Konsan ja Krookilan koulut säilytettävä

Nimien keruuaika on päättynyt. Vetoomus, jossa on 726 nimeä toimitetaan Raision kaupunginjohtaja Kari Karjalaiselle maanantaina 12.2.2007 klo 12.15.

Raision kaupunki tutkii talousarvionsa mukaisesti tilojensa tehokkuutta kevään aikana. Ihalan pikkukoulut ovat varmasti tarkastelussa mukana, sillä onhan Ihalan pääkoulussa turhan laajennuksen jälkeen ylimääräistä luokkatilaa.

Miksi Konsan koulu pitää säilyttää?
Sen satavuotinen historia on merkittävä ja se on säilynyt miltei alkuperäisessä kunnossa. Konsa on myös kaavamääräyksellä suojeltu.

Miksi Krookilan koulu pitää säilyttää?
Metsäarossa ja Krookilassa asuvat lapset joutuisivat koulun lopettamisen jälkeen kulkemaan erittäin vaarallista reittiä Ihalan pääkouluun.

Molempien koulujen etuina on niiden pienuus ja läheisyys. Opettajat tuntevat koko koulun oppilaat ja heidän vanhempansa. Kaupungin tekemien laatututkimusten mukaan Konsa ja Krookila ovat aina koulujen kärkipäässä.

Ihalan pääkoulun laajennuksesta päätettäessä laajennuksen kannattajat vakuuttivat, että se ei vaikuta pikkukoulujen asemaan. Kuitenkin jo ennen perusparannuksen valmistumista koulutuslautakunta äänesti pikkukoulujen lakkauttamisesta lokakuun kokouksessa. Koulujen säilyttämistä ajaneiden kanta onneksi voitti.

Koulutuslautakunnan jäsenet, Rihko ja Niittynen, olivat kertomassa tilanteesta vanhemmille järjestetyssä tilaisuudessa Konsan koulussa.

Nyt on aika ottaa kantaa kouluasiaan, jotta päättäjillä olisi asukkaiden mielipiteet tiedossa päätöksiä tehtäessä.