KOY MÄNTYTIE 1 ASEMAKAAVAN SÄILYTYSVETOOMUS

Haarajoella osoitteeseen Mäntytie 1 / Lehtikuusenkatu 1 vuonna 2023 valmistuneen kiinteistön omistajalla on suunnitteilla poikkeuslupahakemus, kaavamuutoslupahakemus tai rakennuksen käyttötarkoituksen oleellisen muutoksen hakeminen. Kaavan ja myönnetyn rakennusluvan mukaan kiinteistön nykyinen käyttötarkoitus on asuin-, liike- ja toimistorakennus (AL-40). Tulevalla muutos- tai poikkeamislupahakemuksella haetaan tähän muutosta, ja tarkoituksena on mahdollistaa kiinteistöön erityisryhmien tuetun asumisen 26 paikkainen avohoidon valvomaton päihde- ja mielenterveyskuntoutuslaitos.

Vaikka meneillään olevaa muutos- ja/tai poikkeamislupahakemusta ei ole käynnissä tämän adressin kirjoitushetkellä, on kiinteistön omistaja tiedustellut kaupungin rakennusvalvonnalta ja viranhaltijoilta mahdollisuutta päihde- ja mielenterveyskuntoutuspalvelujen toiminnan käynnistämiseksi kaavamuutoksella tai poikkeamisluvalla useampaan kertaan:

  • Alkuperäisen rakennuslupahakemuksen yhteydessä
  • Rakentamisen aikana toukokuussa 2023

Vaihtoehtoinen lähestymistapa poikkeusluvan ja kaavamuutoksen lisäksi voisi olla rakennuksen kokonaisvaltainen muuttaminen asumiskäyttöön. Me allekirjoittaneet olemme erittäin huolissamme tästä suunnitelmasta ja sen mahdollisista seurauksista.

Päihde- ja mielenterveyskuntoutuksen avohoidon keskitettyjen palveluiden tulisi sijoittua lähelle kaupungin keskustaa ja palveluita eikä missään tapauksessa Haarajoelle, joka on lapsiperheiden pientaloalue, jolta puuttuu tarvittava infrastruktuuri. Alueella ei ole riittävästi yleishyödyllisiä palveluita tai toimintaa tukevia rakenteita, kuten terveydenhuoltoa tai poliisipalveluita. Kiinteistö sijaitsee lähellä alakoulua ja päiväkotia, ja suunniteltu toiminta olisi käytännössä valvomatonta, koska tuettu asuminen ei sisällä ympärivuorokautista valvontaa.

Ainoa kulkureitti juna-asemalta Haarajoen päihdesairaalaan kulkee tämän kiinteistön ohitse. On perusteltua pelätä, että alueelle kohdistuu ongelmia ja ylimääräisiä haittoja jo toimivan päihdesairaalan toimintaan. Päihdesairaala tarjoaa esimerkiksi vieroitushoitoa, ja sen asiakkaat ovat erityisen alttiita valvomattoman päihdekuntoutusyksikön mahdollisille haittavaikutuksille [Lähde: Mikko Utecht, Palvelupäällikkö, Haarajoen Päihdesairaala].

Valtaosaan päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tapauksissa tuetun asumisen tarpeeseen liittyy mielenterveysongelmien lisäksi päihteiden väärinkäyttö, rikollisuus ja väkivalta (Mäntyniemi 2017, s. 71). Myös näistä syistä tämänkaltaisen yksikön sijoittaminen lapsiperheiden keskelle on edesvastuutonta ja suuri riski. Kaiken lisäksi toiminnan toteutuessa se olisi alueen yleis- ja asemakaavan vastaista.

Näillä perusteilla vastustamme:

  • Kiinteistön kokonaisvaltaista käyttötarkoituksen muuttamista asumiskäyttöön
  • Kaavastapoikkeuslupaa
  • Kaavamuutosta.

Haarajoen asukasyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Haarajoen asukasyhdistys ry näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…