Henkilökohtainen konkurssi -laki

Uusien työpaikkojen luominen uusia yrityksiä perustamalla vaikeutuu Suomessa vuosi vuodelta. Syynä tähän ovat kasvavat taloudelliset riskit.

On luotava uusi laki, joka mahdollistaa yksityishenkilön konkurssiin hakeutumisen. Konkurssitilanteessa realisoidaan koko omaisuus ja velat mitätöidään. Tämän jälkeen konkurssin kokenut on valmis siirtymään työelämään tai aloittamaan uuden yrityksen kautta.

Konkurssilainsäädäntö takaisi myös inhimilliset olot vaikkapa lainatakausten vuoksi ylivelkaantuneille. Konkurssin ei ole tarkoitus olla helppo ratkaisu, vaan mahdollisuus uuteen alkuun. Nykyisen lainsäädännön vuoksi velkaongelmiin joutunut yksityishenkilö päätyy yhteiskunnan ulkopuolelle luottotietonsa menetettyään.

Ilman uutta konkurssilainsäädäntöä ei voida myöskään toteuttaa selvitystilajärjestelyä. Tällöin yksityishenkilön realisoitavissa oleva omaisuus listataan. Tämän jälkeen annetaan kuusi kuukautta aikaa selviytyä maksuongelmista realisoinnin ja maksun kautta tai muilla rahoitusjärjestelyillä.

Jos koko omaisuus on realisoitu, mukaanlukien autot, asunnot ja kaiken millä on jälleenmyyntiarvoa, eikä veloista ole silti selvitty, asetetaan henkilö konkurssiin. Jäljelle jääneet velat mitätöidään ja luottotiedot palautetaan.

Usein ns. velkavankeuteen joutuneet henkilöt irtautuvat yhteiskunnasta, lopettaen työnteon, mielekkyyden puuttuessa. Toimeentulotukea saa kuitenkin ja rahallista hyötyä työntekemisestä ei ole.

Konkurssilainsäädännöllä voidaan estää henkilön vieraantuminen työstä ja saadaan samalla palautettua henkilö takaisin työelämään, tuottamaan verotuloja. Ensimmäiseen konkurssiin johtaneiden virheiden tiedostaminen saattaisi peräti johtaa uuden työllistävän ja tuottavan yrityksen perustamiseen. Näin valtio saisi lisää verotuloja, yrityksen tuottaessa voittoa ja maksaessa palkkaa työntekijöilleen, mikä vastaavasti pienentäisi kuntien taakkaa maksettujen toimeentulotukien osalta.

Kyseisenlainen järjestely parantaa työttömien työnhakijoiden edellytyksiä yritystoiminnan käynnistämiseen ja työllistymiseen.

Pyydän, levittäkää adressin osoitetta jotta asialle saadaan riittävää kannatusta

Tämä adressi luovutetaan, seuraavan hallituskauden käynnistyttyä, mahdollisimman korkealle taholle hallituksessa.

Eero Vainionpää    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Eero Vainionpää voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Kannatatko kuolemantuomiota?