Kotihoidontuen kuntalisä Kajaaniin! Uusi yritys!

Uusi yritys, en luovuta!

Tahdon, että lasten kotihoito olisi perheille realistinen, aito mahdollisuus!

Tarkoitus ei ole ahdistaa esim. työssään viihtyviä vanhempia takaisin kotiin.

Viimekertainen kuntalaisaloitteeni kotihoidontuen kuntalisästä hylättiin lyhyesti ja ytimekkäästi. Samoin perustein kuin edellis vuonna...

Keskustellessani asiasta sain myös ihmetystä herättävän  vastauksen: Kuntalisää ei kannata maksaa sillä suuri osa alle 2-vuotiaiden vanhemmista hoitavat lapsensa joka tapauksessa kotonaan oli kuntalisää tai ei! Että täten pienten hoitojonot eivät olisi niin suuret....???

Toiset varmasti tyytyvät elämään taloudellisesti tiukemmalla tuon 2-3 vuotta mutta tällaisena aikana kun elämä kallistuu koko ajan moni pienen alle 3-vuotiaan lapsen vanhempi joutuu tekemään valinnan töihin paluusta taloudellisen pakon edessä. Kuntalisän maksaminen mahdollistaisi sen, että vanhemmat voivat tehdä valinnan perheen/lapsen  ehdoilla. Jokaiselle pienelle lapselle ei vieraan hoito välttämättä ole hyvä ratkaisu luonteen yms puolesta. Viime aikoina pienten lasten päivähoito on ollut paljon esillä,mm. ylisuuret ryhmät, suuret jonot yms.  Kotihoidon mahdollisuuden puolesta ovat vedonneet useat kasvatuksen ja kehityksen asiantuntijatkin....

Jokainen perhe joka päättää hoitaa itse perheen lapset kotona, on  suuri  säästö kunnalle. Kuntaliiton mukaan lapsen päivähoidon todellinen hinta  vuonna 2010 oli keskimäärin 990€/kk per lapsi. Alle kolmevuotiaan  lapsen hoito on tuotakin kalliimpaa (http://www.taloussanomat.fi/palvelut/2010/05/19/katso-paljonko-hoitosi-oikeasti-maksaa/20107035/12). Kotihoito on huomattavasti edullisempaa kuin kunnallinen päivähoito! Joten...

 

Vaadin pikaista kuntalisän käyttöönottoa seuraavasti:

1. Kuntalisä 150 € ja 50 € sisaruskorotus jokaisesta alle kouluikäisestä sisaruksesta tai
TAI
2. Kuntalisä ensimmäisestä lapsesta 50 €, muista alle kouluikäistä sisaruksista 100 €/lapsi.

Lisäksi ehtona tulee olla, että

- kotihoidon tuen kuntalisää saavalla ei saa olla itsellään palkkatuloa tukiaikana, puolison tuloja ei oteta huomioon

- perheen kaikkien alle kouluikäisten lasten tulee olla kotihoidossa

Ei muita rajoituksia

Perustelen aloitetta myös uusien päivähoitopaikkojen tarpeella, lapsiperheiden saannilla paikkakunnallemme ja työttömien määrän vähenemisellä.

Vuonna 2012 lakisääteinen kotihoidontuen hoitoraha on 327,46 €/kk
yhdestä alle 3-vuotiaasta ja muista alle 3-vuotiaista sisaruksista kustakin 98,04 €/kk ja yli 3-vuotiaista alle kouluikäisistä sisaruksista 63 €/kk kustakin. Tulosidonnainen hoitolisä, mihin vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot, on enintään 175,24 €/kk.

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Jenni Kärki voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…