMENTISTA
http://sites.google.com/site/maitobaari/mot


ILMOITUS KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ KOIVUNIEMELLE ADRESSIN TEKIJÄLTÄ:

Kiitoksia pyynnöistänne poistaa adressi. Kunnioittavasti kieltäydyn poistamasta adressia pyynnöistänne piittaamatta. Väitteenne lain rikkomisesta on pitämätön ja jatkaessanne painostusyrityksiä syyllistytte itse kenties laittomaan toimintaan. Jatkossa voitte esim. tulostaa lapselliset vaatimuksenne ja vetää suoraan silppurista läpi, ignoroin kaikki mahdolliset yhteydenotot teidän suunnaltanne. Voitte halutessanne tehdä rikosilmoituksen.

Adressin tekijän oma yhteenveto ja vastaukset syytöksiinne:

"Kunnianloukkaus", jos koette kunnianne tulleen loukatuksi, tehkää rikosilmoitus YLE:n MOT-ohjelman tekijöitä vastaan

"Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen", samoin kuin edellisessä kohdassa

"Uskonrauhan rikkominen", itse uskon sananvapauteen. Te syyllistytte yhtä paljon minun uskonrauhani rikkomiseen. Kumpikin uskomus on yhtä lähellä "lopullista totuutta" jos lähdetään vertailemaan.


Sivuston ylläpidon tiedote:

Kustannusosakeyhtiö Koivuniemen edustaja on toistuvasti vaatinut tämän adressin poistamista, koska siinä esitetään hänen mukaansa virheellistä tietoa yhtiöstä ja siihen liittyvistä henkilöistä ja vieläpä nimettömänä. "Seuraavat lainvastaisuuden tunnusmerkit addressissa ja sen viittaamissa linkeissä mitä ilmeisimmin täyttyvät: Kunnianloukkaus, Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen, Uskonrauhan häiritseminen."

Adressissa esitetyt väitteet Kustannusosakeyhtiö Koivuniemestä ja siihen liittyvistä henkilöistä ovat suoraa lainausta Ylen MOT-ohjelman esittelytekstistä, joka löytyy osoitteesta: http://ohjelmat.yle.fi/mot/arkisto/mot_koivuniemen_herran_kultti

Adressin tekijän oma anti on hänen vaatimuksensa, että julkishallinnon laitosten pitäisi lopettaa yhteistyö Kustannusyhtiön Koivuniemen kanssa.

Ehdotin Koivuniemen edustajalle, että tämä kirjoittaisi vastineen, jossa oikaisisi virheelliset väittämät ja kertoisi totuuden, mutta edustaja kieltäytyi tästä, koska yhtiö ei halua lähteä julkisesti keskustelemaan asiasta.

En näe minkään aikaisemmin mainitun rikosnimikkeen täyttyvän, joten en ole valmis poistamaan tätä adressia.


Adressit.com:n ylläpito, 29.9.2009
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )