Kunnallisvalitus Uudenkaupungin päätöksestä liittyä LSJH Oy:n osakkaaksi

Kunnallisvalitus

Me allekirjoittaneet uusikaupunkilaiset esitämme että Turun hallinto-oikeus hylkää Uudenkaupungin valtuuston 27.01.2020 3§:ssa pykälässä tehdyn päätöksen koskien liittymisestä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osakkaaksi, palvelutehtävien siirtämisen yhtiöön, osakkeiden merkinnän, osakassopimuksen ja jätehuoltolautakuntaa koskevan sopimuksen hyväksymisen.

Perusteena:

  1. Sopimus rikkoo voimassa olevaa Lassila & Tikanojan ja Uudenkaupungin kaupungin välistä 11.10.2012 allekirjoitettua 10 vuoden sopimusta
  2. Päätösasiakirjoissa valtuutetuille ei ole annettu sopimusasiakirjoissa mainittuja liiteasiakirjoja
  3. Päätöksen perusteissa ei ole esitetty tulevan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ja Salon Kaukolämpö Oy:n puoliksi omistaman polttolaitoksen välisiä taloudellisia tai toiminnallisia sopimuksia

Päätös on mm näistä johtuen syntynyt valmistelultaan ja esittelyltään virheellisessä järjestyksessä ja on lain vastainen.

Yksityiskohtaisemmin yhdymme Mauri Konnun ja muiden valtuutettujen erilliseen valituskirjelmän sisältöön niin vaatimusten kuin perusteiden osalta.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mauri Kontu voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…