Koronaviruksen tukahduttaminen on mahdollista – näin se tehdään (kansalaisadressi)

Tämä on on kansalaisadressi tukemaan tieteentekijöiden vetoomusta. 

Siinä on kuvattu parhaita käytäntöjä eikä se tarkoita, että jokainen kohta tultaisiin Suomessa toteuttamaan kirjaimellisesti. Allekirjoittamalla osoitat, että näkemyksesi tarvittavista toimista poikkeaa nykyisestä hallinta- tai hidastuslinjasta.

Suomen epideeminen tilanne on kynnysvaiheessa. Nyt on aika toimia oikein.

Me allekirjoittaneet vaadimme valtioneuvostolta tiukkoja toimia epidemian tukahduttamiseksi ja yhteiskunnan avaamiseksi Suomessa.


Taudin tukahdutus tarkoittaa sitä, että jokainen tautiin sairastuvan tartuntaketju tunnetaan jäljityksessä, ja on nollatoleranssi sille, että tartuttajaa tai altistuneita ei löydetä ja positiiviset ja kontaktit laitetaan erilliskaranteeniin kunnes ovat parantuneet.

Emme hyväksy sitä, että ideologiat, uskomukset ja mielipiteet ohittavat etiikan, arkijärjen ja tieteen. Asioista on viestittävä rehellisesti ja toimenpiteet pitää perustella tieteellisin artikkelein ja mitoitettava riskin mukaisesti.

Missä ollaan?

Hallitus linjasi 16.3.2020, että Suomessa vallitsee koronaviruksen vuoksi poikkeusolot. Tarkoituksena oli suojata väestöä ja turvata yhteiskunnan toiminta.

Suomessa on rajoitustoimet.

Nyt rajoituksia ollaan asteittain purkamassa.

Rajoitusten asteittaisen purkamisen pitää perustua siihen, että tässä välissä saadun tiedon perusteella ollaan varmoja siitä, että purkaminen on väestölle turvallista. Siihen tarvitaan julkiset positiiviset ja negatiiviset raja-arvot, joissa reagoidaan tilanteen muuttumiseen.

Mihin ollaan menossa?

Mikä on muuttunut poikkeusolojen määräämisestä tähän päivään? Virus ei ole muuttunut. Ilman rajoituksia eli kun R ylittää yhden edes vähän, niin virus leviää kiihtyvässä tahdissa.

Kun taas R-arvo putoaa yhden alle, leviäminen romahtaa nopeasti. "Ihmislajin suurimpia puutteita on kyvyttömyys ymmärtää eksponenttifunktiota" (Albert Allen Bartlett).

Onko virus arvioitua vaarattomampi? Ei ole, pikemminkin päinvastoin. Se ei aiheuta pelkästään hengitystieinfektioita vaan hyökkää samanaikaisesti verenkiertoon sekä kaikkiin elimiin joissa on ACE2 reseptoreita aiheuttaen tuhoa koko elimistölle.

Demokraattista yhteiskuntaa ei voi avata ylhäältä määräämällä. Kansalaisten on tunnettava olonsa turvalliseksi, jotta toimeliaisuus lisääntyy.

Vaihtoehtona Suomella on:

1. Pitkittää kaikkien tuskaa ja tuhota koko kansantalous uskomusten takia.

Mitä enemmän yritämme palata normaaliin rajoituksia purkamalla, sitä kauemmin sinne pääseminen tulee kestämään.

2. Tukahduttaa tauti, noudattaa varovaisuusperiaatetta ja pitää kansalaiset turvassa (jotta voimme auttaa muita)

Mitä enemmän keskitymme epidemian tukahduttamiseen, sitä nopeammin pääsemme uuteen normaaliin.

Ei vielä hyvin tiedetä, miksi osa sairastuu vakavasti. Tiedetään, että virus leviää pisaratartuntana ja että pelkkä puhuminen riittää levittämään virusta.

Tiedetään, että virusta levittävät kaikenikäiset – lapsista ikääntyneisiin.

Riskiryhmiä on pyritty suojaamaan eristämällä heidät.

Tiedetään, että PCR-testeissä osa testeistä antaa väärän negatiivisen tuloksen. Olettaen, että vasta-ainetestit on tehty asiallisin menetelmin ja välinein voidaan olettaa, että virus ei ole levinnyt vielä laajalti Suomessa. CT on ollut koronatutkimuksissa tutkimusmenetelmänä jota voidaan myös käyttää.

Arvioidaan, että laumasuojan saaminen sairastamalla edellyttää 60-80% väestöstä sairastumisen.

Ei tiedetä kuinka moni sairastunut saa immuniteetin virusta vastaan. Ei myöskään tiedetä kuinka pitkään immuniteetti kestää.

Tiedetään, että SARS-Cov-2 -viruksen hoidolle on myös vaihtoehtoja:

1. viruksen soluun tarttumista estävä lääkeaine,
2. lääkeaine, jolla saadaan viruksen lisääntyminen solussa loppumaan,
3. immuunijärjestelmää oikealla tavalla säätelevä lääkeaine tai mahdollinen rokote.

Näitäkään lääkeaineita ei vielä tutkittu, joten tiedeyhteisö tarvitsee aikaa.

Mielestämme tätä virusta pitää vältellä siihen asti, että ymmärretään sen toimintamekanismit ja seuraukset. Päätös ei kuitenkaan ole yksilön, koska uhka koskee yhteisöä.

Me kaikki haluamme palata normaaliin elämään.

Mitä konkreettisia toimenpiteitä vaadimme?

Jotta yhteiskunta ja koulutkin voidaan avata, pitää koronaepidemiaa hallita tukahduttaen parhaimpien toimintamallien mukaisesti vähintään 5 viikon ajan. Tällöin em. toimintamallin myötä annettuja määräyksiä on valvottava tehokkaasti, jotta R-arvo  laskee alle 0,5 kullakin alueella. Kun otamme rajoitteet käyttöön, on ns. puhtailla alueilla joilla uusia tautitapauksia on ollut harvakseltaan, tiukkojen rajoitteiden aika 2 vko, ja Hgin kaltaisilla alueilla 5 vko.

THL:n laskentatavat ja perusteet sekä tieteelliset viitteet on paljastettava julkisesti 1 vrk ennen päätöksen tekoa, jos niitä käytetään päätöksien perusteina.

a. Valtakunnan/ Sosiaali- ja terveysministeriötason toimet

Parhaimmat tukahduttamisen toimintamallit löytyvät Uudesta-Seelannista, Etelä-Koreasta sekä niistä maista, jotka ovat saaneet tiputettua R-arvon alle 0,5.
Näitä on käytettävä ensin, eikä THL:n omia sovellutuksia saa ottaa käyttöön ennen niiden julkista arviointia. Ulkorajat pidetään kiinni, sisään pääsee vain 14 vrk karanteenin jälkeen, kun on antanut negatiivisen PCR-tuloksen pl. satama-alueiden konttiliikenne. Laivoilla ja lentokentillä sama 14 vrk karanteeni. 

- Jos THL:n laskelmissa ja toimissa havaitaan myöhemmässä tarkistuksessa teknisiä virheitä, päätöstä on muutettava niin, että julkista tilannesuunnitelmaa tukahdutuksesta noudatetaan. Kaikkiin päätöksiin, suunnitelmiin ja raja-arvoihin on oltava dokumenteissa tarkistettavat viitetiedot siten, että ne voidaan jäljittää dokumentissa. Muiden tukahdutuksen aloittaneiden maiden, kuten Norjan, suunnitelmaa on käytettävä hyväksi ja suunnitelman on oltava vastaavalla tavalla rakennettu ja sitä tulee päivittää säännöllisesti.

- Hallituksen on tavattava THL:n asiantuntijoiden lisäksi yhtä monta tuntia muita asiantuntijoita, jotka ovat tukahduttamisen kannalla. Näitä ovat eroonkoronasta.fi -adressin allekirjoittaneet tutkijat ja tiedemiehet.

- Harkinnassa olevien tautiin liittyvien torjuntatoimien perusteet on avattava ja laskelmien perusteina olevat luvut kuten R-arvo ja itse laskelmat on avattava niin, että ne voidaan tarkistaa – kuten esimerkiksi Norjassa on tehty.

- Toimenpideparametrit, joita ovat vähintään R-arvo ja tartuntaketjujen selvitysprosentti, on arvioitava ja julkaistava.

- R-arvon on aina oltava jokaisella aluehallintoalueella alle 1.  

- Tartuntaketjujen selvitysprosentin on oltava 95% niin että tartuttaja löydetään tällä tasolla ja yli 15 min alle 2 m etäisyydellä sisätilassa olevat altistuneet löydetään 90%sti. Tartuntaketjut varmistetaan aina sekvensoimalla epäselvien ketjujen virusnäytteet.

- Muut epidemian taltutusparametrit ja raja-arvot otetaan Norjasta norjalaisten exit- suunnitelmasta.

- Tehohoitokapasiteetti ja sairaalakapasiteetti täten ovat turhan epäsensitiivisiä ja viivästeisiä parametreja seurantaan, koska tilanne pitää ottaa haltuun tiukennetuin rajoittein seuraavalla viikolla tiistaihin mennessä tartuntojen ja jätevesinäytteiden koronapitoisuuden lisääntyessä edellisen viikon aikana. Tehohoitoon joutuessa on ihmisen saamasta tartunnasta 3 viikkoa ja terveys ja henki uhattuna, ja tällöin on jo 2 viikkoa liian myöhään reagoida että tehohoidonkuormitus ei nousisi vaaralliselle tasolle.

- Havaitut virheelliset laskelmat on korjattava ja julkaistava valtioneuvoston tiedonantosivustolla vuorokausi ennen kuin niitä saa käyttää päätöksen perusteena.

- Ilmoitettujen toimenpiteiden seurannassa tavoitteiden parametritoteutuma paljastetaan viikoittain valtioneuvoston tiedonantosivustolla kullakin sairaanhoitopiirialueella. Jos jäljitystoteutuma on vajavainen tai sairastavuuden nousu ylittää parametrit, on tuloksen mukaan osoitettava tarvittavat valvonta yms. lisäresurssit seuraavalle viikolle tiistaihin mennessä niin, että suunnitelmassa oleva parametritulos voidaan saavuttaa.

- Valtioneuvosto tekee asetuksen, jolla jäljittävästä koronasovellutuksesta tulee opt-out ja puhelinoperaattorit velvoitetaan lähettämään linkki josta sovellus ladataan puhelimeen ja määräaika mihin mennessä se on tehtävä. Jos sitä ei ole ladattu 1 vk kuluessa puhelimeen kuitaten, on operaattorin soitettava liittymän haltijalle ja muistutettava sovelluksen lataamisesta ja aktivoinnista. Sovelluksen saa poistaa vasta, kun tauti on eradikoitu Suomesta.

-THL:n johdolta vaaditaan, että he eivät enää tuo viranhaltijamielipiteinä julkisuuteen kannanottoja, joissa puolletaan epidemian hallintaa sairastamalla, sillä voimassa oleva tartuntatautilain henki vaatii epidemian tukahduttamista eikä vain hallintatoimia. Samoin heidän on ojennettava muita vastaavaa viestiä tuovaa tahoa.

- Valtion on edesautettava kirurgisten hengityssuojainten maahantuontia ja valmistusta sekä saatavuutta varmistamalla niiden saanti esim. apteekin kautta kelakortilla myytäväksi 50 sentin rajoitetuun hintaan ja määrälle per 7 kpl /vko, jotta niiden saatavuus voidaan turvata koko väestölle.

- Valtion on järjestettävä suomalainen rokotetuotanto heti, kun rokote on hyväksytty tuotantoon suomalaisissa tehtaissa Helsingin yliopiston ja ItäSuomen yliopiston professorien työn mukaan.

b. Aluehallintovirasto/ sairaanhoitopiiri/ kuntayhtymätaso

Viiden viikon tukahdutusaikana kaikki oireelliset pyydetään esiin ja heidät ohjataan testeihin. Heidät testataan vuorokauden kuluessa ja laitetaan karanteeniin kunnes tulos on saatu.

- Testissä positiivisen tuloksen saaneet laitetaan vastaavaan valvottuun eristykseen hotellimukavuuksin pois kotoa, jossa heidän terveydentilaansa seurataan ja he saavat tarvitsemansa hoidon. Karanteeni ja eristys päättyvät, kun on kulunut vähintään 14 vrk ja testitulos on negatiivinen kahdesti.

- Jos oireet sopivat ja tulos on silti negatiivinen, on potilas ohjattava välittömästi CT testaukseen, jolla on parempi sensitiivisyys koronan diagnosoinnissa.

- Taudille altistuneet on laitettava erilliseen valtion kustantamaan 14 vrk karanteeniin hotelliin, jossa heidän oloansa seurataan ja heille tuodaan päivittäin riittävästi ruokaa. He pysyvät karanteenissa, kunnes heidät on kahdesti testattu negatiiviseksi PCR-testissä. Kotikaranteenia ei lähtökohtaisesti hyväksytä kuin yksin asuville, sillä tauti leviää perheen tai muun yhteisön sisällä. Muussa tapauksessa koko perheen on oltava 14 vrk valvotussa karanteenissa, mikäli kunta ei pysty järjestämään muuta tapaa hoitaa perhevelvollisuuksia.

