Koronavirus kuriin! Riskialueilta tulevat karanteeniin ja testeihin

Tämän adressin  keräys on päättynyt sen sisällön ja otsikoinnnin vanhennuttua epidemian  leviämisen ja valmiuslain käyttöönotton johdosta.

 

Allekirjoittamalla linkin takaa löytyvän adressin voit osoittaa tukesi koronaviruksen kurittamiselle.

 

https://www.adressit.com/koronavirus_kuriin_tuemme_tiukkoja_toimia_pandemian_hillitsemiseksi

 

 

****************************

 

Pyydämme eduskuntaa, hallitusta ja viranomaisia toimimaan nykyisen uhkaavan
koronavirusepidemia COVID-19 kanssa toistaisesti ainoiksi tehokkaiksi ihmishenkiä suojeleviksi
osoittautuneiden Singaporen - tai tarvittaessa jopa Kiinan - esimerkkien mukaisesti.
1. Potentiaalisia taudin kantajia, myös oireettomia, ja edelleen levittäjiä tulee testata ja laittaa
karanteeniin matalalla kynnyksellä. (Koskee siis erityisesti kaikkia riskialueilla viimeisen 6 viikon
aikana matkanneita).
2. Italian ja muun länsi-Euroopan varoittavien esimerkkien perusteella kaikkien korkean
tartuntavaaran alueilta tulevien karanteeneja, testausta ja/tai maahantulokieltoja tulee harkita
koko epidemian/pandemian keston ajaksi. Pelkästään virallisilta epidemia-alueiksi julistetuilta
alueilta saapuvien omatoimiset varotoimet vasta oireiden ilmaannuttua eivät riitä. Tarvitaan
varotoimia matkailtaessa millä tahansa alueella, jossa koronavirustartunnan riski on paikallisten
viranomaisten mukaan korkea.
Naapurimaassamme Ruotsissa on jo maan sisäisten tartuntojen riski nostettu korkeimmalle
tasolle, ja siellä tartuntaketjuja ei enää pystytä jäljittämään [a1]. Naapurimaamme testataan
ensisijaisesti sairaalassa tai vanhustenhoitolaitoksessa olevia potilaita sekä
terveydenhuoltohenkilökuntaa [a2]. Suomessakin jo HUSin sydänkirurgilla on todettu
koronavirus [a3], joten samaa kehitystä kohti olemme menossa.
Riittämättömät “sairastumisepäilyt” altistavat ja sairastuttavat suotta myös hoitohenkilökuntaa,
mikä edelleen heikentää myös potilaiden tilannetta ja saattaa tilanteen edetessä alentaa
hoitokapasiteettia.
3. Tunnetun taudin kantajan kanssa suorassa kontaktissa olleiden lisäksi suorien kontaktien
lähipiirit (perhe) tulee asettaa riittävään karanteeniin ihmishenkiä suojelevan
varovaisuusperiaatteen mukaisesti.
4. Kaikki sairauspoissaolot tulisi KELA-korvata epidemian aikana täysimääräisesti työntekijälle,
ilman omavastuuaikoja. Vain näin voimme kannustaa työssäkäyviä jäämään kotiin
vapaaehtoiseen “karanteeniin” heti lievimpienkin oireiden ilmetessä. Saman tulisi koskea
sairaan lapsen kanssa kotiin jäämistä. Lisäksi työnantajia ja johtajia tulee kehottaa
voimakkaammin ohjeistamaan hengitystieoireisia jäämään kotiin.Tunnolliset työntekijät eivät
mielellään jää kotiin vähäpätöisiksi kokemiensa oireiden vuoksi. Tulee muistaa oireettomien
tartuntojen (asymptonisen tarttumisen) mahdollisuus [7], ja se, ettei ihmiset helposti aluksi
tavalliselta nuhakuumeelta vaikuttavia oireita pidä syynä poissaoloon.

 

5. Kaikki selkeästi koronavirukselle altistuneet karanteenissa olijat tulisi testata riittävällä
varmuudella - vähintään 2 kertaa (?) - terveyden toteamiseksi ennen karanteenin purkamista.
Karanteenajan pituus ja koronaviruksen ja/tai testausten lukumäärä olisi hyvä mitoittaa
varovaisuusperiaatteella havaittujen ja kenties jopa luultua pidempien taudin itämisaikojen [8a,
8b] perusteella sekä mahdollisen oireeton tarttumistapa huomioiden [5,6,7]. Monet työpaikat ja
laitokset pitävät 5 päivän karanteenia riittävänä, mutta parempaa tukea on 14 päivän
karanteenille[8a, 8b]. Oireettomien tartuntojen mahdollisuuden huomioiminen saattaa olla
järkevää, vaikka siitä olevaa näyttöä on kritisoitu riittämättömäksi todisteeksi [8b], mikä tietenkin
tieteelliseltä kannalta on aivan totta: tieteellinen näyttö ja varmuus tulee vasta todella laajoista
otoksista ja useista toisistaan riippumattomista vertaisarvioiduista tutkimuksista - mutta onko
meillä vara odotella tätä tieteellisesti varmistettua näyttöä, minkä saaminen joissakin
tutkimustapauksissa on vienyt vuosikausia?
6. Kaikkien tunnettujen taudinkantajien liikeet tulee jäljittää sekä julkaista nimettöminä koko
potentiaalisen tartuttavan itämisajan ajalta niin, että kaikki mahdolliset potentiaalisessa
tartuntakontaktissa olleet henkilöt voivat hakeutua itsenäisesti testattaviksi ja/tai karanteeniin
tarpeen mukaan.
7. Kosketuspintoja tulisi tehosiivota yhteiskunnan laskuun epidemian ajan. Pintojen “jynssäys”
liuottavalla pesuaineella vähintään 60 sekunnin ajan tuhoaa tehokkaasti koronaviruksia.
Muutoin ne voivat elää ja infektoida pinnoilta jopa 3 vuorokauden kuluttua uuden ja alustavan
(vielä vertaisarvioimattoman) tutkimuksen mukaan. [10]. Viruksen selviytyminen pinnoilla
tartuttavana riippuu pintamateriaaleista, muovi- ja teräspinnoilla virus säilyy tartuttavana pitkään
(kuparipinnalla vain nelisen tuntia). On hyvä huomata, että muiden koronavirustyyppien on
aiempien vertaisarvioitujen julkaisujen mukaan sanottu voivan elää jopa 9 vuorokautta.
8. Asiantuntijoiden harkinnan mukaan kaikkien joukkotapaamisten sekä muiden kuin
yhteiskunnalle elintärkeiden matkojen kieltoa eksponentiaalisesti leviävän epidemian ajaksi tulisi
harkita Kiinan ja muiden maiden onnistuneiden esimerkkien mukaisesti.
8. Nyt säädettävää/päivitettävää lakipakettia voi käyttää myös tulevaisuudessa kaikkien
potentiaalisesti yhteiskuntaa uhkaavien pandemioiden leviämisen ja niistä seuraavien haittojen
minimoimiseksi Singaporen mallin mukaisesti.

 

Perustelut:


Epidemiat leviävät ilman rajoitustoimia eksponentiaalisella vauhdilla. [11]

 

WHO:n arvioiden mukaan koronavirus COVID19 tapausten kokonaiskuolleisuus vaikuttaa nyt käytössä olevan datan perusteella olevan jopa 3,4 % kaikista virusinfektion saaneista. [1]

 

Viruksen saaneista jopa 13,8 prosenttia sairastuu vakavasti. Myös lieviin tapauksiin lukeutuu who:n mukaan mm. keuhkokuumetta. [2]

 

WHO julisti tämän virusepidemian virallisesti pandemiaksi 11.03.2020. [3]

 

Lancetissa julkaistun arvion mukaan virus voi potentiaalisesti tarttua jopa 60 %:iin väestöstä. [9]

 

Singapore vaikuttaa aloitteen tekohetkeltä ainoalta valtiolta tai hallinnolliselta alueelta joka on kyennyt tosiasiallisesti pysäyttämään koronavirus COVID19 leviämisen alueellaan. Ainakin toistaiseksi. [4]

 

Myös oireettomat voivat hyvin kantaa koronavirusta CoVid19 / (2019-nCoV). [5]

 

Ja "ei ole epäillystäkään etteikö myös oireettomat voisi tartuttaa virusta eteenpäin." [6], [7]

 

Italian, ja nyt myös Espanjan, terveydenhuoltojärjestelmät ovat jo nyt epidemian alkuvaiheessa ylikuormittuneita.

 

Lisäksi on viitteitä/näyttöä jopa 27 vuorokauden itämisajasta. [8]

 

Näiden tietojen varassa nykyiset Suomen, julistamat poikkeusolot, valmiuslain käyttöönotto ja muut tiukat toimet epidemian hillitsemiseksi ovat erittäin perusteltuja ihmishenkien, elinvuosien sekä kansanterveyden ja hyvinvoinnin suojelemiseksi.

 

***

 

Tiedettävästi ainoastaan Singapore vaikuttaa onnistuneen pysäyttämään (toistaiseksi) corona-epidemian maassaan hyvin perusteellisilla ja tiukoilla karanteenitoimilla. Kaikki muut hallintoalueet vaikuttaa toistaiseksi epäonnistuneen.

Paitsi Kiina on onnistunut ainakin hidastamaan/lykkäämään koronan leviämistä sulkemalla lukuisia kaupunkeja ja eristämällä (koti)karanteeniin kymmeniä miljoonia ihmisiä.

 

Seuraavilta sivuilta lisää päivittyvää tietoa syventävine lähteineen korona-virus epidemiasta COVID19.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

 

https://www.worldometers.info/

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

 

Lähteet:

[1]WHO Says The Coronavirus Global Death Rate Is 3.4%, Higher Than Earlier Figures

https://www.sciencealert.com/covid-19-s-death-rate-is-higher-than-thought-but-it-should-drop

 

[2] “Approximately 80% of laboratory confirmedpatients have had mildto moderatedisease, which includesnon-pneumonia and pneumoniacases, 13.8% have severe disease (dyspnea, respiratory frequency ≥30/minute, blood oxygen saturation≤93%, PaO2/FiO2 ratio <300, and/or lung infiltrates >50% of the lung field within 24-48 hours) and 6.1% are critical (respiratory failure, septic shock, and/or multiple organ dysfunction/failure).”

 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf

 

[3] https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/03/11/814474930/coronavirus-covid-19-is-now-officially-a-pandemic-who-says?t=1583951367030

 

[4] Singapore’s coronavirus response has contained the outbreak—but its strategy is hard to replicate

PHILIP J. HEIJMANS AND BLOOMBERG February 28, 2020 10:02 AM EST

https://fortune.com/2020/02/28/singapore-coronavirus-contained-response/

 

[5] "A total 318 (51%) of all confirmed cases were asymptomatic when the respiratory specimen was collected (10 crew and 308 passengers)."

https://www.niid.go.jp/niid/en/2019-ncov-e/9417-covid-dp-fe-02.html

 

[6]

'There's no doubt': Top US infectious disease doctor says Wuhan coronavirus can spread even when people have no symptoms

 

https://edition.cnn.com/2020/01/31/health/coronavirus-asymptomatic-spread-study/index.html

 

[7] Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2001468

 

[8] https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-incubation-period/

 

[9] How will country-based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic?

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30567-5/fulltext[10] A new study suggests the virus can live on surfaces for up to 3 days.

“They concluded that if this new coronavirus resembles other human coronaviruses, such as its "cousins" that cause SARS and MERS, it can stay on surfaces —  such as metal, glass or plastic — for as long as nine days (In comparison, flu viruses can last on surfaces for only about 48 hours.)

But some of them don't remain active for as long at temperatures higher than 86 degrees Fahrenheit (30 degrees Celsius). The authors also found that these coronaviruses can be effectively wiped away by household disinfectants. 

For example, disinfectants with 62-71% ethanol, 0.5% hydrogen peroxide or 0.1% sodium hypochlorite (bleach) can "efficiently" inactivate coronaviruses within a minute, according to the study. "We expect a similar effect against the 2019-nCoV," the researchers wrote, referring to the new coronavirus. But even though the new coronavirus is a similar strain to the SARS coronavirus, it's not clear if it will behave the same.”

https://www.livescience.com/how-long-coronavirus-last-surfaces.html

 

[11] “The total number of cases grew exponentially until China contained it. “

Coronavirus: Why You Must Act Now

Politicians, Community Leaders and Business Leaders: What Should You Do and When?

Mar 10 · 22 min read

https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca


Tapio Tuohimetsä    Ota yhteyttä adressin tekijään
Facebook
Pitäisikö kehitysapua suurentaa?