Kouluvalmentajatyötä Raisiossa on jatkettava

Me allekirjoittaneet, oppilashuollon jäsenet, oppilaat ja muut kouluyhteisön jäsenet, lähdemme jakamaan tätä adressia kouluvalmentajien arvokkaan työn tukemiseksi ja jatkamiseksi. Kouluvalmentajat ovat olleet korvaamattomia kouluyhteisöissä ja tuoneet monia hyötyjä oppilaille.

Kouluvalmentaja on opetukseen sitomaton koulun työntekijä, joka toimii yhteistyössä koulun henkilöstön, opiskeluhuollon, kodin ja muiden toimijoiden kanssa oppilaiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämiseksi. Kouluvalmentajan ensisijainen tehtävä on kohdata ja tukea oppilaita joustavasti kouluarjessa ilman ajanvarausta.

Perusopetuksen lakimuutoksen (26 §) mukaan opetuksen järjestäjän tulee ennaltaehkäistä perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja (Perusopetuslaki 2023/947). Kouluvalmentajatyöllä pystytään osaltaan vastaamaan lain tuomaan velvoitteeseen, sillä kouluvalmentajat tekevät ennaltaehkäisevää työtä tukien oppilaiden sitoutumista koulunkäyntiin. Ilman kouluvalmentajien tukea moni erilaisten haasteiden kanssa kamppaileva oppilas olisi jäänyt kokonaan kotiin. Poissaoloja ehkäisemällä ehkäisemme myös nuorten syrjäytymistä ja jengiytymistä.

Kouluvalmentajien työn myönteisiä vaikutuksia:

1. Oppilaiden hyvinvointi: Kouluvalmentajat ovat tarjonneet arvokasta tukea oppilaiden hyvinvointiin tukemalla osaltaan positiivisen itsetunnon muodostumista, sosiaalista vuorovaikutusta ja kouluun kiinnittymistä. Kouluvalmentaja voi hakea oppilaita kouluun jopa kotiovelta asti ja olla heidän tukenaan jo ennen koulupäivän alkua puhelimitse, kannustaen heitä lähtemään kouluun.

2. Koulun ilmapiiri: Kouluvalmentajat ovat vahvistaneet myönteistä ja turvallista ilmapiiriä kouluissa. He ovat toimineet esimerkiksi opettajien tukena luokkien ryhmäyttämisessä. Tämä on auttanut ehkäisemään kiusaamista, lisännyt oppilaiden osallisuutta sekä viihtyvyyttä ja parantanut koko koulun yhteisöllisyyttä. Kouluvalmentajat ovat oppilaiden tukena myös välitunneilla, jolloin oppilaiden on helppo tavoittaa heidät ja kertoa esimerkiksi kiusaamis- ja riitatilanteista välitunnin aikana. Kouluvalmentajat ovat läpi päivän oppilaiden saatavilla, jolloin oppilaat voivat kertoa heille mieltään painavista asioista. Tärkeä osa kouluvalmentajan työnkuvaa on myös kuulla ja tunnistaa kohtaamansa oppilaan tuen tarve, ja ohjata hänet tarvittaessa oikean ammattilaisen puheille.

3. Oppilaiden tukeminen: Kouluvalmentajat ovat tukeneet oppilaiden itseluottamusta ja vahvistaneet motivaatiota. Kouluvalmentajien pitkäjänteinen ja sitoutunut työ on auttanut oppilaita kiinnittymään paremmin kouluarkeen. He ovat tukeneet oppilaita muun muassa tarjoamalla keskusteluapua, kannustusta työskentelyyn ja auttaneet heitä tavoitteidensa saavuttamisessa. He ovat myös auttaneet oppilaita sitoutumaan koulunkäyntiin tarjoamalla läksytukea jolla varmistetaan, että läksyjen unohtuessa ne tullaan tekemään kouluvalmentajan kanssa, jolloin poissaolot ja läksyunohdukset eivät ala kertyä.

Kouluvalmentajatyön vaikuttavuus on ollut niin merkittävää, että työnkuva on jo vakinaistettu esimerkiksi Helsingissä ja Hyvinkäällä. Määräaikaista rahoitusta on järjestetty hankkeen päättymisen jälkeen muun muassa Vantaalla ja Tampereella. Raisiossa on tehty pitkäjänteistä kouluvalmentajatyötä viimeisten lukuvuosien aikana ja haluamme sen myös jatkuvan.

 

Perusopetuslaki 2023/947 Annettu Helsingissä 25.11.2022. Saatavilla Laki perusopetuslain 26 §:n muuttamisesta 947/2022 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®

Sitouttavan kouluyhteisötyön kehittämishanke 2023, Kouluvalmentajatyön käsikirja. Saatavilla Kouluvalmentajatyön käsikirja | PDF to Flipbook (heyzine.com)

Kouluvalmentajatyön tärkeys 2023 - Video (Youtube) 

 


Kanvervisto-Oksi Marjukka, Kaunisto Ella, Kiviluoto Mari, Kuisma Maija, Manninen Pasi, Paatos Hanna, Pesu Tytti, Ruohonen Päivi, Virkki Hilkka / Raision peruskoulujen opettajat    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kanvervisto-Oksi Marjukka, Kaunisto Ella, Kiviluoto Mari, Kuisma Maija, Manninen Pasi, Paatos Hanna, Pesu Tytti, Ruohonen Päivi, Virkki Hilkka / Raision peruskoulujen opettajat voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…