- Kaikki tapaukset jäljitetään vähintään 2 vrk ennen oireita karanteenin alkuun asti. Onnistumisprosentti on oltava kontaktien jäljittämisessä minimissään 95%, ja jos kontakti ei vastaa, on hänen luonansa käytävä tekemässä haastattelu. Jos tartuntaketjua ei saada esiin työvoiman puutteen tms tähden, panostetaan puutteellisten alueiden jäljitykseen ottamalla lisää työvoimaa sekä laipioimalla alue. Jäljityksen alaraja-arvo on 90% tunnettujen tartuntaketjujen osalta. Laipioiminen alueella tarkoittaa sitä, että alueella missä tartuntaketjun lähdettä ei ole voitu jäljittää 90%sti, on velvollisuus käyttää tiukempia rajoitteita ja sosiaalisen etäisyyden toimenpiteitä riittävän pitkän ajan, joilla epidemian leviämistä hallitaan, kunnes jäljitys jälleen toimii.

- Eri alueilla tulee olla eri rajoitteet riippuen alueen tautitilanteesta, ja niitä voidaan alueella kiristää mahdollisen mutta epätodennäköisen tautipurkauksen myötä.

-Laboratorio PCR-diagnostiikkakapasiteettia on oltava riittävästi, että kaikki halukkaat pääsevät kunnan kustantamaan testiin vuorokauden kuluessa siitä, kun ilmoittavat oireistansa. Jos julkinen testauskapasiteetti ei riitä, sairaanhoitopiirin on ostettava sitä yksityiseltä. PCR-testiin pääsee täyttämällä oirekaavakkeen yhteystietoineen ilman lääkärin lähetettä, jotta testejä ei rajoitettaisi oireellisilta, kuten edelleen käy tietyillä alueilla.Testauskaavakkeessa ihmiseltä on osio,jolla testattu suostuu siihen että hänen tulee ladata jäljitysapplikaatio puhelimeensa välittömästi ja aktivoitava se.

- Kaikilla alueilla on oltava riittävästi jäljittävää työvoimaa niin, että tautiin sairastuneitten ja altistuneitten jäljitys voidaan tehdä Etelä-Korean tarkkuudella.

- Yksittäisen infektiolääkärin omaa arviota tarvittavasta jäljityksen tarkkuudesta ei hyväksytä, vaan on mentävä ”golden standard” -tasolla kaikessa eristykseen, karanteeniin ja jäljitykseen liittyvässä toimintamallissa. Tähän on tultava rahoitus tartuntatautilain mukaisesti. Tartuntatautilakia rikkovia kohdellaan sakkoautomaatiolla kuten liikennerikkomuksia poliisin toimesta.

c. Kunta / yksilötaso

Kaikkia tarvittavia sosiaalisen etäisyyden takaamiseksi annettuja määräyksiä ja toimia on toteutettava ja valvottava uskottavasti, eli kuten ylinopeuksia poliisin toimesta, siis myös sakottaen.

- Sosiaalisen etäisyyden pituus nostetaan 1 - 2 metriin

- Kauppoja ja muita palveluyksiköitä vaaditaan itse rajoittamaan sisään pääsevien asiakkaiden määrää 8 m3 / henkilö/ kaupan myyntialue. Jonotus kauppaan tapahtuu ulkona vaaditulla 2 m etäisyydellä, ja kaupan on itse sitä valvottava järjestelyin ja etäisyysmerkein. Kauppoihin ei saa mennä perheittäin, vaan 1 ihminen perheestä voi käydä kaupassa kerrallaan. Kaupassa ei saa jäädä juttelemaan, vain työntekijältä kysyminen on sallittua.

- Kaupoissa ja muissa asiakkaille avoimissa sisätiloissa sekä julkisissa tiloissa on aina käytettävä maskia tai hengityssuojainta sekä asiakkaana että työntekijänä.

- Yksityiskohtainen ohjeistus on oltava liiketilan ulko-ovissa sekä jokaisessa paikassa, missä ihmiset mahdollisesti joutuvat liiketilassa odottamaan.

- Jos työpaikalla ei pystytä noudattamaan vaadittua sosiaalista etäisyyttä tai ihmiset joutuvat olemaan enemmän kuin yksi kerralla sisätiloissa, on työntekijöillä oltava maskit koko työajan.

- Ulkoilu on sallittua, ja toivottavaa, mutta myös ulkoilmatiloissa 2 metrin etäisyyttä on noudatettava

Tämä adressi luovutetaan eduskunnan kirjaamoon 1.10.2020

Lähdemateriaalia
https://www.pandemia.fi/
https://medium.com/brandin-kirjasto
https://www.endcoronavirus.org/
https://www.eroonkoronasta.fi/
https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/notat-om-risiko-og-respons-2020-05-05.pdf

Allekirjoitan omalla nimelläni
Suostun että sähköpostiosoitettani voidaan käyttää max. kerran viikossa tilannepäivityksen antamiseen max. 5 kertaa.

Osoitteet hävitetään 5 viikon kuluttua adressin luovuttamisesta.
Heikki Räyhäntausta    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Heikki Räyhäntausta voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…