Koulun säilyttäminen Meri-Halikon alueella

Me allekirjoittaneet vastustamme Meri-Halikon koulun oppilaiden siirtoa Mustamäen koulun hallinnolliseen alaisuuteen ja näin Mustamäen koulun oppilaiksi.

Vaadimme koulun säilyttämistä Meri-Halikon alueella ja mikäli kaupungilla ei tällä hetkellä ole alueella sopivia opetustiloja, on nykyiset väistötilat Mustamäessä pidettävä edelleen väistötiloina, kunnes kaupunki löytää sopivan tilaratkaisun Meri-Halikon alueelta.

Vaadimme lautakuntaa jättämään kokouksessa 4.10.2022 § 73 olevan asian pöydälle, sekä uudelleen asiamukaisesti valmisteltavaksi.

Perusteet: Katsomme että asian valmistelu on tehty puutteellisesti. Kuntalaisia ei ole kuultu, lisäksi kustannusten laskelmat ovatvirheelliset ja puutteellisesti tuotu esille.

Samoin vaadimme säilyttämään 4.10 § 74 käsiteltäviä Meri-Halikon alueelle aiemmin talousarviossa olleita 950 000 Koulurakennuksiin ja 700 000 päiväkotirakennukseen varattujarahoja korvamerkittyinä alueen kouluratkaisun löytämiseen.


Meri-Halikon kylät    Ota yhteyttä adressin tekijään