Kotka - Kouvola ajotien parantaminen

Kotka - Kouvola välinen vt15 suunnitelma on otettava valtion väyläinvestointien toteuttamisohjelmaan, jotta Kouvola - Kotka välistä yhteyttä saadaan parannettua. 

Vt 15 parantamisen tausta ja tavoitteet (kopioitu https://vayla.fi/kymenlaaksossa-suunnitteilla/vt-15-parantaminen-valilla-kotka-kouvola)

Valtatien 15 parantamistarpeen taustalla on monia tekijöitä. Valtatien kehittämisen merkittävimpiä tavoitteita ovat liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen.

Valtatie palvelee Kymenlaakson keskusten Kotkan ja Kouvolan välistä liikennettä ja erityisesti vilkasta työmatkaliikennettä. Se kytkee toisiinsa TEN T-ydinverkkoon kuuluvat HaminaKotka -sataman ja Kouvolan kehittyvän rautatie- ja maantieterminaalin sekä palvelee laajasti Itä - ja Keski-Suomen vientikuljetuksia satamiin, terminaaliin ja myös Venäjän rajalle. Valtatie 15 toimii siten tärkeänä elinkeinoelämän yhteytenä.

Valtatie 15 on vilkasliikenteinen arkiliikenteen väylä. Sen keskimääräinen arkiliikennemäärä (KAVL) on 6 500 – 10 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus (14–22 %) ja määrä (1 200 – 1 500 ajoneuvoa vuorokaudessa) ovat huomattavan suuria erityisesti satamien liikenteen takia. Henkilöliikenteessä yhteysvälillä korostuvat työ-, opiskelu- sekä ostos- ja asiointiliikenteen matkat. Liikenteen on ennustettu kasvavan 10-30 % vuoteen 2040 mennessä.

Lisäksi haluaisin painottaa sairaalahoidon keskittämistä Kotkaan, jonka vuoksi potilaskuljetukset ambulanssilla sekä taksikyydein rasittavat tieliikennettä. Etenkin kiireellisten hälytysajossa olevien ensihoitoyksiköiden on päästävä kulkemaan turvallisesti ja nopeasti Kouvolasta Kotkaan, vaarantamatta potilasta tai ensihoidon henkilökuntaa. 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Vt 15 parannus voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…